¿NDAʼÄ mäjuäni? Mäjuäni de nuʼu̱ rʼa yä ntʼani xä yʼo̱tʼe rä mexiʼmhai. Nuʼäge zä nʼa rä mʼiki ʼnehe xkä o̱tʼe nuya yä ntʼani:

  • ¿Turämu̱i Äjuä po gekhu̱?

  • ¿Dä uadi nʼa rä pa yä dängä tuhni ʼne yä dumu̱i?

  • ¿Te thogi ko nuʼu̱ yä jäʼi xä du?

  • ¿Te mä humu̱i ja pa nuʼu̱ yä jäʼi xä du?

  • ¿Hanja ri ʼñehe gä xatuäbihu̱ Äjuä pa njabu̱ dä yʼo̱xkägihu̱?

  • ¿Hanja dä za gä pe̱ʼtsihu̱ nʼa rä te ko rä johya?

¿Toʼo dä za gi yʼambäbi? Mu̱ gi yʼambäbi märʼa yä jäʼi, mäske nuʼu̱ enä ge pe̱ʼtsi ndunthi rä mfädi, rʼa nʼañʼo ma dä xiʼi. Rʼaa ʼñenä xi mäjuäni dä xiʼi rʼa yä hogä noya, pe nuʼu̱ di ntʼo̱de xä ñho se̱he̱ nʼa hängutho yä pa, ʼne mʼe̱fa ya nixi hinto beni nuʼu̱ yä noya o dri paati ko märʼaa.

Hingo rängeʼä, ja nʼa rä he̱ʼmi o mfistʼofo mängä näʼä xa mäjuäni ha dä za gä kamfribihu̱. Nʼa rä mʼiki nuʼmu̱ mi xadi rä Hesu bi ʼñembäbi Äjuä: «Ri noya geʼä mäjuäni» (Juan 17:17). Mäpaya näʼä rä Noya tʼembäbi rä Mäkä Tʼofo. Nunä he̱ʼmi ʼmestho ma dä xiʼi xä ñho te mängä rä Mäkä Tʼofo pa nuya yä ntʼani dä mäñhu̱ ri mu̱di.

¿Turämu̱i Äjuä po gekhu̱?

¿POR HANJA DI O̱TʼEHU̱ NUNÄ RÄ NTʼANI? Ngeʼä mäpaya nuua ha rä xiʼmhai otho rä tsʼu̱tʼhui ʼne xä ñutsʼi ko ndunthi rä ntsʼomʼu̱i. Ndunthi yä relijion udi ge di thogihu̱ nuya yä dumu̱i ngeʼä enä ge geʼä rä bolunta Äjuä.

¿TE MÄNGÄ RÄ MÄKÄ TʼOFO? Rä Zi Dada hingi o̱tʼe rä ntsʼomʼu̱i. Rä Job 34:10 mää: «¡Näʼä xa mäjuäni Äjuä nunka xä beni dä me̱fi rä ntsʼomʼu̱i, ʼne Näʼä pe̱ʼtsi Gatʼho rä tsʼe̱di nunka xä beni dä me̱fi yä tsʼo tʼo̱tʼe!». Ko rä mhäte, rä Zi Dada, xä beni dä ja nʼa rä hogä tʼo̱tʼe pa yä mexiʼmhai, hänge rä Hesu bi ʼñutkägihu̱ gä apäbihu̱ Äjuä nuʼmu̱ di xatuäbihu̱: «Mä Zi Dadaʼihe gi ʼmu̱i ha mähetsʼi [...]. Guä ehe gi ndä, ʼne dä tʼo̱tʼe ri paha nuua ha rä xiʼmhai ngu bi tʼo̱tʼe nubu̱ mähetsʼi» (Mateo 6:9, 10). Rä Zi Dada, xa mäjuäni turämu̱i po gekhu̱, hänge xä uni nʼa rä dängä ntʼuni pa njabu̱ rä mexiʼmhai dä me̱ʼtsi nʼa rä te ja ngu mi ne Äjuä dende rä mu̱di (Juan 3:16).

