Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

 7 СӔР

Ка рамардӕй, етӕ райгас уодзӕнцӕ!

Ка рамардӕй, етӕ райгас уодзӕнцӕ!

1–3. Не ’гасдӕр цӕхуӕн уавӕри ан ӕма нӕ Йеговӕ куд исуӕгъдӕ кӕндзӕй?

ДӔ ЦӔСТИТӔБӔЛ рауайун кӕнӕ: ке нӕ ракодтай, уӕхӕн фудгъуддаги туххӕй дӕ цӕрӕнбонтӕмӕ ахӕстдони исбадун кодтонцӕ. Ескӕд дӕ ке исуӕгъдӕ кӕндзӕнцӕ, еци нифс дӕмӕ нӕййес, ӕма бакӕнун дӕр дӕ бон неци ӕй. Гъема дӕ нифс кӕми басастӕй, уоми ба разиндтӕй, банхус кӕнун дин ке бон ӕй, уӕхӕн адӕймаг, ӕма дин зӕрдӕ байвардта, ке дӕ исуӕгъдӕ кӕндзӕй. Ӕвӕдзи, дӕ цийнӕн кӕрон дӕр нӕ уодзӕй!

2 Махӕй дӕр алкедӕр уӕхӕн уавӕри ӕй, уомӕн ӕма ни алкӕмӕндӕр ӕ кӕрон мӕлӕтмӕ цӕуй. Ӕма цийфӕнди ма кӕнӕн, уӕддӕр си фӕййервӕзӕн нӕййес. Фал нӕ Йегови бон ӕй исуӕгъдӕ кӕнун. Е нин зӕрдӕ байвардта: «Исӕфт ӕрцӕудзӕй фӕстаг знаг дӕр – мӕлӕт» (1 Коринфӕгтӕмӕ 15:26).

3 Расагъӕс кӕнӕ, Йеговӕ мӕлӕт ку фесафа ӕма си ку нӕбал тӕрсӕн, уӕд куд исуолӕфдзиан! Фал Йеговӕ айдагъ уомӕй зӕрдӕ не ’вӕруй. Е ма, ка рамардӕй, уони дӕр райгас кӕндзӕй. Йеговӕ зӕрдӕ байвардта, нӕуӕгӕй ке цӕрдзӕнцӕ (Исай 26:19).

 БЕРӔ КЕ УАРЗӔН, УОНӔЙ ЕСКЕ КУ РАМӔЛУЙ

4. а) Кӕд нӕ хеуӕнттӕй кенӕ не ’мбӕлттӕй еске рамардӕй, уӕд нин уодӕнцойнӕ ци ’рхӕсдзӕй? б) Йесой ӕмбӕлттӕ катӕ адтӕнцӕ?

4 Нӕ хеуӕнттӕй кенӕ не ’мбӕлттӕй еске ку рамӕлуй, уӕд еци рист хъӕбӕр зин исфӕразӕн фӕууй. Нӕ зӕрдӕ фур ристӕй ниттуппур уй, уомӕн ӕма ’й фӕллӕдӕрӕн, адӕймаги фӕстӕмӕ ке нӕ раздахдзиан. Фал Библий ци финст ес, е нин хӕссуй ӕцӕг уодӕнцойнӕ. (Бакӕсӕ 2 Коринфӕгтӕмӕ 1:3, 4.) Йеговӕ ӕма Йесой хъӕбӕр фӕндуй, ка нин рамардӕй, уони райгас кӕнун. Е бӕрӕг ӕй еу хабарӕй. Йесо зӕнхӕбӕл ку адтӕй, уӕд арӕх рабӕрӕг кӕнидӕ, е ’мбал Лазӕри ӕма ӕ хуӕрти Марфӕ ӕма Марийи. Се ’ртӕ дӕр ӕ хуарз ӕмбӕлттӕ адтӕнцӕ. Библий финст ӕй: «Йесо берӕ уарзта Марфи, Марфӕн ӕ хуӕри ӕма Лазӕри» (Иоанни 11:3–5).

