Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

Уӕлӕнхасӕн

Уӕлӕнхасӕн

1. ЙЕГОВӔ

Хуцауи ном ӕй Йеговӕ. Еци ном комкоммӕ нисан кӕнуй «Е уотӕ бакӕнуй, ӕма исуй». Йеговӕ ӕй Алцигъон Хуцау, ӕма алцидӕр е сфӕлдиста. Уӕхӕн хъаурӕ имӕ ес, ӕма ӕ бон ӕй, цидӕриддӕр исфӕндӕ кӕнуй, уой исӕнхӕст кӕнун.

Дзиуиттагау Хуцауи ном финст адтӕй цуппар дамугъайемӕй. Дигорон ӕвзаги еци дамугъатӕ ӕнцӕ ЙХВХ кенӕ ЙГВГ. Рагон Фӕдзӕхст финст ку ’рцудӕй (финст ба ӕрцудӕй дзиуиттаг ӕвзагбӕл), уӕд си Хуцауи ном ӕмбалдӕй еу 7 000 хатти. Ӕгас дуйнебӕл дӕр адӕн Хуцауи ном «Йеговӕ» аллихузи дзорунцӕ, е ’взагбӕл кӕмӕн куд бадуй, уотӕ.

1 сӕр, 15 абзац, феппайуйнаг.

2. БИБЛИ «ХУЦАУИ РАЗАМУНДӔЙ ФИНСТ» ӔЙ

Библи Хуцауи дзурд ӕй, фал ӕй финсгӕ ба кодтонцӕ адӕн. Уой рабарӕн ес, хецау ӕ секретарӕн ӕ гъудитӕ пъисмой куд ниффинсун кӕнуй, уой хӕццӕ. Библи ка финста, уонӕн Хуцау ӕ сугъдӕг хъаури фӕрци разамунд лӕвардта, цӕмӕй ин ӕ гъудитӕ ниффинстайуонцӕ. Финсгӕ син ци адтӕй, уой ба син аллихузи мадзӕлттӕй лӕдӕрун кодта, зӕгъӕн, цӕстӕбӕлуайӕнти кенӕ фунти фӕрци. Ци фӕууиниуоцӕ, уой ба удта ниффинсиуонцӕ.

2 сӕр, 5 абзац.

3. УАГӔВӔРДТӔ

Библий уагӕвӕрдтӕ ӕнцӕ Хуцауи закъӕнттӕн сӕ бундор. Етӕ нин ӕнхус кӕнунцӕ, Йеговӕ куд сагъӕс кӕнуй, уой балӕдӕрунмӕ, раст унаффитӕ хӕссунмӕ ӕма, раст ци ӕй, уой кӕнунмӕ. Зӕгъӕн, уагӕвӕрд, «лӕгъуз ӕмбӕлттӕ хуарз ӕгъдӕуттӕ ихалгӕ кӕнунцӕ», зӕгъгӕ, уобӕл дзорӕг ӕй, ӕма ке хӕццӕ лимӕн кӕнӕн, е нӕбӕл  кенӕ хуарзӕрдӕмӕ рабӕрӕг уодзӕй, кенӕ – лӕгъузӕрдӕмӕ (1 Коринфӕгтӕмӕ 15:33). «Адӕймаг ци байтауа, уой ӕркӕрддзӕй», зӕгъгӕ, еци уагӕвӕрдӕй ба базонӕн ес, нӕ гъуддӕгтӕн фӕстеугутӕ ке фӕууй (Галатӕгтӕмӕ 6:7).

2 сӕр, 12 абзац.

4. ПАХАМПАРАДӔ

Е ӕй Хуцауӕй ка цӕуй, уӕхӕн хабар. Пахампаради финст фӕууй Хуцауи фӕндон. Кӕцидӕр пахампарӕдтӕ ба ӕнцӕ зундамундтӕ, фӕдзӕхститӕ ӕма тӕрхӕнттӕ. Уомӕй уӕлдай ма пахампарадӕй базонӕн фӕууй, федӕни ци гъӕуама ӕрцӕуа, уой дӕр. Абони уӕнгӕ Библий пахампарӕдтӕй беретӕ исӕнхӕст ӕнцӕ.

2 сӕр, 13 абзац.

5. ПАХАМПАРӔДТӔ МЕССИЙИ ТУХХӔЙ

Библий Мессийи туххӕй берӕ пахампарӕдтӕ ес, ӕма исӕнхӕст ӕнцӕ Йесо Киристебӕл. Кӕсӕ рамкӕ « Пахампарӕдтӕ Мессийи туххӕй».

2 сӕр, 17 абзац, феппайуйнаг.

6. ЙЕГОВИ ФӔНДӔ ЗӔНХИ ТУХХӔЙ

Йегови фӕндадтӕй, цӕмӕй зӕнхӕ иссайдӕ дзенет ӕма ибӕл цардайуонцӕ, Йегови ка уарзуй, уӕхӕн адӕн. Ӕма ӕ фӕндӕ нӕ раййивта. Тагъд рӕстӕги Хуцау фуддзийнадӕн кӕрон искӕндзӕй ӕма ӕ лӕггадгӕнгутӕн ӕносон цард ратдзӕй.

