Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

Wegnesh Wnji-skoonwidming Gchitwaa-Mzin’igan?

Aapji niibna bemaadzijik kina kiing doo-mkaanaawaan n’kwetmownan Gchitwaa-Mzin’igning gchi-kwedwewnan bmaadzing. Gdaa-bshigendaan na maaba bezhik wii-aawyin?

Wegnesh E-zhiwebak Pii Skoonwidming Gchitwaa-Mzin’igan?

Gaataayiing kiing, Jehovah’s Witnesses gkenjgaazwak miigwewaat Gchitwaa-Mzin’igan skoonwiwin wenpazh. Gnawaabndan maanda e-zhi-nakiimgak.

Wegnesh E-zhiwebak Biindik Kingdom Hall?

Bbaa-nanaabin biindik wii-waabndaman.

Kwedwen Wii-skoonwiyin Gchitwaa-Mzin’igan

Gdaa-yaanan kinoomaagewnan Gchitwaa-Mzin’igning e-tek wenpazh manj go pii go miinwaa dbi go zhiseyin.

Jehovah’s Witnesses Ngodwewaan’gizwinan Maawnjidwinan

Mkan aapiish e-nji-maawnjidying miinwaa aaniish e-zhi-mnaaj’ang Gzhemnidoo.

Kenjgewin​—Kina Kiing

  • 240​—Dnakiiwnan Jehovah’s Witnesses e-nji-mnaaj’aawaat Gzhemnidoon

  • 8,340,982​—Jehovah’s Witnesses

  • 10,115,264​—Wenpazh Gchitwaa-Mzin’igning Skoonwiwnan miingoom

  • 20,085,142​—Mnaajtoowin Christ danbowin gaa-zhaajik

  • 119,485​—Maawnjidwinan