5, 6. а) Йесой зӕрдӕ Лазӕри хеуӕнттӕбӕл ӕма ӕмбӕлттӕбӕл ке фӕрристӕй, е цӕмӕй бӕрӕг ӕй? б) Йесо мӕлӕтмӕ ци цӕстӕй кӕсуй, е нин уодӕнцойнӕ цӕмӕн хӕссуй?

5 Фал еу бон ӕрцудӕй лӕгъуз хабар – Лазӕр рамардӕй. Йесо Марфӕ ӕма Марийӕмӕ ӕрбацудӕй, цӕмӕй сӕ бафедар кодтайдӕ. Марфӕ ’й ку базудта, Йесо ке ӕрбацӕуй, уой, уӕд имӕ ӕхуӕдӕг горӕтгӕронмӕ рацудӕй. Е ’рбацуд ин ӕхцӕуӕн адтӕй, фал ин уӕддӕр загъта: «Ами ку адтайсӕ, уӕд ме ’нсувӕр нӕ рамардайдӕ». Марфӕмӕ уотӕ кастӕй, ӕма Йесо байрӕги кодта. Уой фӕсте ба ин Йесо ӕ хуӕрӕ Марийи дӕр кӕугӕй  фӕууидта. Куд маст кодтонцӕ, уомӕ кӕсгӕй ӕхецӕн дӕр ӕ зӕрдӕ исхъурмӕ ’й ӕма искудтӕй (Иоанни 11:21, 33, 35). Йесой зӕрдӕ сӕбӕл хъӕбӕр фӕрристӕй.

6 Йесо нин алкӕмӕндӕр нӕ рист уотӕ хуарз ке лӕдӕруй, е нин устур уодӕнцойнӕ хӕссуй. Йесо ба алцӕмӕйдӕр ӕ Фиди хузӕн адтӕй (Иоанни 14:9). Йеговӕмӕ ес еци хъаурӕ, цӕмӕй мӕлӕт ӕносмӕ фесафа, ӕма тагъд рӕстӕги кӕнгӕ дӕр уотӕ бакӕндзӕй.

«ЛАЗӔР, ӔНДӔМӔ РАЦО!»

7, 8. Марфи цӕмӕннӕ фӕндадтӕй, цӕмӕй Лазӕри дзӕппазӕй дор райеуварс кодтайуонцӕ? Йесо ци бакодта?

7 Лазӕри мард ӕвӕрд кӕми адтӕй, еци дзӕппазӕн ӕ бахезӕн устур дорӕй ӕхгӕд адтӕй. Ӕма Йесо уордӕмӕ ку ’рбацудӕй, уӕд загъта: «Дор райеуварс кӕнайтӕ». Фал Марфи нӕ фӕндадтӕй, уомӕн ӕма Лазӕри мардбӕл цуппар бони рацудӕй (Иоанни 11:39). Марфӕ ’й нӕ зудта, Йесо ци кӕнунмӕ гъавуй, уой.

Расагъӕс кӕнӕ, Лазӕрӕн ӕ бийнонтӕ ӕма е ’мбӕлттӕ куд цийнӕ кодтонцӕ, Йесо ӕй ку райгас кодта, уӕд! (Иоанни 11:38–44)

8 Дор ку райеуварс кодтонцӕ, уӕд Йесо гъӕрӕй исдзурдта: «Лазӕр, ӕндӕмӕ рацо!» Уой фӕсте Марфӕ ӕма Марийӕ ци фӕууидтонцӕ, е устур дессаг адтӕй. «Мард рацудӕй, ӕ къӕхтӕ ӕма ӕ къохтӕ хъумӕцтӕй тухт... уотемӕй» (Иоанни 11:43, 44). Лазӕр райгас ӕй ӕма нӕуӕгӕй адтӕй ӕ бийнонти ӕма е ’мбӕлтти фарсмӕ! Сӕ бон адтӕй нӕуӕгӕй Лазӕрӕн рахъури кӕнун ӕма ӕ хӕццӕ радзорун. Ӕма е дессаг куд н’ адтӕй!

