Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Библи лӕвар ахуыр кӕныны тыххӕй курдиат

Фӕнды дӕ Библи хуыздӕр базонын? Кӕд о, уӕд демӕ Библи лӕвар ахуыр кӕндзыстӕм. Дӕлдӕр ныффысс, Библи ахуыр кӕнын дӕ кӕй фӕнды, уый тыххӕй.