Nu nuä jabu̱

Ya Testigo ä Jeoba

Huanhni ra ne ñuhü

¿Hanja ja ga nxa̱hmu̱ ra Biblia?

¿Hanja ja ga nxa̱hmu̱ ra Biblia?

Da mi pädi ʼbe̱pu̱ da za̱ da ze̱i ra Biblia pa gi tini ya nthädi ya nʼta̱nni jaʼtse̱di nangeʼä ma tehu̱.