Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 134:1—3

Зарӕг, горӕтмӕ цӕугӕйӕ. 134  Арфӕ кӕнут Йегъовӕйӕн+,Йегъовӕйы лӕггадгӕнджытӕ иууылдӕр+,Ӕхсӕвы дӕр Йегъовӕйы хӕдзары чи лӕууы, уыдон+.   Кувут сыгъдӕг цӕсгомӕй+Ӕмӕ арфӕ кӕнут Йегъовӕйӕн+.   Йегъовӕ дын Сионӕй раарфӕ кӕнӕд+,Раарфӕ дын кӕнӕд арв ӕмӕ зӕхх Скӕнӕг+.

Фиппаинӕгтӕ