 «КИЗГӔ, ДӔУМӔ ДЗОРУН, ИСИСТӔ!»

9, 10. а) Йесойӕн мӕрдтӕ игас кӕнунмӕ хъаурӕ ка равардта? б) Райгасдзийнади хабӕрттӕ Библий финст цӕмӕн ӕрцудӕнцӕ?

9 Цума Йесо адӕни ӕхе хъаурӕй игас кодта? Нӕъ. Лазӕри райгас кӕнуни размӕ Йесо Йеговӕмӕ искувта, ӕма ин Йеговӕ еци хъаурӕ равардта. (Бакӕсӕ Иоанни 11:41, 42.) Фал мӕрдтӕй айдагъ Лазӕр нӕ райгас ӕй. Библий финст ес, хъӕбӕр ка фӕссӕйгӕ ’й, уӕхӕн 12-анздзуд кизги туххӕй. Ӕ фидӕ Иаирӕн ӕ зӕрдӕ ’скъунгӕ кодта ӕма Йесойӕн лигъстӕ кодта, цӕмӕй ин ӕ еунӕг бӕдоли исдзӕбӕх кодтайдӕ. Цалинмӕ Иаир Йесой хӕццӕ дзурдта, уӕдмӕ имӕ кадӕртӕ бацудӕнцӕ ӕма ин загътонцӕ: «Дӕ кизгӕ рамардӕй. Ци ма тухсун кӕнис ахургӕнӕги?» Фал Йесо Иаирӕн загъта: «Ма тӕрсӕ, ӕрмӕстдӕр дӕмӕ ӕууӕндундзийнадӕ уӕд». Уой фӕсте ӕ хӕццӕ рандӕ ’й, ӕма ӕ хӕдзарӕмӕ ку бахъӕрдтӕнцӕ, уӕд си адӕни кӕугӕ ӕрбаййафтонцӕ. Йесо син загъта: «Ма котӕ, кизгӕ мӕлгӕ нӕ ракодта. Фунӕй ӕй». Кизги ниййергутӕ ’й, ӕвӕдзи, кӕронмӕ нӕ лӕдӕрдтӕнцӕ, Йесо уотӕ цӕмӕн загъта, уой. Йесо ӕгасейдӕр ӕндӕмӕ рарвиста ӕма минкъий кизгӕ кӕми адтӕй, еци уатмӕ ӕ фидӕ ӕма мади хӕццӕ бацудӕй. Уой фӕсте кизги къох райста, ӕма загъта: «Кизгӕ, дӕумӕ дзорун, исистӕ!» Расагъӕс кӕнӕ, еци ниййергутӕ куд цийнӕ кодтайуонцӕ, сӕ кизгӕ куд исистадӕй ӕма цӕун куд райдӕдта, уой  ку фӕууидтонцӕ, уӕд. Гъе уотемӕй Йесо Иаири кизги дӕр райгас кодта (Марки 5:22–24, 35–42; Лукай 8:49–56). Ӕвӕдзи сӕ кизгӕмӕ кӕсгӕй аллихатт дӕр ӕргъуди кӕниуонцӕ, Йеговӕ син Йесой фӕрци ци устур хуарздзийнадӕ искодта, уой *.

10 Йесо ке райгас кодта, етӕ ӕносмӕ цӕргӕ нӕ байзадӕнцӕ. Фал нин еци хабӕрттӕ хъӕбӕр устур нифс дӕттунцӕ. Мах ӕй зонӕн, Йегови ке фӕндуй, ка рамардӕй, уони райгас кӕнун ӕма сӕ ӕнӕмӕнгӕй райгас кӕндзӕй.

