Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 MÄ MˈU̱IHU̱ NGU YÄ KRISTIANU

Mu̱ hindi hoñhu̱ ndunthi yä tˈo̱tˈe mänˈa ma dä za gä pe̱päbihu̱ Äjuä

Mu̱ hindi hoñhu̱ ndunthi yä tˈo̱tˈe mänˈa ma dä za gä pe̱päbihu̱ Äjuä

Mäpaya ja ndunthi yä tˈo̱tˈe nuˈu̱ hägägihu̱ mä tiempohu̱ ˈne jakhu̱ dä zabigihu̱. Ja ngu nuˈmu̱ di taihu̱, di jutˈihu̱, di usahu̱, di umbäbihu̱ rä mantenimiento ˈne di suhu̱ nuˈu̱ yä tˈo̱tˈe di pe̱ˈtshu̱. Rä Hesu himbi hyoni dä me̱ˈtsi ndunthi yä tˈo̱tˈe ˈne geˈä bi matsˈi pa bi kumpli ko näˈä ˈme̱fi xki umbäbi Äjuä (Mt 8:20).

¿Xi nuˈi? ¿Dä za gi tsopu̱ rˈa yä tˈo̱tˈe nuˈu̱ häkˈäˈi ri tiempo pa mänˈa dä za gi ungä ntˈo̱de? Zäi ge asta dä za dä mprekursor nˈa de nuˈu̱ ri familia gi ˈmu̱hui. Mu̱ nuˈi ya gi pe̱päbi Äjuä ngu nˈa rä prekursor, ¿gi hopäbi ge rä ˈme̱fi o märˈa yä tˈo̱tˈe dä hñäkˈäˈi ri tiempo? Mu̱ nuˈi hingi hyoni gi pe̱ˈtsi ndunthi yä tˈo̱tˈe, mänˈa ma gi pe̱ˈtsi rä tiempo pa gi pe̱päbi rä Zi Dada Jeoba ˈne geˈä ma dä rˈaˈi ndunthi rä johya (1Ti 6:7-9).

Yˈofo te dä za gi pe̱fi pa gi tsopu̱ nuˈu̱ yä tˈo̱tˈe häkˈäˈi ri tiempo