Hyandi ʼnehe rä Génesis 1:26-28; rä Santiago 1:13, ʼne rä 1 Pedro 5:6, 7.

¿Dä uadi nʼa rä pa yä dängä tuhni ʼne yä dumu̱i?

¿POR HANJA DI O̱TʼEHU̱ NUNÄ RÄ NTʼANI? Hindä za gä pedehu̱ nuʼu̱ yä jäʼi tu ha yä dängä tuhni. ʼNe gatʼho di thogihu̱ yä dumu̱i.

¿TE MÄNGÄ RÄ MÄKÄ TʼOFO? Rä Zi Dada xä ñätkägihu̱ ge ma dä hä nʼa rä hogä mʼu̱i ha gatʼho rä Xiʼmhai. Xti mända rä Tsʼu̱tʼhui Äjuä ha rä Xiʼmhai, yä jäʼi ya hindä «bädi rä tuhni», ʼne ko nuʼu̱ yä däjuai «ma dä hyokä yä tʼabi» (Isaías 2:4). Ha ʼnehe, Äjuä ma dä hñäki yä dumu̱i ʼne ma dä hñäki gatʼho nuʼu̱ hingi o̱tʼe rä justisia. Pa ko yä mexiʼmhai, rä Mäkä Tʼofo mää: «Äjuä ma dä dukuäbi gatʼho yä gidaʼu̱. Ya hindä nja rä du, ni yä tsʼoni, ni yä dumu̱i, nixi yä u̱gi, ngeʼä nu yä tʼo̱tʼe mi ja mʼe̱tʼo, nubye̱ ya otho» (Apocalipsis 21:3, 4).

Hyandi ʼnehe rä Salmo 37:10, 11; 46:9, ʼne rä Miqueas 4:1-4.

¿Te thogi ko nuʼu̱ yä jäʼi xä du?

¿POR HANJA DI O̱TʼEHU̱ NUNÄ RÄ NTʼANI? Ndunthi yä relijion udi ge nuʼmu̱ tu nʼa rä jäʼi, ja nʼa rä alma näʼä po̱ni de rä ndoyʼo. Rʼaa mää ge nuʼu̱ xä du dä za dä yʼo̱tpäbi rä ntsʼomʼu̱i nuʼu̱ yä jäʼi te, o rʼaa enä ge nuʼmu̱ xti du nuʼu̱ yä tsʼomʼu̱i jäʼi, Äjuä ma dä yʼe̱ntʼi ha nʼa rä nidu habu̱ bi faspi.

¿TE MÄNGÄ RÄ MÄKÄ TʼOFO? Ha rä du ja gehni di mʼe̱di gatʼho rä te. Rä Eclesiastés 9:5 mää ge «nuʼu̱ xä du, nuʼu̱ hinte pädi». Hää, hinte pädi, hinte tsa, hingi tsa te dä me̱fi, hänge hingi tsa dä yʼo̱tpäbi rä ntsʼomʼu̱i, ha nixi hingi tsa dä matsʼi nuʼu̱ yä jäʼi te (Salmo 146:3, 4).

Hyandi ʼnehe rä Génesis 3:19 ʼne rä Eclesiastés 9:6, 10.

¿Te mä humu̱i ja pa nuʼu̱ yä jäʼi xä du?

¿POR HANJA DI O̱TʼEHU̱ NUNÄ RÄ NTʼANI? Nuju̱ hindi ne gä tuhu̱, gatʼho di ne gä pe̱ʼtsihu̱ nʼa rä te temäʼentho ko nuʼu̱ yä jäʼi di mädihu̱. Hänge rängeʼä, di ne gä yo handihu̱ mänʼaki nuʼu̱ mä jäʼihu̱ xä du.

