Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

 6 ФАРСТА

Ме ’нгӕртти зунди нихмӕ федар куд фӕллӕууон?

Ме ’нгӕртти зунди нихмӕ федар куд фӕллӕууон?

УОЙ ЗОНУН ЦӔМӔН ГЪӔУЙ?

Дӕхе гъуди дин ку уа, уӕд дӕ цард дӕхуӕдӕг араздзӕнӕ, иннетӕ нӕ, фал.

ДУ БА КУД БАКОДТАЙСӔ?

Дӕ цӕститӕбӕл рауайун кӕнӕ: Брайанмӕ ӕ къласи биццеутӕ дууемӕй ӕрбацӕунцӕ, ӕма сӕ ку фӕууидта, уӕд ӕ зӕрдӕ гупп-гупп кӕнун фӕййагайдта. Аци къуӕре ин дууӕ хатти загътонцӕ, цӕмӕй сӕ хӕццӕ тамаку бадума. Нур ба ӕртиккаг хатт ӕрбацӕунцӕ.

Сӕ еу загъта:

– Брайан, еу цидӕр дин бавдесон? Дӕ зӕрдӕмӕ фӕццӕудзӕй!

«Цидӕр», зӕгъгӕ, ку загъта, уӕд имӕ ӕ цӕстӕ фӕнникъулдта, ӕ къох ӕ дзиппи рацавта ӕма Брайанмӕ цидӕр бадардта.

Брайан ин ӕ къохи тамаку рауидта ӕма ӕ зӕрдӕ фуртухстӕй никки хъӕбӕрдӕр ниггупп-гупп кодта.

– Нӕ мӕ гъӕуй! Айразмӕ дӕр дин ӕй ку загътон, ке нӕ...

Иннӕ биццеу ӕй кӕронмӕ дзорун нӕ бауагъта:

– Ци кӕни? Фӕттарстӕ?

– Неци фӕттарстӕн!

Уӕд сӕ еу ӕ къох Брайани усхъӕбӕл ниввардта ӕма загъта:

– Еу пъӕртт си уӕддӕр искӕнӕ.

Иннӕ биццеу ба имӕ тамаку бадардта ӕма ин еци налатӕй загъта:

– Ма тӕрсӕ, некӕмӕн ӕй зӕгъдзиан. Зонгӕ дӕр ӕй неке бакӕндзӕй.

Ду ба Брайани бунати ци бакодтайсӕ?

 ӔРЛӔУУӔ ӔМА РАСАГЪӔС КӔНӔ!

Цума Брайани ӕнгӕрттӕ сӕхе уотӕ цӕмӕн дарунцӕ? Сӕхе зундӕй архайунцӕ? Ӕвӕдзи, нӕ. Сӕхуӕдтӕ дӕр уотӕ иннетӕмӕ гӕсгӕ кӕнунцӕ. Ӕригӕнтти фӕффӕндуй, цӕмӕй син иннети цӕсти кадӕ уа, ӕма сӕ уомӕ гӕсгӕ фӕнзун райдайунцӕ.

Дӕуӕн ба уӕхӕн уавӕри ци банхус кӕндзӕй де ’нгӕртти зундбӕл ма рацӕун?

 1. ИДАРДМӔ КӔСӔ

  Библи зӕгъуй: «Лӕдӕргӕ адӕймаг фидбилиз уинуй ӕма си ӕхе хезуй, ӕвӕлтӕрдтӕ ба размӕ цӕунцӕ ӕма бӕллӕхи бахаунцӕ» (Ӕмбесӕндтӕ 22:3).

  Дӕ бон ӕй уавӕр идардмӕ уинун. Зӕгъӕн, дӕ разӕй дӕ къласи биццеути уинис тамаку думгӕ. Рагацау ӕй ку зонай, ци уодзӕй, уой, уӕд цӕттӕ уодзӕнӕ.

 2. РАСАГЪӔС КӔНӔ

  Библи зӕгъуй: «Уӕ цӕсгон кӕдзос уӕд» (1 Петури 3:16).

  Расагъӕс кӕнӕ, еугурӕйдӕр куд кӕнунцӕ, ду дӕр уотӕ ку кӕнай, уӕд дӕ е цӕмӕ ’ркӕндзӕй? Де ’нгӕрттӕ дӕ, ӕвӕдзи, цидӕр рӕстӕгмӕ ниууадздзӕнцӕ. Фал уой фӕсте ба? Цӕмӕй де ’нкъласонти цӕсти кадгиндӕр уай, уой туххӕй уони хузӕн дӕхе дардзӕнӕ, е дӕмӕ раст ку нӕ кӕса, уӕддӕр? (Рацуд 23:2).

