Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 67:1—7

Амонӕгӕн. Хъисфӕндыртыл. Псалом, зарӕг. 67  Хуыцау нын йӕ хорзӕхӕй бахай кӕндзӕн ӕмӕ нын раарфӕ кӕндзӕн+. Йӕ цӕсгомы рухс нӕм кӕлдзӕн+ (села́),   Цӕмӕй дын зӕххыл базоной дӕ фӕндаг+, Ӕмӕ ӕппӕт адӕмты ’хсӕн – ды куыд ирвӕзын кӕныс, уый тыххӕй+.   Кадджын дӕ кӕнӕнт адӕмтӕ, о Хуыцау+. Кадджын дӕ кӕнӕнт ӕппӕт адӕмтӕ+.   Адӕмыхӕттытӕн сӕ зӕрдӕ райӕд ӕмӕ фырцинӕй зарӕнт+, Уымӕн ӕмӕ ды адӕмтӕн тӕрхон кӕндзынӕ рӕстӕй+. Ӕмӕ зӕххыл адӕмыхӕттытӕн фӕндаг амондзынӕ. (Села́)   Кадджын дӕ кӕнӕнт адӕмтӕ, о Хуыцау+. Кадджын дӕ кӕнӕнт ӕппӕт адӕмтӕ+.   Зӕхх ратдзӕн тыллӕг+, Хуыцау, нӕ Хуыцау нын раарфӕ кӕндзӕн+.   Хуыцау нын раарфӕ кӕндзӕн+, Ӕмӕ дзы ӕгас зӕххыл дӕр тӕрсдзысты+.

Фиппаинӕгтӕ