Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

Te hutsꞌi ha Ester

Te hutsꞌi ha Ester

Hyandi te mä tꞌo̱tꞌe ꞌne te mä thogi no̱ni nunä mfistꞌofo habu̱ udi näꞌä rä balo bi me̱ꞌtsi Ester pa bi ñämbäbi rä hnini Äjuä.