Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 121:1—8

Зарӕг, горӕтмӕ цӕугӕйӕ. 121  Ӕз акӕсдзынӕн хӕхтӕм+.Ӕххуыс мын кӕцӕй ӕрцӕудзӕн?+   Ӕххуысгӕнӕг мын у Йегъовӕ+,Арв ӕмӕ зӕхх Скӕнӕг+.   Уый дын дӕ къах фӕцудын нӕ бауадздзӕн+,Чи дӕ хъахъхъӕны, уый хуыссӕг не ’рцахсдзӕн+.   Нӕ, Израилы чи хъахъхъӕны, уый+Хуыссӕг не ’рцахсдзӕн ӕмӕ нӕ бафынӕй уыдзӕн+.   Йегъовӕ у дӕ хъахъхъӕнӕг+.Йегъовӕ дын аууон дары+ дӕ рахиз фарс+.   Бонӕй дӕ хур нӕ ныццӕвдзӕн+,Ӕхсӕвы дӕ мӕй нӕ бахъыгдардзӕн+.   Йегъовӕ дӕ хъахъхъӕндзӕн ӕппӕт бӕллӕхтӕй дӕр+.Хъахъхъӕндзӕн дын дӕ уд+.   Йегъовӕ дын хъахъхъӕндзӕн дӕ рацыд ӕмӕ дӕ бацыд+,Ныр дӕр ӕмӕ ӕнустӕм дӕр+.

Фиппаинӕгтӕ