Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Екклесиаст 4:1—16

4  Ӕмӕ та ахъуыды кодтон, зӕгъгӕ, акӕсон, хуры бын адӕм цы ’фхӕрд ӕййафынц, уымӕ+, ӕмӕ федтон ӕфхӕрд адӕмы цӕссыгтӕ+, ныфсытӕ сын чи бавӕрдтаид, уый та нӕ уыд+. Бартӕ уыдысты се ’фхӕрджыты къухы, ӕмӕ сын ныфсытӕ чи бавӕрдтаид, уый нӕ уыд.  Ӕмӕ загътон: чи амард, уыдон амондджындӕр сты, ӕгас чи у, уыдонӕй+.  Се ’ппӕтӕй амондджындӕр та у, чи нӕма райгуырд+ ӕмӕ хуры бын цы фыдхъуыддӕгтӕ цӕуы, уыдон чи нӕ федта+.  Ӕз федтон, адӕм куыд фыдӕбон кӕнынц, куыд не ’вгъау кӕнынц сӕ арӕхстдзинад+, ӕмӕ ӕрмӕстдӕр уый тыххӕй, цӕмӕй зӕгъой, ӕз иннӕмӕй хуыздӕр дӕн, зӕгъгӕ+. Ӕмӕ уый дӕр у дзӕгъӕлы, дымгӕ сурӕгау.  Ӕнӕзонд йӕ къухтӕ йӕ роны бакӕны+ ӕмӕ сӕфты къахыл ныллӕууы+.  Дӕхи фыдӕбонӕй марыны* бӕсты ӕмӕ дымгӕ сурыны бӕсты фӕлтау иу гыццыл баулӕф*+.  Ӕмӕ та ахъуыды кодтон, зӕгъгӕ, акӕсон, хуры бын цы ӕнӕпайда хъуыддӕгтӕ ис, уыдонмӕ.  Вӕййы афтӕ, ӕмӕ адӕймаг иунӕгӕй цӕры+, ничи йын ис, нӕдӕр фырт, нӕдӕр ӕфсымӕр+, фӕлӕ уӕддӕр улӕфт нӕ зоны. Йӕ цӕст не ’фсӕды хъӕздыгдзинадӕй+. Ӕмӕ хъуыды кӕны: «Гъеныр кӕмӕн фыдӕбон кӕнын, мӕ удӕн мӕ цӕст хорзӕй цӕуылнӕ исты уарзы?»+ Ӕмӕ уый дӕр у дзӕгъӕлы, ӕнамонд хъуыддаг+.  Дыууӕ адӕймагӕн, иунӕгӕй чи у, уымӕй хуыздӕр у+, уымӕн ӕмӕ сӕ фыдӕбон дзӕгъӕлы нӕу+. 10  Сӕ иу куы ахауа, уӕд иннӕ схӕцдзӕн йе ’мбалыл+. Фӕлӕ, иунӕг чи у, уый та? Куы ахауа, уӕд ыл чи схӕцдзӕн?+ 11  Стӕй дыууӕйӕ кӕрӕдзи фарсмӕ куы ’рхуыссой, уӕд схъарм уыдзысты. Иунӕг чи у, уый та куыд схъарм уыдзӕн?+ 12  Ӕмӕ кӕд, иунӕг чи у, ууыл исчи фӕтых уыдзӕн, уӕд дыууӕйӕ та йӕ ныхмӕ фӕлӕудзысты+. Ӕртӕ тагӕй быд бӕндӕн тагъд нӕ аскъуыйдзӕн. 13  Мӕгуыр, фӕлӕ зондджын лӕппу+ хуыздӕр у, уынаффӕмӕ чи нал хъусы+, ахӕм зӕронд, фӕлӕ ӕнӕзонд паддзахӕй+. 14  Ахӕм лӕппу ахӕстонӕй дӕр рацӕудзӕн ӕмӕ суыдзӕн паддзах+, кӕд уыцы паддзахады мӕгуырӕй райгуырд, уӕддӕр+. 15  Ӕз федтон удӕгӕсты, хуры бын чи змӕлы, уыдоны се ’ппӕты дӕр. Стӕй федтон, паддзахӕн йӕ фӕстӕ йӕ бынаты чи ’рбады, уыцы лӕппуйы хабар куыд рауайы, уый дӕр+. 16  Йӕ дӕлбар чи ис, уыцы адӕм вӕййынц тынг бирӕ+, фӕлӕ уый фӕстӕ сӕ зӕрдӕмӕ нал фӕцӕуы+. Уый дӕр у дзӕгъӕлы, дымгӕ сурӕгау+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «Дыууӕ армыдзаг фыдӕбоны».
Комк. «иу армыдзаг баулӕф».