Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ ꞌMEDE 87

Rä Hesu mi yꞌo ha templo

Rä Hesu mi yꞌo ha templo

HYANDI nuni metsi ñäui nuyu̱ yä däta jäꞌi. Gehyu̱ yä xahnäte mi udi ha rä templo Äjuä ha Jerusalen. ꞌNe nuni metsi gehni rä Hesu. Nubye̱ ya xki te ꞌne mi pe̱ꞌtsi 12 yä je̱ya.

Nuyu̱ yä xahnäte himi kamfri nuꞌmu̱ bi hyandi ge rä Hesu mi pädi ndunthi de Äjuä ꞌne de rä Mäkä Tꞌofo. Pe, ¿por hanja hingi yꞌoua Jose ꞌne Märia? ¿Habu̱ bi yꞌoꞌu̱? Ma gä handihu̱.

Tatꞌä je̱ya, Jose mi tsitsꞌi rä familia ha Jerusalen pa dä nuu näꞌä ngo mi tꞌembi Paskua. De Näsaret mi yꞌo xi ndunthi pa Jerusalen ngeꞌä xa mi yabu̱. Ha nuꞌu̱ yä paꞌu̱ hinto mi pe̱ꞌtsi yä bo̱jä nixi mi ja yä tren. Hänge gatꞌho yä jäꞌi mi yꞌotho. Jose ꞌne Märia mi yꞌo ngu hñupa pa dä zo̱ni ha Jerusalen.

Jose ya mi pe̱ꞌtsi nꞌa däta familia. Hänge Jose pe̱ꞌtsi te mi su nuꞌu̱ märꞌa yä tꞌu̱kä ku ꞌne yä nju rä Hesu. Nde, näꞌä je̱yaꞌä, Jose, Märia, yä bätsi, ꞌne märꞌa yä jäꞌi bi mengi de Jerusalen pa Näsaret. Nuꞌu̱ mi huyämu̱i ge rä Hesu xki mengi ꞌnehe. Pe mi ndee nuꞌmu̱ ya ma xä ntsaya, Jose ꞌne Märia bi mu̱di bi hyoni rä Hesu pe himbi dini, ¡bi hyoni ko nuꞌu̱ yä pariente ꞌne yä ntsitsꞌi pe hingä ja mi yꞌoni! Hänge pe̱ꞌtsi te bi mengi ha Jerusalen pa bä honi.

Jose ꞌne Märia bä tini rä Hesu ha rä templo. Rä Hesu mi huhni mi o̱de näꞌä mi udi yä xahnäte ꞌne mi japäbi yä ntꞌani. Gatꞌho nuꞌu̱ yä jäꞌi himi tsa dä gamfri näꞌä mfädi mi pe̱ꞌtsi rä Hesu. Pe Märia bi ꞌñembi rä Hesu: “Mä zi tꞌu̱ꞌi, ¿por hanja xkä yꞌo̱tkägihe njaua? Ri dada ꞌne nuga xa ndi tumämu̱ihe ngeꞌä dä ꞌme̱ꞌäꞌihe”.

Rä Hesu bi dädi: “¿Por hanja ngi hongägihu̱? ¿Hage hingi pädihu̱ ge nuga pe̱ꞌtsi te gä ꞌmu̱kua ha rä ngu mä Dada?”.

Hää, rä Hesu xa mi ho dä ma habu̱ mi tꞌudi de Äjuä. Nuju̱ mähyoni gä pe̱fihu̱ njabu̱ ꞌnehe, ¿hänge hää? Ha Näsaret, rä Hesu mi pa ha yä mhuntsꞌi tatꞌä semänä pa mi xo̱kämbeni Äjuä. Rä Hesu mi pädi ndunthi de rä Mäkä Tꞌofo ngeꞌä mi jamäsu näꞌä mi tꞌudi. ¡Ma gä de̱mbäbihu̱ rä kꞌoi rä Hesu!