Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 79:1—13

Асафы зарӕг. 79  О Хуыцау, адӕмтӕ дын дӕ бынтӕм бацыдысты+,Дӕ рухс кувӕндонӕй дын фӕхынджылӕг кодтой+,Иерусалимӕй дур дурыл нал ныууагътой+.   Дӕ лӕггадгӕнджыты мӕрдтӕ радтой уӕларвон мӕргътӕн+,Иузӕрдион дыл чи уыд, уыдоны буӕрттӕ – зӕххон сырдтӕн+.   Сӕ туг сын донау калдтойӔгас Иерусалимы, ӕмӕ сӕ ныгӕнӕг нӕ уыд+.   Нӕ сыхӕгтӕн фидиссаг систӕм+,Нӕ алыварс чи ис, уыдон ныл худынц ӕмӕ нӕ хынджылӕг кӕнынц+.   О Йегъовӕ, кӕдмӕ мӕсты кӕндзынӕ? Ӕнустӕм?+Дӕ маст артау кӕдмӕ судздзӕн?+   Ныккал дӕ фыдӕх, чи дӕ нӕ зоны, уыцы адӕмтыл+Ӕмӕ дын дӕ ном чи нӕ ары, уыцы паддзахӕдтыл+.   Уымӕн ӕмӕ Иаковы аныхъуырдтой+,Йӕ цӕрӕнбынат ын ӕдзӕрӕг фӕкодтой+.   Нӕ фыдӕлты тӕригъӕдты тыххӕй нӕ дзуапп ма ’рдом+.Фӕтагъд кӕн! Барӕвдау нӕ дӕ фӕлмӕнзӕрдӕдзинадӕй+,Уымӕн ӕмӕ нӕм тыхы мур нал ис+.   Баххуыс нын кӕн, о нӕ ирвӕзынгӕнӕг Хуыцау+,Дӕ номы кады тыххӕй+.Фервӕзын нӕ кӕн ӕмӕ нын нӕ тӕригъӕдтӕ ныххатыр кӕн дӕ номы тыххӕй+. 10  Цӕмӕн хъуамӕ дзурой адӕмтӕ, кӕм ис сӕ Хуыцау, зӕгъгӕ?+Нӕхи цӕстӕй нын фенын кӕн, дӕ лӕггадгӕнджыты туг кӕй райстай+,Уый адӕмтӕ куыд базондзысты, уый+. 11  Фехъуысӕд дӕм ахст лӕджы хъӕрзын+.Дӕ цонджы стыр хъаруйы фӕрцы бахъахъхъӕн, мӕлӕтмӕ лӕвӕрд чи у, уыдоны+. 12  Нӕ сыхӕгтӕн авд ахӕмӕй бафид, нывӕр сын сӕ роны*+,Дӕу цы ныхӕстӕй ӕфхӕрдтой, уыдон, о Йегъовӕ+. 13  Мах та, дӕ адӕм ӕмӕ, кӕй хизыс, уыцы фыстӕ+,Мах дын арфӕ кӕндзыстӕм ӕнустӕм,Дӕ кады тыххӕй дзурдзыстӕм фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ+.

Фиппаинӕгтӕ

Кӕнӕ «сӕ тары».