 3. УНАФФӔ РАХӔССӔ

  Библи зӕгъуй: «Зундгин адӕймаг тӕрсуй Хуцауӕй» (Ӕмбесӕндтӕ 14:16).

  Абони уа исон уа, уӕддӕр гъӕудзӕй унаффӕ рахӕссун ӕма еци унаффӕ цӕмӕ ӕркӕндзӕй, уой хӕццӕ цӕрун. Библий финст ес, раст унаффӕ ка рахаста, уӕхӕн адӕни туххӕй, зӕгъӕн, Иосиф, Иов ӕма Йесо. Удта ма си финст ес, лӕгъуз унаффӕ ка рахаста, уӕхӕн адӕни туххӕй дӕр, зӕгъӕн, Каин, Исав ӕма Иудӕ. Библи зӕгъуй: «Кӕнӕ хуарздзийнадӕ» (Псалом 37:3). Дӕ унаффитӕ цӕмӕ ӕркӕндзӕнцӕ, уобӕл рагацау лӕмбунӕг ку расагъӕс кӕнай, уӕд дӕхемӕ дӕр дессаг фӕккӕсдзӕй, дӕ гъуди балӕдӕрун кӕнун дин куд ӕнцон уодзӕй, е.

Тухсгӕ ма кӕнӕ, де ’нгӕрттӕн дӕ лекцитӕ кӕсун нӕ гъӕуй. Ӕрмӕстдӕр дӕ гъӕуй федарӕй зӕгъун «нӕ». Ку дӕ бафӕндӕуа, уӕдта дӕ бон ӕй бафтаун:

 • «Еци хабӕрттӕ ӕнӕ мӕнӕй кӕнтӕ!»

 • «Уой туххӕй мӕмӕ мабал дзоретӕ!»

 • «Цума мӕ нӕ зонетӕ, уотӕ!»

Ӕрмӕст дзорӕ федарӕй ӕма комкоммӕ. Уотӕ ку кӕнай, уӕд ибӕл дӕхуӕдӕг дӕр бадес кӕндзӕнӕ, де ’нгӕрттӕ дӕ куд тагъд фӕууадздзӕнцӕ, уобӕл.

 ИННЕТӔ ДӔБӔЛ КУ ХОДОНЦӔ

Де ’нгӕртти зундбӕл ку цӕуай, уӕд уодзӕнӕ роботи хузӕн ӕма уони ци фӕндуй, уой кӕндзӕнӕ

Де ’нгӕрттӕ дӕбӕл ку ходонцӕ, уӕд дин ци кӕнгӕ ’й? Уотӕ дин ку дзоронцӕ, ци ’й, фӕттарстӕ, зӕгъгӕ, уӕд ӕй зонӕ, уотӕ дин уой туххӕй дзорунцӕ, цӕмӕй уони зундбӕл рацӕуай. Дӕ бон ци ӕй бакӕнун?

 • Дӕ бон ӕй зӕгъун: «Гъо, тӕрсун!» Удта син дӕ гъуди балӕдӕрун кӕнӕ.

 • Ба син лӕдӕрун кӕнӕ, «нӕ» цӕмӕн зӕгъис, уой. Удта сӕ расагъӕс кӕнунмӕ баразӕнгард кӕнӕ. Зӕгъӕ син: «Уой ӕнгъӕл н’ адтӕн, ӕма уӕхӕн цидӕртӕ уӕ сӕрмӕ ӕрхӕсдзиайтӕ!»

Уӕддӕр дӕ ку нӕ уадзонцӕ, уӕдта рандӕ уо! Куд фулдӕр лӕууай сӕ рази, уотӕ дӕбӕл хъӕбӕрдӕр гириз кӕндзӕнцӕ. Ку рандӕ уай, уӕд бӕрӕг уодзӕй, федар уодигъӕдӕ дин ке ес.

Де ’нгӕрттӕ дӕ, ӕвӕдзи, еугур уӕгъдӕ не ’скӕндзӕнцӕ. Фал уӕддӕр дӕ бон ӕй дӕхе сӕрӕй сагъӕс кӕнун ӕма дӕмӕ раст ци кӕсуй, уой кӕнун. Куд фӕнди ма уа, уӕддӕр гъуддаг куд ниллух уодзӕй, е дӕхецӕй кӕнгӕ ’й (Йесо Навин 24:15).