Nuu pa gi pädi te huxkua

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

¿Pi dä zo dä ʼmu̱i yu̱ kjäni xä du?

¿Pi dä zo dä ʼmu̱i yu̱ kjäni xä du?

¿Te gi mänge?

  • Hää

  • Hinä

  • Hindi pädi

 NUHMÄ TE ʼIMÄÄ RÄ HÑÄ RÄ TSI DADA

“Dä näntsi yä kjäni ya xi du.” (Hechos 24:15, Traducción del Nuevo Mundo.)

HANKJA DÄ MOXKIHU̱ GO PÄDIHU̱

Go hñutʼi mä mu̱ihu̱ nuʼmu̱ xi du nʼa rä kjäni di nehu̱ (2 Corintios 1:3, 4).

Hingo tsuhu̱ rä du (Hebreos 2:15).

Di to̱ʼmihu̱ dä zo̱ho̱ rä pa go nthe̱hu̱ yu̱ mä minihu̱ ʼne mä ntsitsʼihu̱ xi du (Juan 5:28, 29).

 ¿DÄ ZO GO IHKJIHU̱ TE MÄÄ RÄ BIBLIA?

Hää, po nuya yä raso:

  • Rä Tsi Dada rʼahkihu̱ mä nzahkihu̱. Rä Biblia mää ge Jehová de “gege bä ihi rä nzahki” (Salmo 36:9; Hechos 17:24, 25). Mu̱ rä Tsi Dada bi uni yä nzahki yä kjäni ʼne yä zuʼmi o zuʼui, uhtigihu̱ ge pe̱ʼtsi rä tsʼe̱di pa dä uni yä nzahki mänandi nuʼu̱ ya xi du.

  • Mänkjaʼmu̱ rä Tsi Dada bi gu̱tsʼi rʼa yä kjäni ya ka mä du. Rä Biblia ʼimää ge ñähto yä kjäni xi gu̱tsʼi de rä du —yä ñʼo̱ho̱, ʼne yä ʼme̱hñä mi pe̱ʼtsi nañʼo yä kje̱ya— pi bi mʼu̱i ha rä Ximojoi. Rʼaa kja ka mä du, ¡pe nʼa de gegehu̱ bi thogi goho yä pa ka mä du! (Juan 11:39-44).

  • Rä Tsi Dada ʼine dä uni rä nzahki ku̱ ya xi du. Jehová tsʼo rä du ʼne handi kja ngu nʼa rä nkontra (1 Corintios 15:26). ʼIne dä uadi ko rä du ʼne dä kja nuʼmu̱ dä gu̱tsʼi yä kjäni xi du. ʼNe gotʼho nuʼu̱ ʼmu̱i ha rä mfeni rä Tsi Dada, dä mʼu̱i ha rä Ximojoi (Job 14:14, 15).

 ÑʼONISE

¿O di ndo̱htahu̱ ʼne di tuhu̱?

Dä zo gi nuu te ʼimää rä Hñä rä Tsi Dada ha GÉNESIS 3:17-19 ʼne ROMANOS 5:12.