Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ JÄHÑÄ 45

«Näꞌä di ntso̱ꞌmi dende ha mä koraso»

«Näꞌä di ntso̱ꞌmi dende ha mä koraso»

(Salmo 19:14)

 1. 1. Nuꞌi gi päkägi xä ñho,

  asta näꞌä di mbenibye̱.

  Di to̱ꞌmi xa gi numäñho

  gatꞌho mä mfeni, oh, Jeoba.

  Pe ora di tumämu̱i

  ꞌne hindi ähä mu̱ nxui,

  nuꞌmu̱ nuga di beñꞌäꞌi

  nuꞌi gi hubgä mä mu̱i.

 2. 2. Di ntso̱ꞌmi yä hogä tꞌo̱tꞌe

  xä ntꞌaxi ꞌne de gä mhäte;

  nuꞌu̱ yä mfeni rꞌakägi

  näꞌä rä tsaya di honi.

  Nuꞌu̱ ri mfeni, oh, Jeoba

  xa ndunthi ꞌne xa mähotho.

  Di ne gä ntso̱ꞌmi ri Noya

  dende mbo ha mä koraso.