3 сӕр, 1 абзац.

7. САЙТАН ИБИЛИС

Сайтан ӕй, Хуцауи нихмӕ фиццаг ка рацудӕй, еци изӕд. Библи ӕй хонуй Сайтан, гъома «нихмӕлӕууӕг», уомӕн ӕма Йегови нихмӕ цӕуй. Уомӕй уӕлдай ма хуннуй Ибилис,  гъома «фудкойгӕнӕг». Уотӕ ба хуннуй, Хуцауи туххӕй мӕнгӕттӕ ке дзоруй ӕма адӕни ке сайуй, уой туххӕй.

3 сӕр, 4 абзац.

8. ИЗӔДТӔ

Йеговӕ изӕдти сфӕлдиста, зӕнхӕ дӕр ку нӕма адтӕй, уӕд. Сфӕлдиста сӕ уӕлӕрвти цӕрунмӕ. Изӕдтӕ ӕнцӕ сӕдӕ милиуанемӕй фулдӕр (Данел 7:10). Алкӕмӕндӕр си ес ӕхе ном ӕма ӕхе уодигъӕдӕ. Изӕдтӕ Хуцаубӕл еузӕрдон ӕнцӕ. Етӕ ӕнцӕ сӕрниллӕг ӕма сӕ нӕ фӕндуй, цӕмӕй син адӕн ковонцӕ. Изӕдтӕ ахӕссунцӕ аллихузи бунӕттӕ ӕма ӕнхӕст кӕнунцӕ аллихузи ихӕстӕ. Еци ихӕстӕй еуӕй-еуетӕ ӕнцӕ Йегови паддзахбадӕни рази лӕггадӕ кӕнун, ӕ дзурд ин адӕнӕн игъосун кӕнун, ӕ зӕнхон лӕггадгӕнгути гъӕуай кӕнун ӕма син разамунд дӕттун, ӕ тӕрхӕнттӕ ӕнхӕст кӕнун ӕма игъосун кӕнуни гъуддаги ӕнхус кӕнун (Псалом 34:7; Раргомадӕ 14:6; 22:8, 9). Армагеддони тугъди ба Йесой хӕццӕ еумӕ истохдзӕнцӕ Хуцауи знӕгти нихмӕ (Раргомадӕ 16:14, 16; 19:14, 15).

3 сӕр, 5 абзац; 10 сӕр, 1 абзац.

9. ТӔРЕГЪӔД

Адӕймагӕн ӕ сагъӕстӕ, е ’нкъарӕнтӕ ӕма ӕ гъуддӕгтӕ Йегови фӕндони нихмӕ ку уонцӕ, уӕд е ӕй тӕрегъӕд. Тӕрегъӕди фудӕй адӕймаг Йеговӕй ке идард кӕнуй, уой туххӕй нин Йеговӕ равардта закъӕнттӕ ӕма уагӕвӕрдтӕ, цӕмӕй лӕдӕрӕн, Хуцауи цӕсти тӕрегъӕд ци ӕй, уой. Йеговӕ ци сфӕлдиста, етӕ райдайӕни еугурӕйдӕр адтӕнцӕ ӕнхӕст. Фал Адам ӕма Евӕ Йегови нихмӕ ку рацудӕнцӕ ӕма тӕрегъӕд ку искодтонцӕ, уӕд ӕнхӕст нӕбал адтӕнцӕ. Етӕ базӕронд ӕнцӕ ӕма рамардӕнцӕ. Ӕма адӕн еугурӕйдӕр Адамӕй сӕ тоги тӕрегъӕд ке рахастонцӕ, уомӕ гӕсгӕ зӕронд кӕнунцӕ ӕма мӕлунцӕ.

3 сӕр, 7 абзац; 5 сӕр, 3 абзац.

 10. АРМАГЕДДОН

Е ӕй Хуцауи тугъд. Еци тугъди Хуцау кӕрон искӕндзӕй Сайтани дуйнейӕн ӕма ӕгас фуддзийнадӕн.

3 сӕр, 13 абзац; 8 сӕр, 18 абзац.

11. ХУЦАУИ ПАДДЗАХАДӔ

Хуцауи Паддзахадӕ ӕй, Йеговӕ уӕлӕрвти ке исфедар кодта, еци хецауадӕ. Ӕ паддзах ӕй Йесо Киристе. Федӕни Йеговӕ еци Паддзахади фӕрци ӕгас фуддзийнадӕн дӕр кӕрон искӕндзӕй. Хуцауи Паддзахадӕ зӕнхӕбӕл цӕрӕг адӕнӕн разамунд дӕтдзӕй.

3 сӕр, 14 абзац.

12. ЙЕСО КИРИСТЕ

Хуцау тӕккӕ фиццаг сфӕлдиста Йесой. Йеговӕ ’й зӕнхӕмӕ рарвиста, цӕмӕй ӕгас адӕни туххӕй дӕр ӕ цард равардтайдӕ. Уой фӕсте ӕй Йеговӕ райгас кодта. Нур Йесо уӕлӕрвти Хуцауи Паддзахади Паддзах ӕй.

