Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Yä gatꞌi ha Betel

Di mbitaꞌihe gi ntso̱nte ha nuꞌu̱ mä däta ngu de gä ꞌme̱fihe. Nuya yä luga di embäbihe Betel. Ha rꞌa de nuꞌu̱ yä ofisinä di pe̱ꞌtsihe ha märꞌa yä luga, ꞌnehe ꞌmu̱i toꞌo dä rꞌaꞌähu̱ nꞌa rä gatꞌi.