Ha Estados Unidos, tꞌumbäbi rä mfatsꞌi nuꞌu̱ yä ku bi me̱ꞌtsi yä tsꞌo thogi.

PROGRAMÄ PA YÄ MHUNTSˈI Mäyo de rä 2019

Njaua dä za gi predika

Njaua dä za gi predika pa gi ꞌñudi ge ma dä zo̱ho̱ rä pa dä nuhu nuꞌu̱ yä jäꞌi xä du.

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

Nuju̱ hingä ma gä rindehu̱

Mu̱ hingä häkihu̱ de ha mä mfenihu̱ nuꞌu̱ yä jäpi ma dä hä rä Tsꞌu̱tꞌhui Äjuä, geꞌä ma dä maxkägihu̱ pa gä ꞌmu̱ihu̱ ko rä johya ꞌne hingä rindehu̱.

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

Di faxu̱ mä kuhu̱ ora pe̱ꞌtsi yä tsꞌo thogi

Ora di faxu̱ nuꞌu̱ mä kuhu̱ pe̱ꞌtsi yä tsꞌo thogi ꞌnehe di xo̱kämbenihu̱ Jeoba.

MÄ MꞌU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

Tꞌumbäbi rä mfatsꞌi nuꞌu̱ mä kuhu̱ bi ꞌmu̱i ha yä islas del Caribe

¿Te xä me̱fi rä hnini Äjuä pa xä umbäbi rä mfatsꞌi nuꞌu̱ yä ku bi me̱ꞌtsi yä tsꞌo thogi ha yä islas del Caribe?

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

“Nꞌa rä ꞌmini näꞌä xki nꞌo̱tꞌe ha rä ngo̱” rä apostol Pablo

¿Te bi ne bi mää rä apostol Pablo ora bi ꞌñenä ge xki nꞌo̱tꞌe nꞌa rä ꞌmini ha rä ngo̱?

MÄ MꞌU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

¡Nuꞌi dä za gi täpäbi näꞌä xuñha u̱ñꞌäꞌi ngu “nꞌa rä ꞌmini”!

¿Hanja dä za gä hombäbihu̱ rä mfatsꞌi Jeoba pa gä täpäbihu̱ nuꞌu̱ yä xuñhaꞌu̱?

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

«Dä tsu̱i»

Mu̱ hindi numäñho mä kuhu̱, mähyoni gä e̱nihu̱ de mä korasohu̱ nuꞌu̱ yä tsꞌo mfeniꞌu̱.

MÄ MꞌU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

Hanja dä za gä mfaxtehu̱ gatꞌho pa gä suhu̱ nuꞌu̱ yä luga habu̱ di xo̱kämbenihu̱ Äjuä

Nꞌa rä Ngu de gä Mhuntsꞌi hingä nꞌa rä ngu cualquiera. Nuya yä luga habu̱ di muntsꞌihu̱, hätsꞌi rä thuhu Jeoba.