4 сӕр, 2 абзац.

13. ПАХАМПАРАДӔ 70 КЪУӔРЕЙ ТУХХӔЙ

Библий рагацау финст ӕрцудӕй, Мессийӕ кӕд гъӕуама фӕззиндтайдӕ, е. Е гъӕуама адтайдӕ, Библи 69 къуӕрей ке хонуй, еци рӕстӕги кӕрон. Еци рӕстӕг райдӕдта, нӕ эри размӕ 455-аг анзи ӕма фӕцӕй нӕ эри 29-аг анзи.

Кӕцӕй ӕй зонӕн, еци рӕстӕг нӕ эри 29-аг анзи ке фӕцӕй? 69 къуӕрей райдӕдтонцӕ нӕ эри размӕ 455-аг анзи, Нееми Йерусалиммӕ ку ’рцудӕй ӕма горӕт нӕуӕгӕй кӕнун ку райдӕдта, уӕд (Данел 9:25; Нееми 2:1, 5–8). Еу къуӕрей ес авд бони. Фал аци пахампаради ци къуӕрети кой цӕуй, уонӕми ӕвдгай бӕнттӕ нӕййес, фал ӕвдгай ӕнзтӕ. Ӕма сӕ уотӕ банимайӕн ес, Библий пахампарӕдти бонтӕ арӕх нимад куд фӕццӕунцӕ, уомӕ гӕсгӕ, гъома «еу бонӕн анз» (Нимӕдзтӕ 14:34; Йезекил 4:6). Мадта аци  къуӕретӕй алкӕцими дӕр ес 7 анзи, ӕма уӕд 69 къуӕрей уайунцӕ 483 анзи (7 хатти 69). Ӕма нӕ эри размӕ 455-аг анзӕй 483 анзи ку ранимайӕн, уӕд ӕрцӕудзиан нӕ эри 29-аг анзмӕ. (Нӕ эри размӕ 1-аг анзӕй нӕ эри 1-аг анзмӕ ес еунӕг анз.) Еци анз Йесо донаргъуд райста ӕма иссӕй Мессийӕ! (Лукай 3:1, 2, 21, 22).

Аци пахампарӕдти ма ес никкидӕр еу къуӕрей кой, ӕма еци къуӕрей дӕр ес авд анзи. Еци къуӕрей астӕу, нӕ эри  33-аг анзи, Мессийи гъӕуама рамардтайуонцӕ. Ӕма нӕ эри 36-аг анзӕй райдайгӕ ба Хуцауи Паддзахади туххӕй хуарз хабар гъӕуама игъустгонд цудайдӕ ӕгас адӕнихӕттитӕн дӕр, айдагъ дзиуиттӕгтӕн нӕ, фал (Данел 9:24–27).

4 сӕр, 7 абзац.

14. МӔНГӔ АХУРАДӔ ТРОИЦИ ТУХХӔЙ

Библи зӕгъуй, Йеговӕ Сфӕлдесӕг Хуцау ке ӕй ӕма тӕккӕ фиццаг Йесой ке сфӕлдиста (Колоссӕгтӕмӕ 1:15, 16). Йесо Алцигъон Хуцау нӕй. Е уотӕ некӕд дзурдта, ӕма уомӕ Хуцауи хузӕн бартӕ ес. Йесо загъта: «Мӕ фидӕ мӕнӕй уӕлдӕр ӕй» (Иоанни 14:28; 1 Коринфӕгтӕмӕ 15:28). Фал еуӕй-еу динти ес Троици ахурадӕ. Еци ахурадӕмӕ гӕсгӕ Фидӕ, Фурт ӕма сугъдӕг хъаурӕ еу ӕнцӕ, гъома еу Хуцау. Библий дзурд «Троицӕ» нӕййес. Е мӕнгӕ ахурадӕ ӕй.

Сугъдӕг хъаурӕ ӕй Хуцауи ӕнӕуингӕ архайгӕ хъаурӕ ӕма еци хъаури фӕрци ӕнхӕст кӕнуй ӕ фӕндон. Сугъдӕг хъаурӕ уодгоймаг нӕй. Зӕгъӕн, фиццаг киристӕнтти туххӕй Библий финст ӕй, «Хуцауи сугъдӕг хъаурӕй исхайгин ӕнцӕ», зӕгъгӕ. Йеговӕ ба загъта: «Ӕз мӕ хъаурӕ ӕруадздзӕн аллихузи адӕнбӕл» (Гъуддӕгтӕ 2:1–4, 17).

4 сӕр, 12 абзац, феппайуйнаг; 15 сӕр, 17 абзац.

 15. КРЕСТ (ДЗИУАРӔ)

Ӕцӕг киристӕнттӕ крест табуйагбӕл цӕмӕннӕ нимайунцӕ?