¿TE MÄNGÄ RÄ MÄKÄ TʼOFO? Ndunthi nuʼu̱ yä jäʼi xä du ma dä yo me̱ʼtsi rä te mänʼaki. Rä Hesu bi mää ge «nu to gatʼho xä du [...] ma dä nangi» (Juan 5:28, 29). Nuʼu̱ yä jäʼi ma drä ju̱tsʼi de rä du, ma dä yo mʼu̱i ʼne ma dä hyandi hanja dä nja nʼa rä uädri ha gatʼho rä xiʼmhai ja ngu mi ne Äjuä dende rä mu̱di. Nʼa rä te pa nzäntho ʼne nʼa rä hogä nzaki geʼä xä ñätkägihu̱ Äjuä. Pe, ¿habu̱ ma dä mʼu̱i nuʼu̱ yä jäʼi o̱te Äjuä? Rä Mäkä Tʼofo mää: «Nuʼu̱ yä jäʼi o̱tʼe rä justisia ma dä mʼu̱i ha rä xiʼmhai, ʼne ja ma dä mʼu̱hni pa nzäntho» (Salmo 37:29).

Hyandi ʼnehe rä Job 14:14, 15; rä Lucas 7:11-17, ʼne rä Hechos 24:15.

¿Hanja ri ʼñehe gä xatuäbihu̱ Äjuä pa njabu̱ dä yʼo̱xkägihu̱?

¿POR HANJA DI O̱TʼEHU̱ NUNÄ RÄ NTʼANI? Ha gatʼho yä relijion, yä jäʼi di xatuäbi Äjuä. Pe ndunthi kamfri ge Äjuä hingi o̱de nuʼu̱ yä sadi.

¿TE MÄNGÄ RÄ MÄKÄ TʼOFO? Rä Hesu bi mää: Nuʼmu̱ gi xatuäbihu̱ Äjuä «oxi xki yoptähu̱ yä noya» (Mateo 6:7). Mu̱ di ne dä yʼo̱xkägihu̱ rä Zi Dada, mähyoni gä pädihu̱ ndaʼä rä bolunta ʼne pe̱ʼtsi te gä xatuäbihu̱ ja ngu di ho. «Näʼä gä ne gä aphu̱, ʼne nuʼmu̱ geʼä rä pahaʼä, nuʼmu̱ dä yʼo̱de», xikägihu̱ rä 1 Juan 5:14.

Hyandi ʼnehe rä Salmo 65:2; rä Juan 14:6, 14, ʼne rä 1 Juan 3:22.

¿Hanja dä za gä pe̱ʼtsihu̱ nʼa rä te ko rä johya?

¿POR HANJA DI O̱TʼEHU̱ NUNÄ RÄ NTʼANI? Rʼaa kamfri ge rä bojä, rä nsu, nʼa rä hogä hmi o nʼa rä hogä ʼmai geʼä uni rä johya, hänge ndunthi yä jäʼi honi dä me̱ʼtsi nuya yä tʼo̱tʼe pe hingi tini rä johya.

¿TE MÄNGÄ RÄ MÄKÄ TʼOFO? Rä Hesu bi ʼñudi te di ja mʼe̱di pa gä pe̱ʼtsihu̱ rä johya nuʼmu̱ bi mää: «¡Mänʼa xä njäpi nuʼu̱ toʼo o̱tuäbi rä noya Äjuä ʼne o̱tʼe näʼä mää!» (Lucas 11:28). Ma gä pe̱ʼtsihu̱ näʼä xa mäjuäni rä johya, mu̱ gä pe̱fihu̱ gatʼho näʼä di ja mʼe̱di pa gä tinihu̱ näʼä di honihu̱: gä pädihu̱ toʼo rä Zi Dada ʼne näʼä beni dä me̱fi ko nuju̱. Näʼä mäjuäni hutsʼi ha rä Mäkä Tʼofo, mu̱ gä pädihu̱ de geʼä, ma dä maxkägihu̱ gä handihu̱ näʼä xa mähyoni gä pe̱fihu̱ ʼne näʼä hinä. Mu̱ gä hopihu̱ ge rä Noya Äjuä dä gu̱nkägihu̱, gatʼho näʼä ma gä pe̱fihu̱ ma dä bo̱ni xä ñho ʼne ma gä handihu̱ ge rä te, ja ndunthi rä muui.

