Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ NTHEKE 4

Äjuä bi ja nˈa rä kohi ko rä Abran

Äjuä bi ja nˈa rä kohi ko rä Abran

Rä Abran bi yˈo̱te Äjuä. Po näˈä rä jamfri mi pe̱ˈtsi, Jeoba bi ñäˈti dä jäpi ko ndunthi yä bätsi

BI THOGI 350 yä je̱ya dende nuˈmu̱ bi nja näˈä rä Dängä däyˈe. Ha rä hnini mrä thuhu Ur, mi ja ndunthi yä bojä ˈne yä ñho. Mäpaya nunä hnini bi ja ha Irak, ja mi ˈmu̱ini rä Abran. Nuni mi pe̱ˈtsuäbi ndunthi rä jamfri Äjuä, geˈä bi nheki ko näˈä rä thogi bi me̱ˈtsi mˈe̱fa. Ma gä handihu̱ te bi thogi.

Jeoba bi yˈapi dä zopu̱ rä hai habu̱ xki mˈu̱i ˈne bi ˈñembi dä ma dä mˈu̱i ha mänˈa rä hnini mrä thuhu Kanään. Himbi sipi yo mˈiki, rä Abran ˈmestho bi yˈo̱de. Bi gu̱ rä ˈñuu ko rä ˈme̱hñä mrä thuhu rä Sara, nˈa rä ˈme̱dätsi mrä thuhu rä Lot ˈne gatˈho nuˈu̱ mi ˈmu̱i ha rä nguu. Mi tso̱ni ha Kanään, habu̱räza bi mˈu̱i ˈne yä nguu xki hyoki ko yä dutu. Rä Zi Dada Jeoba bi ja nˈa rä kohi ko rä Abran: bi ˈñembi ge po rängehni ma drä jäpi gatˈho yä mˈu̱i ja ha rä xiˈmhai ˈne nuˈu̱ yä bätsi ma dä zo̱ho̱ dä hyokise̱ nˈa rä hnini xi rä dängi ˈne gatˈho näˈä rä hai Kanään ma dä nja pa geˈu̱se̱he̱.

Rä Abran ˈne rä Lot bi me̱ˈtsi yä däta taxo de gä de̱ti ˈne de gä ndämfri. Rä Abran himrä yˈu̱ya, hänge bi hyopäbi rä Lot dä xu̱ki näˈä go bi ne yä hai pa nuˈu̱ yä mboˈni mi pe̱ˈtsi. Rä Lot bi huahni rˈa yä hai habu̱ mi ja näˈä rä däthe Jordan, habu̱ xa mi uni yä ˈmotˈi ˈne bä mˈu̱i getbu̱ de rä hnini Sodomä. Pe nuˈu̱ yä jäˈi mi ˈmu̱hni mi pe̱fi yä tsˈoki xi xmä ntsˈo, mi japi dä u̱ rä mfeni Jeoba ko nuˈu̱ yä tsˈoki mi pe̱fi.

Mˈe̱fa Jeoba bi ja nˈa rä kohi ko rä Abran, bi ñäˈti ge nuni ma dä me̱ˈtsi ndunthi yä bätsi ngu yä ndunthi nuˈu̱ yä tso̱o̱ ja ha mähetsˈi. Rä Abran hää mi pe̱ˈtsuäbi rä jamfri Jeoba, pe rä zi ˈme̱hñä, näˈä rä Sara himi tsa dä me̱ˈtsi yä bätsi. Mi me̱ˈtsi rä Abran 99 yä je̱ya ha rä Sara mi tso̱ˈte näˈä 90, Äjuä bi xipi ge ma dä me̱ˈtsi nˈa rä bätsi. Njabu̱ bi thogi: bi me̱ˈtsi nˈa rä ˈue̱ne näˈä bi tˈembi rä Isaak. Mäske rä Abran bi me̱ˈtsi märˈa yä bätsi, Jeoba bi mää ge näˈä rä Ñänte xki mängä ha rä uädri Eden ge ma dä me̱hni, bi mää ge ma dä ehe de ha nuˈu̱ yä bätsi rä Isaak.

Rä Lot ˈne rä mˈu̱i bi sigi bi mˈu̱ ha rä hnini Sodomä. Näˈä mrä hojäˈi hänge himbi de̱nduäbi yä mˈu̱i xä tsˈo nuˈu̱ yä jäˈi de gehni. Hänge nuˈmu̱ bi mängä Jeoba ge ma dä huati rä hnini Sodomä, mˈe̱tˈo bi me̱hni yä e̱nxe̱ pa dä xipäbi rä Lot. Bi sipi ge dä dämä bo̱ni de gehni ko rä mˈu̱i ˈne bi tˈembi ge hindä ñegi ninˈa de gehyu̱. Äjuä bi japäbi dä dagi de ha mähetsˈi yä tsibi ko rä asufre pa bi huati nuˈu̱ yä tsˈomˈu̱i jäˈi mi ˈmu̱i ha rä hnini Sodomä ˈne ha rä hnini Gomorra. Rä Lot ˈne yä tˈixu bi kˈotˈi de rä du. Pe näˈä rä ˈme̱hñä rä Lot bi ñegi, zäge mi hyo̱ke dä zoogi gatˈho näˈä mi pe̱ˈtsi. Nuni bi du ngeˈä himbi yˈo̱de näˈä xki sipi.

(Ehe ha rä Génesis 11:10–19:38.)