Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 MÄ MˈU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

¿Toˈo dä za gä mbitabi?

¿Toˈo dä za gä mbitabi?

Tatˈä je̱ya di o̱thu̱ ntsˈe̱di po di mbitabihu̱ yä jäˈi dä ntihu̱ kongekhu̱ ha rä Fenäte de rä du rä Hesu. Ndunthi de nuˈu̱ yä jäˈiˈu̱ hindi pädihu̱. Pe ˈnehe dä hogi gä mbitabihu̱ nuˈu̱ yä jäˈi ya di pädihu̱. Nuˈu̱ yä jäˈi häni nˈa rä imbitasio de nuˈu̱ yä konosido, rˈabu̱ mänˈa pe̱ˈtsi rä komfiansa de dä ntini (yb08-S rä nxii 11, rä parr. 3; rä nxii 14, rä parr. 1). ¿Toˈo dä za gi mbitabi?

  • Ri familia.

  • Nuˈu̱ yä jäˈi gi pädi ha rä ˈme̱fi o ha rä skuela.

  • Ri besinu.

  • Nuˈu̱ ri rebisita, nuˈu̱ gi umbäbi nˈa rä curso de rä Biblia, ˈne nuˈu̱ ngi tso̱ni o ngi uti de rä Biblia mä mˈe̱tˈo.

ˈNehe, yä ansiano ma dä yˈo̱tˈe ntsˈe̱di po dä mbitabi nuˈu̱ yä ku ya hingi ntini ha yä mhuntsˈi. Pe ¿xiˈmu̱ näˈä toˈo gi ne gi mbitabi bi ˈmu̱i yabu̱? Ha jw.org dä za gi hyoni habu̱ ˈne te mä ora ma dä tˈo̱tˈe rä Fenäte getbu̱ de habu̱ ˈmu̱i näˈä jäˈi. Änte de dä zo̱ho̱ rä Fenäte nunä je̱ya, beni toˈo gatˈho dä za gi mbitabi ˈne umbäbi nˈa rä imbitasio.