Hyandi ʼnehe rä Proverbios 3:5, 6, 13-18 ʼne rä 1 Timoteo 6:9, 10.

Dä handihu̱ nʼa tu̱i te mää rä Mäkä Tʼofo de nuya rʼato yä ntʼani. ¿Gi hohmä gi pädi mä nʼa tu̱i? Mu̱ nuʼäge ja ngu märʼa yä jäʼi «nuʼu̱ toʼo o̱tuäbi rä noya Äjuä» gi ne gi pädi toʼo Äjuä ʼne te beni dä me̱fi ko nuju̱, nuʼmu̱ ma gi ne gi pädi mä nʼa tu̱i. Pe zäi ge ʼnehe xkä ñʼanise̱: Mu̱ mäjuäni turämu̱i rä Zi Dada po gekhu̱, ¿por hanja xä hyopi dä nja ndunthi rä ntsʼomʼu̱i ʼne rä sufrimiento? ¿Hanja dä za gä pe̱ʼtsihu̱ nʼa rä hogä mʼu̱i ko mä dämehu̱, mä ʼme̱hñähu̱ ʼne mä bätsihu̱? Rä Mäkä Tʼofo thädi nuya ʼne märʼa yä ntʼani.

Pe ndunthi yä jäʼi hindi ho dä hyoni te mää rä Mäkä Tʼofo. Rʼaa enä ge xa rä däta nunä rä mfistʼofo ʼne xä ñhei toʼo dä ntiende. ¿Gi hohmä gi hñäni rä mfatsʼi pa gi pädi te mängä rä Mäkä Tʼofo pa nuʼu̱ ri ntʼani gi pe̱ʼtsi? Yä testigo rä Jeoba pe̱ʼtsi yoho yä mfatsʼi nuʼu̱ ma dä maxʼäʼi.

Rä mu̱di mfatsʼi, geʼä rä mfistʼofo ¿Te xa mäjuäni udi rä Mäkä Tʼofo? Nunä mfistʼofo xä thoki pa dä matsʼi nuʼu̱ yä jäʼi —ja ndunthi yä ʼme̱fi ʼne otho yä tiempo— pa dä bädi te mängä rä Mäkä Tʼofo de nuʼu̱ yä ntʼani o̱tʼe. Rä yoho rä mfatsʼi, dä za gi hñäni nʼa rä ntʼudi ha ri nguu. Nʼa rä testigo rä Jeoba ma dä me̱ʼtsi rä johya dä ma ha ri nguu o habu̱ go gi mää pa dä ʼñutäʼi de rä Noya Äjuä tatʼä semänä ʼne hinte mä bojä ma gi jutʼi. Po gatʼho rä Xiʼmhai, yä miyontho yä jäʼi xä hñäni ndunthi rä ñho ko nuya yä ntʼudi. Ndunthi de nuya yä jäʼi xä mää ko rä johya: «¡Nubye̱ hää, nuga dä tini näʼä mäjuäni!».

Nuʼäge ma gi hyandi ge xi xä ñho näʼä mängä rä Mäkä Tʼofo. Hingä se̱he̱ ma dä ʼuegägihu̱ de nuʼu̱ yä jamfri hingä mäjuäni, ʼnehe ma gä handihu̱ ge rä te ja ndunthi rä muui, ma gä pe̱ʼtsihu̱ nʼa rä hogä humu̱i ʼne ma gä ʼmu̱ihu̱ ko rä johya. Rä Hesu bi mää: «Ma gi pähu̱ nuʼä mäjuäni, ha nuʼmu̱ gi pähu̱ nuʼä mäjuäni, ya hingä ma gi mʼe̱gohu̱» (Juan 8:32).