Царды зын фарстатӕ куыд аскъуыддзаг кӕнӕн ис, уый тыххӕй Библийы ис ӕппӕты хуыздӕр уынаффӕтӕ. Адӕймагӕн цы стыр ӕххуыс сты, уый сбӕлвырд ӕнусты дӕргъы. Ацы хайӕ базондзынӕ, Библийыл дӕ бон цӕмӕн у ӕууӕндын, фылдӕр пайда дын куыд ӕрхӕсдзӕн ӕмӕ йӕ уынаффӕтӕ абон дӕр кӕй ахадынц, уый (2 Тимофеймӕ 3:16, 17).