ЙЕГОВИ ФӔНДУЙ, КА РАМАРДӔЙ, УОНИ РАЙГАС КӔНУН

Апостол Петур райгас кодта еу киристон силгоймаги, Дорки (Гъуддӕгтӕ 9:36–42)

Илийа райгас кодта седзӕргӕс силгоймаги биццеуи (1 Паддзӕхти 17:17–24)

11. Екклесиасти 9:5 финст дзурдтӕй Лазӕри туххӕй ци ес базонӕн?

11 Библий финст ӕй, «мӕрдтӕ ӕппундӕр [ке] неци зонунцӕ», ӕма Лазӕрӕн дӕр ӕ хабар уотӕ адтӕй (Екклесиаст 9:5). Ӕцӕгӕйдӕр, Йесо куд загъта, уотӕ Лазӕр адтӕй, ка ниффунӕй ӕй, уӕхӕн адӕймаги хузӕн (Иоанни 11:11). Лазӕр цалинмӕ ингӕни адтӕй, уӕдмӕ «ӕппундӕр неци» зудта.

12. Лазӕр ке райгас ӕй, е ӕцӕг хабар ке адтӕй, уой кӕцӕй зонӕн?

12 Йесо Лазӕри ку райгас кодта, уӕд уой берӕ адӕн фӕууидтонцӕ. Ӕма е дессаги гъуддаг ке адтӕй, уобӕл Киристей знӕгтӕ дӕр нӕбал гурусхӕ  кодтонцӕ, уомӕн ӕма Лазӕри уодӕгасӕй уидтонцӕ (Иоанни 11:47). Удта ма Лазӕри фӕууинунмӕ берӕ адӕн цудӕй ӕма ’й уодӕгасӕй ке фӕууиниуонцӕ, уой фӕрци баууӕндиуонцӕ, Йесо ӕцӕгӕйдӕр Хуцауӕй ӕрвист ке адтӕй, уобӕл. Е Йесой знӕгти зӕрдӕмӕ нӕ цудӕй, ӕма ин ӕхе дӕр, удта Лазӕри дӕр марунмӕ гъавтонцӕ (Иоанни 11:53; 12:9–11).

13. Йеговӕ, ка рамардӕй, уони ке райгас кӕндзӕй, уобӕл цӕмӕннӕ дузӕрдуг кӕнӕн?

13 Йесо загъта, «ингӕнти [комкоммӕ „зӕрдӕбӕлдарӕн дзӕппазти“] кадӕриддӕр ес, етӕ» райгас уодзӕнцӕ, зӕгъгӕ (Иоанни 5:28). Мадта Йеговӕ ӕ гъудий ке даруй, етӕ ӕгасӕйдӕр райгас уодзӕнцӕ. Фал цӕмӕй Йеговӕ еске райгас кӕна, уой туххӕй гъӕуама еци адӕймаги туххӕй алцидӕр гъуди кӕна. Цума уомӕн ес гӕнӕн? Дун-дуйней миллиардгай стъалутӕ ес, ӕма Библи куд зӕгъуй, уомӕ гӕсгӕ си Йеговӕ алкӕций ном дӕр зонуй. (Бакӕсӕ Исай 40:26.) Ӕма кӕд алли стъалуй ном дӕр гъуди кӕнуй, уӕд райгас кӕнунмӕ ке гъавуй, уони нигъгъуди кӕнун ба ин цанӕбӕрӕг ӕй?! Удта алцидӕр Йеговӕ ке сфӕлдиста, уомӕ гӕсгӕ нӕ дузӕрдуг кӕнӕн, ка рамардӕй, уони раздахунмӕ дӕр имӕ хъаурӕ ке ес, уобӕл.

14, 15. Райгасдзийнади туххӕй Иови дзурдтӕй нӕ бон ци ӕй базонун?

