Ha Estados Unidos, tˈumbäbi rä mfatsˈi nuˈu̱ yä ku bi me̱ˈtsi yä tsˈo thogi.

PROGRAMÄ PA YÄ MHUNTSˈI Mäyo de rä 2019

Njaua dä za gi predika

Njaua dä za gi predika pa gi ˈñudi ge ma dä zo̱ho̱ rä pa dä nuhu nuˈu̱ yä jäˈi xä du.

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

Nuju̱ hingä ma gä rindehu̱

Mu̱ hingä häkihu̱ de ha mä mfenihu̱ nuˈu̱ yä jäpi ma dä hä rä Tsˈu̱tˈhui Äjuä, geˈä ma dä maxkägihu̱ pa gä ˈmu̱ihu̱ ko rä johya ˈne hingä rindehu̱.

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

Di faxu̱ mä kuhu̱ ora pe̱ˈtsi yä tsˈo thogi

Ora di faxu̱ nuˈu̱ mä kuhu̱ pe̱ˈtsi yä tsˈo thogi ˈnehe di xo̱kämbenihu̱ Jeoba.

MÄ MˈU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

Tˈumbäbi rä mfatsˈi nuˈu̱ mä kuhu̱ bi ˈmu̱i ha yä islas del Caribe

¿Te xä me̱fi rä hnini Äjuä pa xä umbäbi rä mfatsˈi nuˈu̱ yä ku bi me̱ˈtsi yä tsˈo thogi ha yä islas del Caribe?

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

“Nˈa rä ˈmini näˈä xki nˈo̱tˈe ha rä ngo̱” rä apostol Pablo

¿Te bi ne bi mää rä apostol Pablo ora bi ˈñenä ge xki nˈo̱tˈe nˈa rä ˈmini ha rä ngo̱?

MÄ MˈU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

¡Nuˈi dä za gi täpäbi näˈä xuñha u̱ñˈäˈi ngu “nˈa rä ˈmini”!

¿Hanja dä za gä hombäbihu̱ rä mfatsˈi Jeoba pa gä täpäbihu̱ nuˈu̱ yä xuñhaˈu̱?

YÄ TESORO DE RÄ NOYA ÄJUÄ

«Dä tsu̱i»

Mu̱ hindi numäñho mä kuhu̱, mähyoni gä e̱nihu̱ de mä korasohu̱ nuˈu̱ yä tsˈo mfeniˈu̱.

MÄ MˈU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

Hanja dä za gä mfaxtehu̱ gatˈho pa gä suhu̱ nuˈu̱ yä luga habu̱ di xo̱kämbenihu̱ Äjuä

Nˈa rä Ngu de gä Mhuntsˈi hingä nˈa rä ngu cualquiera. Nuya yä luga habu̱ di muntsˈihu̱, hätsˈi rä thuhu Jeoba.