Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Di thätsˈi yä publicación po gatˈho rä dähni Congo

Di thätsˈi yä publicación po gatˈho rä dähni Congo

Pädi te pe̱fi yä testigo rä Jeoba pa dä hñätsˈi yä publicación ha nuˈu̱ yä luga bi kohi xa yabu̱.