14 Хуцауи еузӕрдон лӕггадгӕнӕг Иов ӕууӕндтӕй, мӕрдтӕ ке райгас уодзӕнцӕ, уобӕл. Иов бафарста: «Адӕймаг ку рамӕла, уӕд ма нӕуӕгӕй  цӕрдзӕй?» Уой фӕсте ба Йеговӕн загъта: «Ду мӕмӕ фӕдздзордзӕнӕ, ӕма дин ӕз дзуапп ратдзӕн. Дӕ къохтӕ кӕбӕл фӕхъхъиамӕт кодтонцӕ, уой фӕууинунмӕ бӕлдзӕнӕ». Иов ӕй зудта, Йеговӕ ӕхуӕдӕг хъӕбӕр ке ӕнгъӕлмӕ кӕсуй, мӕрдтӕ кӕд райгас кӕндзӕй, еци рӕстӕгмӕ (Иов 14:13–15).

15 Мӕрдтӕ ке райгас уодзӕнцӕ, уой туххӕй ци гъуди кӕнис? Ӕвӕдзи, сагъӕс кӕнис: «Мадта, уӕд мӕ хеуӕнттӕ ӕма ме ’мбӕлттӕй ка рамардӕй, етӕ дӕр райгас уодзӕнцӕ?» Йегови хъӕбӕр фӕндуй, ка рамардӕй, уони райгас кӕнун, ӕма нин е устур нифс дӕттуй. Гъӕйдӕ мадта базонӕн, ка райгас уодзӕй, удта кӕми цӕрдзӕнцӕ, уой туххӕй Библий ци финст ес, уой.

«ЕТӔ ИН ФЕГЪОСДЗӔНЦӔ Ӕ ДЗУРД, ӔМА РАЦӔУДЗӔНЦӔ»

16. Хуцау зӕнхӕбӕл цӕрунмӕ ке райгас кӕндзӕй, уонӕн цӕхуӕн цард уодзӕй?

16 Рагидзаманти ка райгас ӕй, етӕ сӕ бийнонтӕ ӕма се ’мбӕлтти хӕццӕ байеу ӕнцӕ, ӕма зӕнхӕбӕл цардӕнцӕ. Ӕма уотӕ уодзӕй федӕни дӕр, ӕрмӕст уӕд алцидӕр уодзӕй берӕ хуӕздӕр. Цӕмӕн? Уомӕн ӕма, Хуцау зӕнхӕбӕл цӕрунмӕ ке райгас кӕна, уонӕн фадуат уодзӕй, цӕмӕй ӕносмӕ цӕронцӕ ӕма макӕдбал рамӕлонцӕ. Удта, ци дуйней цӕрдзӕнцӕ, е нури дуйней хузӕн нӕ уодзӕй. Уоми нӕдӕр тугъдтитӕ уодзӕй, нӕдӕр фудракӕндтӕ, нӕдӕр незтӕ.

17. Ка райгас уодзӕй?

 17 Ка райгас уодзӕй? Йесо куд загъта, уотемӕй, «ингӕнти кадӕриддӕр ес, етӕ ин фегъосдзӕнцӕ ӕ дзурд, ӕма рацӕудзӕнцӕ» (Иоанни 5:28, 29). Раргомади 20:13 ба финст ӕй: «Денгиз равардта,  ка си адтӕй, еци мӕрдти, мӕлӕт ӕма ингӕн дӕр равардтонцӕ, ка си адтӕй, еци мӕрдти». Расагъӕс кӕнӕ, миллиардгай адӕн нӕуӕгӕй цӕрдзӕнцӕ! Апостол Павел загъта, «рӕстгӕнгутӕ дӕр ӕма фудгӕнгутӕ дӕр» ке райгас уодзӕнцӕ. (Бакӕсӕ Гъуддӕгтӕ 24:15.) Е куд лӕдӕргӕ ’й?

Ка рамардӕй, етӕ зӕнхӕбӕл дзенети райгас уодзӕнцӕ ӕма сӕ хеуӕнтти хӕццӕ байеу уодзӕнцӕ

18. «Рӕстгӕнгутӕмӕ» ка хауй?