 1.  Мӕнгӕ динтӕн крест рагӕй ӕй табуйаг. Рагидзаманти крестӕн табу кодтонцӕ, ӕрдзи хъауритӕн ка кувта ӕма, сӕ динти ӕгъдӕуттӕ ихӕлд миути хӕццӕ баст кӕмӕн адтӕнцӕ, еци адӕнихӕттитӕ. Йесой мӕлӕти фӕсте 300 анзей дӕргъи киристӕнттӕ крестӕн нӕ табу кодтонцӕ. Фал Роми император Константини унаффӕмӕ гӕсгӕ крест киристӕнттӕн табуйаг иссӕй. Табуйаг ӕй уомӕн искодтонцӕ, цӕмӕй ӕндӕр динтӕбӕл хуӕст адӕн райдӕдтайуонцӕ киристон аргъауӕнтӕмӕ цӕун. Фал крест Йесо Киристей хӕццӕ некуд ӕй баст. Еу энциклопедий куд финст ӕй, уомӕ гӕсгӕ адӕн крестӕн табу кодтонцӕ, цалинмӕ Йесо зӕнхӕмӕ не ’рцудӕй, уӕдмӕ дӕр. Удта ма ин табу кодтонцӕ, Киристебӕл ка не ’ууӕндтӕй, еци адӕн дӕр (New Catholic Encyclopedia).

 2.  Йесо крестбӕл нӕ рамардӕй. Дзурд «крест», ци грекъаг дзурдӕй ратӕлмац кодтонцӕ, е фиццагидӕр нисан кӕнуй «ӕррӕстӕ гъӕдӕ» кенӕ «бӕласӕ». Библий дзурдтӕ ка лӕдӕрун кӕнуй, еу уӕхӕн киунуги еци дзурдтӕй еуей туххӕй финст ес: «Е некӕд фӕййамонуй, кӕрӕдзебӕл цӕхгӕрмӕ худ ка ӕй, дууӕ уӕхӕн гъӕдемӕ, фал алкӕддӕр фӕййамонуй ӕрмӕстдӕр еу гъӕдӕмӕ... Грекъаг ӕвзагбӕл [Нӕуӕг Фӕдзӕхсти] дууӕ гъӕдей кой ӕппундӕр некӕми цӕуй» (The Companion Bible). Йесой ӕррӕстӕ гъӕдӕбӕл рамардтонцӕ.

 3.  Йегови нӕ фӕндуй, цӕмӕй хузтӕн ковӕн кенӕ крестӕн табу кӕнӕн (Рацуд 20:4, 5; 1 Коринфӕгтӕмӕ 10:14).

5 сӕр, 12 абзац.

 16. ИМИСӔН ИЗӔР

Йесо ӕ ахуркӕнуйнӕгтӕн бафӕдзахста, цӕмӕй ин ӕ мӕлӕт Имисӕн изӕр бӕрӕг кодтайуонцӕ. Ӕма ӕй алли анз дӕр бӕрӕг кӕнунцӕ 14 нисани, израилӕгтӕ Комуадзӕн ци бон бӕрӕг кодтонцӕ, еци бон. Имисӕн изӕри ка фӕууй, уонӕй алкӕмӕдӕр радӕттунцӕ дзол ӕма сӕнӕ. Дзол ӕвдесуй Йесой бауӕр, сӕнӕ ба – ӕ тог. Йесой хӕццӕ уӕлӕрвти паддзӕхтӕ ка уодзӕй, етӕ дзолӕй ӕма сӕнӕй исахуадунцӕ. Ӕносмӕ зӕнхӕбӕл цӕруни нифс кӕмӕн ес, етӕ ба си не ’сахуадунцӕ. Фал Имисӕн изӕрмӕ ке ӕрбацӕунцӕ, уомӕй, удта сӕ уагӕ ӕма се ’гъдауӕй бавдесунцӕ, еци хабарӕн аргъ ке кӕнунцӕ.

5 сӕр, 21 абзац.

17. УОД

Ирон ӕвзагбӕл уагъд «Нӕуӕг дуйней тӕлмаци» дзурд «уд» амонуй: 1) адӕймагмӕ; 2) цӕрӕгоймӕ; 3) адӕймаги кенӕ цӕрӕгоййи цардмӕ. Дӕлдӕр ес цалдӕр цӕветтони.

 • Адӕймаг. Ноййи рӕстӕги «науӕ цалдӕр адӕймаги, бӕлвурдӕй ба аст уоди, рахаста дони сӕрти, ӕма фӕййервазтӕнцӕ» (1 Петури 3:20). Ами аст уоди амонунцӕ адӕнмӕ. Етӕ адтӕнцӕ Ной, ӕ бийнойнаг, се ’ртӕ фурти ӕма сӕ киндзитӕ.

 • Цӕрӕгой. «Уой фӕсте Хуцау загъта: „Уадзӕ ма дӕнттӕ байдзаг уӕнтӕ цӕрӕг уодтӕй ӕма мӕргътӕ ратӕхӕнтӕ зӕнхи сӕрмӕ, арвбӕл“. Уой фӕсте Хуцау загъта: „Уадзӕ ма зӕнхӕбӕл фӕззиннӕд цӕрӕг уодти алли муггӕгтӕ – хӕдзарон фонси алли муггӕгтӕ, гъӕддаг сирдти алли муггӕгтӕ ӕма ӕндӕр цӕрӕгойти алли муггӕгтӕ“. Ӕма иссӕй уотӕ» (Райдайӕн 1:20, 24).

