Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

Sigi gi ze̱ti pa dä za gi pe̱fi näˈä xä ñho

Sigi gi ze̱ti pa dä za gi pe̱fi näˈä xä ñho

 DI XUDI

 • 9:30 Rä ˈmida

 • 9:40 Rä jähñä 77 ˈne rä sadi

 • 9:50 ¿Por hanja di jakägihu̱ xä ñhei gä pe̱fihu̱ näˈä xä ñho?

 • 10:05 Rä serie de yä discurso: Ma gä ˈuegehu̱ de nuˈu̱ yä tˈo̱tˈe di ho mä ndoyˈohu̱

  • Ñudi ge ja ri mfädi ora gi usa yä redes sociales

  • Huahni xä ñho konte mä tˈo̱tˈe mä gi diberti

  • Yˈo̱tˈe ntsˈe̱di po gi kˈu̱ˈtsi rä embidia dende ha ri koraso

  • Yˈo̱tˈe ntsˈe̱di po gi hñäni näˈä rä te xä ñätkägihu̱ Äjuä

 • 11:05 Rä jähñä 45 ˈne yä anunsio

 • 11:15 Ma gä sigi gä o̱tpäbihu̱ näˈä xä ñho märˈaa

 • 11:30 Rä discurso de gä nxixtehe

 • 12:00 Rä jähñä 63

 DE DI NDEE

 • 1:10 Rä ˈmida

 • 1:20 Rä jähñä 127 ˈne rä sadi

 • 1:30 Rä discurso público: ¿Te mä tˈo̱tˈe dä za dä zixkägihu̱ gä burlahu̱ de Äjuä?

 • 2:00 Rä ntˈudi de rä rebista La Atalaya

 • 2:30 Rä jähñä 59 ˈne yä anunsio

 • 2:40 Rä serie de yä discurso: Ma gä sigi gä mpotˈihu̱ pa rä espiritu

  • Hyoki nˈa rä programä pa gi nxadi rä Mäkä Tˈofo

  • Hyopi ge nuˈu̱ yä tsˈofo uni rä Mäkä Tˈofo dä gu̱hni ri te

  • Ogi hopi dä ntsaya ri yˈe̱

 • 3:40 ¿Te ma gä xofohu̱ mu̱ hindä zabigihu̱?

 • 4:15 Rä jähñä 126 ˈne rä sadi