18 «Рӕстгӕнгутӕмӕ» хаунцӕ, Киристей разӕй ка цардӕй, еци еузӕрдон лӕггадгӕнгутӕ. Зӕгъӕн, зӕнхӕбӕл цӕрунмӕ райгас уодзӕнцӕ Ной, Авраам, Саррӕ, Моисей, Руфь ӕма Есфир. Еци нӕлгоймӕгтӕ ӕма силгоймӕгтӕй еуӕй-еуети туххӕй дӕ бон ӕй бакӕсун Дзиуиттӕгтӕмӕ 11 сӕри. Мах рӕстӕги Йегови еузӕрдон лӕггадгӕнгутӕй ка рамӕлуй, уонӕй ба ци ес зӕгъӕн? Етӕ дӕр «рӕстгӕнгутӕмӕ» хаунцӕ ӕма райгас уодзӕнцӕ.

19. «Фудгӕнгутӕмӕ» ка хауй ӕма син Йеговӕ цӕхуӕн фадуат ратдзӕй?

19 «Фудгӕнгутӕмӕ» ба хаунцӕ, Йегови базонунмӕ фадуат кӕмӕн н’ адтӕй, еци миллиардгай адӕн. Ӕма кӕд рамардӕнцӕ, уӕддӕр сӕ Йеговӕ нӕ феронх кодта. Йеговӕ сӕ райгас кӕндзӕй, ӕма син уӕд фадуат фӕззиндзӕй, цӕмӕй ӕй базононцӕ ӕма ин лӕггадӕ кӕнонцӕ.

20. Ка нӕ райгас уодзӕй?

20 Мадта уӕд, ка рамардӕй, етӕ ӕгасӕйдӕр райгас уодзӕнцӕ? Нӕъ. Йесо куд загъта, уомӕ гӕсгӕ кадӕртӕ нӕ райгас уодзӕнцӕ (Лукай 12:5). Адӕймаг райгас уодзӕй, ӕви нӕ, еци унаффӕ ка  хӕсдзӕй? Сӕйраг Тӕрхонгӕнӕг Йеговӕ ӕй ӕма еци гъуддаг уой бӕрагӕ ӕй. Фал ма Йеговӕ Йесойӕн дӕр равардта барӕ, цӕмӕй тӕрхон кӕна «уодӕгӕстӕн дӕр ӕма мӕрдтӕн дӕр» (Гъуддӕгтӕ 10:42). Йеговӕ зонуй, ӕ уодигъӕдӕ ӕййевун ке нӕ бафӕнддзӕй, еци фудгӕнгути ӕма сӕ нӕ райгас кӕндзӕй. (Кӕсӕ 19 уӕлӕнхасӕн.)

КАДӔРТӔ РАЙГАС УОДЗӔНЦӔ УӔЛӔРВТИ ЦӔРУНМӔ

21, 22. а) Уӕларвон цардмӕ ка райгас уй, уонӕн Хуцау цӕхуӕн бауӕртӕ раттуй? б) Уӕларвон цардмӕ фиццаг ка райгас ӕй?

21 Библи ма зӕгъуй, кадӕртӕ уӕларвон цардмӕ ке райгас уодзӕнцӕ. Уӕларвон цардмӕ ка райгас уй, уонӕн Хуцау адӕймаги бауӕртӕ нӕ раттуй, фал син раттуй ӕнӕуингӕ бауӕртӕ.

22 Уӕларвон цардмӕ фиццаг райгас ӕй Йесо Киристе (Иоанни 3:13). Ӕ мӕлӕтбӕл ӕртӕ бони ку рацудӕй, уӕд ӕй Йеговӕ райгас кодта (Псалом 16:10; Гъуддӕгтӕ 13:34, 35). Фал Йесо адӕймаги бауӕри нӕ райгас ӕй. Апостол Петур Йесой туххӕй загъта: «Адӕймаг уогӕй ӕй рамардтонцӕ, фал райгас ӕй уӕларвон бауӕри» (1 Петури 3:18). Йесо райгас ӕй ӕма иссӕй хъаурӕгин изӕд! (1 Коринфӕгтӕмӕ 15:3–6). Фал Библий куд финст ӕй, уомӕ гӕсгӕ уӕлӕрвти цӕрунмӕ айдагъ Йесо нӕ райгас ӕй.