 • Адӕймаги кенӕ цӕрӕгоййи цард. Йеговӕ Моисеййӕн загъта: «Марунмӕ [дӕ] ка гъавта [дӕ уод дин ка агурдта,  феппайуйнаг], уонӕй еу дӕр нӕбал ес» (Рацуд 4:19). Йесо зӕнхӕбӕл ку адтӕй, уӕд загъта: «Ӕз дӕн хуарз фиййау. Ӕма хуарз фиййау ӕ уод дӕттуй ӕ фусти сӕрбӕл» (Иоанни 10:11).

  Уомӕй уӕлдай ма адӕймаг ести «ӕгас уодӕй» ку фӕккӕнуй, уӕд е фӕййамонуй, еци гъуддаг зӕрдиагӕй ке кӕнуй, удта, ӕ бон цидӕриддӕр ӕй, уой ке кӕнуй, уомӕ (Матфеййи 22:37; Дуккаг закъон 6:5). Мардӕй ба зӕгъӕн ес «мард уод» (Нимӕдзтӕ 6:6; Ӕмбесӕндтӕ 23:2; Исай 56:11; Аггей 2:13).

6 сӕр, 5 абзац, феппайуйнаг; 15 сӕр, 17 абзац.

18. ЦАРДИ ХЪАУРӔ

Ирон ӕвзагбӕл уагъд «Нӕуӕг дуйней тӕлмаци» дзурдӕй «царды тых» ке ратӕлмац кодтонцӕ еци дзиуиттаг дзурд ру́ах ӕма грекъаг дзурд пне́вма ӕндӕр цӕмӕдӕрти дӕр фӕййамонунцӕ. Фал алкӕддӕр фӕййамонунцӕ, адӕймаги цӕстӕ ци нӕ уинуй, уӕхӕн цӕмӕдӕр, зӕгъӕн, дунгӕмӕ кенӕ адӕни ӕма цӕрӕгойти уолӕфтмӕ. Фӕййамонунцӕ ма ӕнӕуингӕ уодгоймӕгтӕмӕ ӕма Хуцауи сугъдӕг хъаурӕмӕ – ӕ архайгӕ хъаурӕмӕ. Библий уотӕ некӕми финст ӕй, ӕма адӕймаг ку рамӕлуй, уӕд си цидӕр цӕргӕ байзайуй (Рацуд 35:21; Псалом 104:29; Матфеййи 12:43; Лукай 11:13).

6 сӕр, 5 абзац, феппайуйнаг; 15 сӕр, 17 абзац.

19. ГЕЕННӔ

Йерусалими рази ци дӕлфӕзӕ адтӕй, е хундтӕй «гееннӕ». Бухтӕ си содзиуонцӕ. Йесой дзаман еци дӕлфӕзи цӕрӕгойти кенӕ адӕни уодӕгасӕй ке сугътонцӕ, уомӕн бӕлвурдгӕнӕнтӕ нӕййес. Мадта дзурд «гееннӕ», ка рамардӕй, еци адӕн кӕми гъезӕмарӕ кӕнунцӕ ӕма ӕносмӕ кӕми содзунцӕ, уӕхӕн ӕнӕуингӕ бунатмӕ  нӕ амонуй. Ӕма Йесо, гееннӕмӕ гӕлст ка ӕрцӕудзӕй, уой туххӕй ку дзурдта, уӕд, ӕносмӕ ке фесӕфдзӕнцӕ, уой кой кодта (Матфеййи 5:22; 10:28).

7 сӕр, 20 абзац.

20. «НӔ ФИДӔ» КА ХУННУЙ, ЕЦИ КУВД

Аци кувди дзурдтӕй Йесо ӕ ахуркӕнуйнӕгтӕн байамудта, ковун куд гъӕуй, уой. Йесо дзурдта, цӕмӕй ковӕн уотӕ:

 • «Исрохс уӕд дӕ ном»

  Мах Йеговӕмӕ ковӕн, цӕмӕй ӕ ном ӕгас цъифкалӕн дзубандитӕй ӕма мӕнгӕттӕй искӕдзос кӕна, удта уӕлӕрвти ка ’нцӕ, етӕ ӕма зӕнхӕбӕл ка ’нцӕ, етӕ дӕр Хуцауи ном кадгин кӕнонцӕ.

 • «Ӕрцӕуӕд дӕ паддзахадӕ»

  Мах ковӕн, цӕмӕй, Хуцауи хецауадӕ Сайтани фуддуйне фесафа, зӕнхӕбӕл цӕрӕг адӕнӕн разамунд дӕтта ӕма зӕнхӕй дзенет искӕна.

 • «Дӕ фӕндон... уӕд зӕнхӕбӕл»

  Мах ковӕн, цӕмӕй, Хуцаумӕ зӕнхи туххӕй ци фӕндӕ ес, е исӕнхӕст уа, ӕма коммӕгӕс, ӕнхӕст адӕн ӕносмӕ дзенети цӕронцӕ – Йеговӕ адӕни ку сфӕлдиста, уӕд ӕй куд фӕндадтӕй, уотӕ.

8 сӕр, 2 абзац.

