Nu nuä jabu̱

Nu ra yoho menú

Ya Testigo ä Jeoba

ñuhü

Ya dämunʼtsi ya testigo ä Jeoba ge ʼdahmi ʼna je̱ya

Ga̱ʼtho ya je̱ya ya testigo ä Jeoba o̱ʼte ya mpe̱ti ge hñu pa. Nu’bu̱ nja nuya ya dämunʼtsi pa ma üni ya diskurso ʼne pa ma hnu ya bideo ge üdi ya hogä nzofo nangeʼä Biblia. Kex’tä pa ma o̱ʼte ya entrebista ʼne ya esenifikasion ge üdi ʼbe̱pu̱ da za̱ ga te̱nnu̱ nuä ma ra Biblia nubu̱ ma mʼbu̱ihu̱. Di mbitaʼähe pa gi mba. Hinte ʼta̱ʼi ra mbe̱ti.

 

Hyoni hapu̱ gi mba