23, 24. Йесо «минкъий дзогӕ» ке исхудта ӕма, еци дзогӕмӕ ка хауй, етӕ цӕйбӕрцӕ уодзӕнцӕ?

23 Йесо ӕ мӕлӕти разӕй ӕ еузӕрдон ахуркӕнуйнӕгтӕн загъта: «Ӕз цӕун, цӕмӕй уин бунат  ӕрцӕттӕ кӕнон» (Иоанни 14:2). Ӕ дзурдтӕй бӕрӕг ӕй, ӕ фӕдбӕлдзӕугутӕй кадӕртӕ ӕ хӕццӕ уӕлӕрвти ке уодзӕнцӕ. Цума цӕйбӕрцӕ уодзӕнцӕ? Берӕ ке нӕ уодзӕнцӕ, уой Йесо бавдиста, «минкъий дзогӕ» сӕ ке исхудта, уомӕй (Лукай 12:32). Сӕ нимӕдзӕ цӕйбӕрцӕ ӕй, уой ба ниффинста апостол Иоанн. Е цӕстӕбӕлуайӕни фӕууидта, Йесо ке лӕудтӕй, «[уӕларвон] Сиони хонхбӕл... ӕ хӕццӕ ба – сӕдӕ цуппор цуппар мини» (Раргомадӕ 14:1).

24 Еци 144 000 киристони кӕд гъӕуама райгас адтайуонцӕ? Библи куд зӕгъуй, уомӕ гӕсгӕ еци хабар гъӕуама райдӕдтайдӕ, Киристе уӕлӕрвти паддзахи бартӕ ӕ къохмӕ ку райстайдӕ, уой фӕсте (1 Коринфӕгтӕмӕ 15:23). Абони Киристе ӕй Паддзах, ӕма 144 000 сӕ фулдӕр райгас ӕнцӕ уӕларвон цардмӕ. Зӕнхӕбӕл ма си ка байзадӕй ӕма нӕ рӕстӕги ка рамӕлуй, етӕ ба еци фӕдбӕл райгас унцӕ уӕларвон цардмӕ. Фал адӕнӕн сӕ фулдӕр райгас уодзӕнцӕ федӕни ӕма цӕрдзӕнцӕ зӕнхӕбӕл дзенети.

25. Иннӕ сӕри ци базондзиан?

25 Хъӕбӕр тагъд Йеговӕ адӕни мӕлӕтӕй фӕййервӕзун кӕндзӕй ӕма мӕлӕт ӕносмӕ фесӕфдзӕй! (Бакӕсӕ Исай 25:8.) Фал уӕлӕрвти ка уодзӕй, етӕ уоми ци косдзӕнцӕ? Библи лӕдӕрун кӕнуй, уӕларвон хецауади Йесой хӕццӕ паддзӕхтӕ ке уодзӕнцӕ. Еци хецауади туххӕй фулдӕр базондзиан иннӕ сӕри.

^ 9 абз. Библий ма ӕндӕр рауӕнти дӕр финст ес райгасдзийнади хабӕрттӕ. Ка райгас ӕй, уони астӕу адтӕй ӕригӕнттӕ ӕма каргунтӕ, нӕлгоймӕгтӕ ӕма силгоймӕгтӕ, удта израилӕгтӕй ӕма ӕндӕр адӕнихӕттитӕй дӕр. Еци хабӕрттӕ финст ӕнцӕ 1 Паддзӕхти 17:17–24; 2 Паддзӕхти 4:32–37; 13:20, 21; Матфеййи 28:5–7; Лукай 7:11–17; 8:40–56; Гъуддӕгти 9:36–42; 20:7–12.