21. КИРИСТЕЙ НИВОНД

Йеговӕ Киристей нивонди ӕрхаста, цӕмӕй адӕни тӕрегъӕд ӕма мӕлӕтӕй фӕййервӕзун кодтайдӕ. Киристей нивонд ӕй, фиццаг адӕймаг, Адам, ӕнӕхай кӕмӕй фӕцӕй, еци ӕнхӕст цардбӕл ци аргъ бафедун гъудӕй, е. Киристей нивонд ма гъудӕй, цӕмӕй адӕн фӕстӕмӕ Йеговӕмӕ ӕрбахӕстӕг адтайуонцӕ. Хуцау Йесой зӕнхӕмӕ рарвиста, цӕмӕй ӕгас тӕрегъӕдгун адӕни туххӕй дӕр ӕ цард равардтайдӕ. Ӕма Йесой мӕлӕти фӕрци  алли адӕймагӕн дӕр ес фадуат, цӕмӕй ӕносмӕ цӕра ӕма ӕнхӕст адӕймаг исуа.

8 сӕр, 21 абзац; 9 сӕр, 13 абзац.

22. 1914 АНЗ ӔХСИДЗГӔ АНЗБӔЛ НИМАД ЦӔМӔН ӔЙ?

Данели 4 сӕри ци пахампарадӕ ес, уомӕй нӕ бон ӕй базонун, Хуцау ӕ Паддзахадӕ 1914 анзи ке гъӕуама исфедар кодтайдӕ.

Пахампарадӕ. Йеговӕ Паддзах Навуходоносорӕн ӕ фуни фӕууинун кодта устур бӕласӕ. Бӕласӕ ракъуӕрдтонцӕ ӕма ин ӕ бундзӕфхадбӕл бакодтонцӕ ӕфсӕйнаг ӕма ӕрхи тӕлитӕ, цӕмӕй «авд рӕстӕги» ӕ бон ирӕзун ма адтайдӕ. Уой фӕсте ба бӕласӕ гъӕуама нӕуӕгӕй исирӕзтайдӕ (Данел 4:1, 10–16).

Аци пахампарадӕ махмӕ куд хауй? Бӕласӕ амонуй Хуцауи хецаудзийнадӕмӕ. Берӕ ӕнзти дӕргъи Йеговӕ Израили адӕнӕн разамунд лӕвардта Йерусалими паддзӕхти фӕрци (1 Анзфинстити 29:23). Фал еци паддзӕхтӕй беретӕ Хуцаубӕл сӕ зӕрдӕ исӕййевиуонцӕ ӕма фӕстагмӕ сӕ хецаудзийнадӕн кӕрон ӕрцӕуидӕ. Йерусалим ниппурхӕ кодтонцӕ нӕ эри размӕ 607 анзи. Уӕд райдӕдтонцӕ «авд рӕстӕги» (2 Паддзӕхти 25:1, 8–10; Йезекил 21:25–27). Йесо уотӕ ку загъта, «Йерусалим адӕнихӕттитӕ сӕ къӕхти буни никкӕндзӕнцӕ, цалинмӕ адӕнихӕттитӕн сӕ рӕстӕг нӕ фӕууа, уӕдмӕ», зӕгъгӕ, уӕд еци «авд рӕстӕги» кой кодта (Лукай 21:24). Мадта еци «авд рӕстӕги», Йесо зӕнхӕбӕл ку адтӕй, уӕд нӕма фӕцӕнцӕ. Йеговӕ зӕрдӕ байвардта, «авд рӕстӕги» кӕрон Паддзахи ке исӕвӕрдзӕй. Еци нӕуӕг Паддзахи – Йесо Киристей – разамунди фӕрци Хуцауи адӕн ӕгас зӕнхӕбӕл дӕр ӕносмӕ хайгин уодзӕнцӕ устур арфӕдзийнӕдтӕй (Лукай 1:30–33).

 «Авд рӕстӕги» цӕйбӕрцӕ ’нцӕ? «Авд рӕстӕги» ӕнцӕ 2 520 анзи. Аци нимӕдзӕ кӕцӕй райстан? Библийӕй базонӕн ес, ӕртӕ рӕстӕги ӕма ӕрдӕг 1 260 бони ке ’нцӕ, уой (Раргомадӕ 12:6, 14). Ӕма уӕд «авд рӕстӕги» ба ӕнцӕ дууӕ хатти фулдӕр, гъома 2 520 бони. Библий пахампарӕдти бӕнттӕ арӕх нимад куд фӕццӕунцӕ, уомӕ гӕсгӕ сӕ ку банимайӕн, гъома «еу бонӕн анз», уӕд 2 520 бони уайунцӕ 2 520 анзи (Нимӕдзтӕ 14:34; Йезекил 4:6).

Нӕ эри размӕ 607 анзӕй 2 520 анзи ку ранимайӕн, уӕд ӕрцӕудзиан 1914 анзмӕ. (Нӕ эри размӕ 1-аг анзӕй нӕ эри 1-аг анзмӕ ес еунӕг анз.) 1914 анзи Йеговӕ Йесо Киристей уӕлӕрвти исӕвардта ӕ Паддзахади Паддзахӕй.

