Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

 18 СӔР

Йесо ӕвдесуй дессӕгтӕ

Йесо ӕвдесуй дессӕгтӕ

Йесо ци дессӕгтӕ ӕвдесуй, уонӕй бӕрӕг ӕй, Паддзах ку исуа, уӕд ӕ хъаурӕй куд пайда кӕндзӕй, е

АДӔМӔЙ неке бон адтӕй, Йесо Хуцауи хъаури фӕрци ци дессӕгтӕ кодта, уӕхӕн дессӕгтӕ кӕнун. Йесо адӕми рази дӕр берӕ дессӕгтӕ ӕвдиста. Еци дессӕгтӕй рабӕрӕг ӕй, е знӕгтӕй хъаурӕгиндӕр ке ӕй ӕма, ӕнӕнхӕст адӕми бон ци не ’ссӕй исраст кӕнун, уой ке исраст кӕндзӕй. Ӕркӕсӕн цалдӕр гъуддагемӕ.

Стонгдзийнадӕ. Еу хатт Йесо донӕй сӕнӕ рауайун кодта, е адтӕй, ци дессӕгтӕ кодта, уонӕй фиццаг. Дууӕ хатти ба цалдӕр мин адӕймаги къуар кӕсалгемӕй ӕма цалдӕр дзолемӕй бафсаста, ӕма син хуӕруйнаг фагӕй фулдӕр адтӕй.

Незтӕ. Йесо ма «дзӕбӕх кодта аллихузи незтӕй сӕйгити ӕма нӕфӕразгӕ ка адтӕй, уони» (Матфеййи 4:23). Исдзӕбӕх кӕнидӕ хъӕрӕути, къурути, сахъатгунти, къулухти, эпилепсийӕй ка садӕй ӕма змӕлунгъон ка н’ адтӕй, уони. Йесо ке не ’сдзӕбӕх кодтайдӕ, уӕхӕн нез н’ адтӕй.

Ӕрдзон бӕллӕхтӕ. Еу хатт Йесо ӕ ахуркӕнуйнӕгти хӕццӕ Галилейи денгизи науӕбӕл ку цудӕнцӕ, уӕд тухдунгӕ исистадӕй ӕма ӕ ахуркӕнуйнӕгтӕ фӕттарстӕнцӕ. Уӕд Йесо дунгӕн загъта: «Банцайӕ! Ниссабур уо!». Ӕма дунгӕ ӕрсабур ӕй (Марки 4:37–39). Иннӕ хатт ба денгизи тухдунгӕ ку исистадӕй, уӕд Йесо дони сӕрбӕл къахӕй рацудӕй (Матфеййи 14:24–33).

Лӕгъуз изӕдтӕ. Лӕгъуз изӕдтӕ адӕмӕй берӕ хъаурӕгиндӕр ӕнцӕ ӕма, тохӕнӕй ке мардтонцӕ, еци адӕми бон син неци адтӕй. Йесо ба си еу ӕма дууӕ адӕймаги не ’суӕгъдӕ кодта. Е лӕгъуз изӕдтӕй ӕгириддӕр нӕ тарстӕй. Тӕрсгӕ си етӕ кодтонцӕ, уомӕн ӕма ин ӕ хъаурӕ зудтонцӕ.

Мӕлӕт. Библи мӕлӕт хонуй «фӕстаг знаг», ӕма еунӕг адӕймаги бон дӕр нӕй еци знаги фӕссайун (1 Коринфӕгтӕмӕ 15:26). Йесо ба мӕрдти игас кодта. Еу хатт еу седзӕргӕс силгоймагӕн ӕ еунӕг фурти райгас кодта. Иннӕ хатт ба зӕрдӕрист ниййергутӕн сӕ минкъий кизги райгас кодта. Йесо ма, берӕ адӕми рази, е ’мбал Лазӕри дӕр райгас кодта, кӕд еу цуппар бони мардӕй фӕцӕй, уӕддӕр. Йесой знӕгти бон дӕр ма неци адтӕй зӕгъун еци дессӕгти нихмӕ (Иоанни 11:38–48; 12:9–11).

Йесо еци дессӕгтӕ цӕмӕн кодта? Ке райгас кодта, еци адӕм уӕддӕр нӕ рамардӕнцӕ? Гъо. Фал еци дессӕгтӕй исбӕрӕг ӕй, адӕм Хуцауи Паддзахади дӕлбарӕ ку уонцӕ, уӕд еци Паддзахади туххӕй еугур пахампарӕдтӕ дӕр ке исӕнхӕст уодзӕнцӕ. Еци дессӕгти фӕрци исбӕрӕг ӕй, Хуцауӕй ӕвӕрд Паддзахмӕ уой фагӕ хъаурӕ ке ес, цӕмӕй адӕми стонгдзийнадӕй, незтӕй, ӕрдзон бӕллӕхтӕй, лӕгъуз изӕдтӕй ӕма мӕлӕтӕй исуӕгъдӕ кӕна.

Матфеййи, Марки, Лукай ӕма Иоанни.