Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

 60 ЗАР

Уой фӕрци уодзӕй уонӕн цард

Select an Audio Recording
Уой фӕрци уодзӕй уонӕн цард

(Йезекил 3:17–19)

 1. 1. ’Стур Хуцауӕн ӕ мастесӕн бон

  нур ӕй хӕстӕг,

  Ма уой адӕнӕн дзорӕн –

  нурма син ес рӕстӕг.

  БАЗАРД

  Уой фӕрци уодзӕй уонӕн цард,

  Уонӕн ӕма махӕн дӕр.

  Цард уодзӕй коммӕгӕстӕн тагъд,

  Уой алли адӕнтӕн зӕгъӕн,

  Мах зӕгъӕн.

 2. 2. Аци хабар игъосун кӕнӕн

  мах алкӕмӕн.

  ’Стур Хуцауи над амонӕн

  алли адӕнтӕн.

  БАЗАРД

  Уой фӕрци уодзӕй уонӕн цард,

  Уонӕн ӕма махӕн дӕр.

  Цард уодзӕй коммӕгӕстӕн тагъд,

  Уой алли адӕнтӕн зӕгъӕн,

  Мах зӕгъӕн.

  ӔЗДӔХТ

  Гъӕуй сӕ ӕвӕстиатӕй

  Хуцауи надмӕ ракӕнун.

  Мадта нур нӕ нисан ӕй

  Ӕ рӕстдзийнадӕ амонун.

  БАЗАРД

  Уой фӕрци уодзӕй уонӕн цард,

  Уонӕн ӕма махӕн дӕр.

  Цард уодзӕй коммӕгӕстӕн тагъд,

  Уой алли адӕнтӕн зӕгъӕн,

  Мах зӕгъӕн.