8 сӕр, 23 абзац.

 23. ХЕСТӔР ИЗӔД МИХАИЛ

Библий ӕрмӕстдӕр еу хестӕр изӕди кой цӕуй. Ӕ ном ӕй Михаил (Данел 12:1; Иуди 9).

Михаил ӕй Хуцауи еузӕрдон изӕдти ӕфсади Разамонӕг. Раргомади 12:7 финст ӕй: «Михаил ӕма ӕ изӕдтӕ исхуӕстӕнцӕ залиаг хелаги... ӕма... ӕ изӕдти хӕццӕ». Раргомади киунугӕй базонӕн ес, Хуцауи ӕфсади Разамонӕг Йесо Киристе ке ӕй. Мадта Михаил ӕй Йесой ӕндӕр ном (Раргомадӕ 19:14–16).

9 сӕр, 4 абзац, феппайуйнаг.

24. ФӔСТАГ БӔНТТӔ

Цалинмӕ Хуцауи Паддзахадӕ Сайтани дуйне нӕ фесафа, уӕдмӕ зӕнхӕбӕл цӕудзӕй ӕхсидзгӕ хабӕрттӕ. Ӕма дзурдбаст «фӕстаг бӕнттӕ» амонуй еци рӕстӕгмӕ. Библий пахампарӕдти ма ес уӕхӕн дзурдбӕститӕ дӕр, зӕгъӕн, «аци цардӕвӕрдӕн ӕ кӕрон» ӕма «Адӕймаги Фурт ку ’рцӕуа, еци рӕстӕг». Ӕма етӕ дӕр амонунцӕ фӕстаг бӕнттӕмӕ (Матфеййи 24:3, 27, 37). «Фӕстаг бӕнттӕ» райдӕдтонцӕ 1914 анзи, Хуцауи Паддзахадӕ уӕлӕрвти бартӕ ӕ къохмӕ ку райста, уӕд, ӕма фӕууодзӕнцӕ, Сайтани дуйне Армагеддони ку фесӕфа, уӕд (2 Тимофеймӕ 3:1; 2 Петури 3:3).

9 сӕр, 5 абзац.

25. МӔРДТӔ РАЙГАС УОДЗӔНЦӔ

Библий финст ес, ка райгас ӕй, фараст уӕхӕн адӕймагей туххӕй. Мӕрдти игас кодтонцӕ Илийа, Елисей, Йесо, Петур ӕма Павел. Еци дессӕгтӕ искӕнун сӕ бон адтӕй ӕрмӕстдӕр Йегови хъаури фӕрци. Йеговӕ зӕрдӕ ӕвӕруй, «рӕстгӕнгути дӕр ӕма фудгӕнгути дӕр» ке райгас кӕндзӕй, цӕмӕй зӕнхӕбӕл цӕронцӕ (Гъуддӕгтӕ 24:15). Библий ма финст ес, кадӕртӕ уӕлӕрвти цӕрунмӕ  ке райгас уодзӕнцӕ, цӕмӕй Йесой хӕццӕ паддзӕхтӕ уонцӕ (Иоанни 5:28, 29; 11:25; Филиппӕгтӕмӕ 3:11; Раргомадӕ 20:5, 6).

9 сӕр, 13 абзац.

26. САЙТӔНТТИ ХӔЦЦӔ БАСТ ГЪУДДӔГТӔ (СПИРИТИЗМ)

Адӕймаг комкоммӕ кенӕ еске ӕнхусӕй, зӕгъӕн, дӕснити ӕнхусӕй, ӕнӕуингӕ хъаурити хӕццӕ баст ку уа, уӕд е хуннуй спиритизм. Сайтӕнтти хӕццӕ баст гъуддӕгтӕбӕл хуӕст ка ӕй, етӕ ӕууӕндунцӕ, адӕймаг ӕ мӕлӕти фӕсте хъаурӕгин ӕнӕуингӕ уодгоймаг ке исуй, уобӕл. Сайтӕнттӕ архайунцӕ, цӕмӕй адӕн Хуцаумӕ ма игъосонцӕ. Уой туххӕй пайда кӕнунцӕ астрологийӕй, дӕсни фӕрсунӕй, хинттӕй, кӕлӕнтӕй ӕма аллихузи мӕнгӕ гъуддӕгтӕй. Берӕ киунугити, журналти, гороскопти, киноти ӕма ма сауӕнгӕ зарти туххӕй дӕр адӕймагмӕ уотӕ фӕккӕсуй, ӕма сайтӕнтти хӕццӕ баст гъуддӕгтӕ тӕссаг нецӕмӕй ӕнцӕ, дессаг дӕр ма сӕмӕ фӕккӕсунцӕ. Зиани ӕгъдӕуттӕй дӕр беретӕ баст ӕнцӕ сайтӕнтти хӕццӕ, зӕгъӕн, ӕхсӕвбадӕнтӕ, мардикӕндтӕ, хъӕппӕлвӕлдесӕнтӕ, удта хӕлар кӕнун ӕма сау дарун. Кадӕртӕ ба, сӕ зӕрдтӕй сайтӕнтти хъаурӕй исхайгин уодзӕнцӕ, ӕма сӕхецӕн наркотиктӕ дӕр бауадзунцӕ (Галатӕгтӕмӕ 5:20; Раргомадӕ 21:8).

10 сӕр, 10 абзац; 16 сӕр, 4 абзац.

27. ЙЕГОВИ ХЕЦАУДЗИЙНАДӔ

Йеговӕ Алцигъон Хуцау ӕй ӕма ӕнӕгъӕнӕ Дун-дуйне дӕр е сфӕлдиста (Раргомадӕ 15:3). Уомӕ гӕсгӕ алцидӕр уой ӕй ӕма ин ес уӕхӕн барӕ, цӕмӕй, цидӕриддӕр сфӕлдиста, уомӕн Хецау уа (Псалом 24:1; Исай 40:21–23; Раргомадӕ 4:11). Цидӕриддӕр сфӕлдиста, уонӕн закъӕнттӕ равардта. Йегови бон ма ӕй иннети дӕр  хецӕуттӕй ӕвӕрун. Йегови Дун-дуйней хецаубӕл ке нимайӕн, е бӕрӕг ӕй, ке ӕй уарзӕн ӕма имӕ ке игъосӕн, уомӕй (1 Анзфинстити 29:11).

11 сӕр, 10 абзац.

28. АБОРТ

Фӕууй уотӕ, ӕма уӕззау силгоймагӕн ӕ губуни ӕ сувӕллон рамӕлуй. Фал силгоймаг аборт ку искӕнуй, уӕд зонгӕ-зонгӕй рамаруй, ка нӕма райгурдӕй, еци сувӕллони. Сувӕллон мади губуни ку исӕвзуруй, уӕдӕй фӕстӕмӕ фӕууй хецӕн адӕймаг, айдагъ мади бауӕри хай нӕ, фал.

13 сӕр, 5 абзац.

29. ТОГ УАДЗУН

Е ӕй медицини мадзӕлттӕй сӕ еу. Адӕймагӕн тоги цуппар сӕйраг хаййемӕй еу ку бауадзунцӕ, уӕд е дӕр тог бауадзун хуннуй. Адӕймагӕн тог бауадзунцӕ ӕндӕр адӕймагӕй, кенӕ ба ин фиццаг ӕхе тог райсунцӕ, удта ин ӕй фӕстӕмӕ бауадзунцӕ. Тоги сӕйраг цуппар хаййи ӕнцӕ: плазмӕ, эритроциттӕ, лейкоциттӕ ӕма тромбоциттӕ.

13 сӕр, 13 абзац.

30. ЗУНДАМУНД

Библий, дзурдӕй «зундамунд» ци дзурд ратӕлмац кодтонцӕ, е кӕд «ӕфхуӕрун» дӕр нисан кӕнуй, уӕддӕр арӕх фӕййамонуй зунд амонунмӕ, ахур кӕнунмӕ, гъомбӕл кӕнунмӕ ӕма зунд раст кӕнунмӕ. Йеговӕ ескӕмӕн зунд ку фӕййамонуй, уӕд карз ӕма ӕнӕхатир некӕд фӕууй (Ӕмбесӕндтӕ 4:1, 2). Еци гъуддаги Йеговӕ фӕнзуйнаг ӕй ниййергутӕн. Йегови зундамунд адӕймагӕн ӕ цардбӕл уотӕ хъӕбӕр фӕббӕрӕг уй, ӕма зундамунд бауарзуй (Ӕмбесӕндтӕ 12:1). Йеговӕ ӕ адӕни уарзуй ӕма сӕ ахур кӕнуй. Зунд син амонуй, цӕмӕй сӕ рӕдуд гъудитӕ исраст  кӕнонцӕ ӕма сӕхе ахур кӕнонцӕ раст сагъӕс кӕнунбӕл ӕма раст ци ӕй, уой кӕнунбӕл. Ниййергутӕ сӕ сувӕллӕнттӕн зунд ку амононцӕ, уӕд син гъӕуама лӕдӕрун кӕнонцӕ коммӕгӕс цӕмӕн гъӕуама уонцӕ, уой. Удта ма сӕ гъӕуама ахур кӕнонцӕ, Йегови ӕма ӕ Дзурд уарзун ӕма си ци уагӕвӕрдтӕ ес, уони лӕдӕрун.

14 сӕр, 13 абзац.

31. САЙТӔНТТӔ

Сайтӕнттӕ ӕнцӕ ӕнӕуингӕ фудгӕнӕг изӕдтӕ ӕма сӕмӕ ес, адӕймагмӕ ка нӕййес, уӕхӕн хъаурӕ. Еци изӕдтӕ сайтӕнттӕ иссӕнцӕ, Хуцаумӕ ку нӕ байгъустонцӕ ӕма е знӕгтӕ ку иссӕнцӕ, уӕд (Райдайӕн 6:2; Иуди 6). Етӕ дӕр Сайтани хузӕн Йегови нихмӕ рацудӕнцӕ (Дуккаг закъон 32:17; Лукай 8:30; Гъуддӕгтӕ 16:16; Иакови 2:19).

16 сӕр, 4 абзац.