Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

 8 АХУРГӔНӔН СТАТЬЯ

Боззӕрдӕ цӕмӕн гъӕуама уӕн?

Боззӕрдӕ цӕмӕн гъӕуама уӕн?

«Боз уотӕ» (КОЛ. 3:15).

46 ЗАР Устур арфӕ дин, Йеговӕ

РАЗДЗУРД *

1. Самариаг лӕг Киристейӕй боз ке адтӕй, уой куд бавдиста?

ДӔС нӕлгоймагемӕн сӕ уавӕр хуӕрзтӕй н’ адтӕй. Къахӕй сӕрмӕ дӕр адтӕнцӕ хъотури буни ӕма хуарзӕй нецӕмӕ ӕнгъӕлмӕ кастӕнцӕ. Фал еухатт ба идарди фӕууидтонцӕ Йесой – тӕккӕ номдзуддӕр Ахургӕнӕги. Арӕх фегъосиуонцӕ, Йесо аллихузи незтӕ ке дзӕбӕх кодта ӕма ӕууӕндтӕнцӕ, уонӕн дӕр ке банхус кӕндзӕй. Гъема имӕ нигъгъӕр кодтонцӕ: «Йесо, Ахургӕнӕг, батӕрегъӕд нин кӕнӕ!» Йесо син банхус кодта ӕма сӕ незӕй фӕд дӕр нӕбал байзадӕй. Ӕвӕдзи си уой туххӕй хъӕбӕр боз адтӕнцӕ. Фал ин райарфӕ кӕнунмӕ ба ӕрмӕстдӕр еунӕг раздахтӕй. Еци самариаг лӕг «Хуцауи гъӕрӕй кадгин кӕнун» райдӕдта (Лук. 17:12–19).

2, 3. а) Еуӕй-еухатт иннетӕн цӕмӕннӕ райарфӕ кӕнӕн? б) Аци статьяй цӕмӕ ӕркӕсдзиан?

2 Мах дӕр еци самариаг лӕги хузӕн фӕндуй иннетӕн сӕ хуарздзийнӕдти туххӕй арфӕ кӕнун. Фал ни еуӕй-еухатт байронх уй адӕймагӕн райарфӕ кӕнун кенӕ ин ескуд бавдесун, боз си ке ан, уой.

3 Аци статьяй радзубанди кӕндзиан, боз ке ан, уой дзурдӕй ӕма гъуддагӕй ӕвдесун ӕхсидзгӕ цӕмӕн ӕй, уобӕл. Библий финст ес, боззӕрдӕ ка адтӕй ӕма ка н’ адтӕй, уӕхӕн адӕни хабӕрттӕ. Ӕма еци хабӕрттӕй базондзиан, боззӕрдӕ ке ан, уой бавдесун нӕ бон куд ӕй, уой.

 БОЗЗӔРДӔ ЦӔМӔН ГЪӔУАМА УӔН

4, 5. Боз ке ан, уой ӕвдесун цӕмӕн гъӕуй?

4 Арфӕ кӕнун куд гъӕуй, уоми нин Йеговӕ ӕхуӕдӕг ӕй фӕнзуйнаг. Зӕгъӕн, ӕ зӕрдӕ ин ка рохс кӕнуй, уони берӕ хуарздзийнӕдтӕй исхайгин кӕнуй (2 Сам. 22:21; Пс. 13:6; Матф. 10:40, 41). Библий финст ӕй: «Хуцауи фӕнзетӕ, уомӕн ӕма ӕ уарзон бӕдӕлттӕ айтӕ» (Еф. 5:1). Мадта нӕ иннетӕн арфӕ кӕнунмӕ фиццагидӕр гъӕуама разӕнгард кӕна, Йегови фӕнзун нӕ ке фӕндуй, е.

5 Боз ке ан, уой ӕвдесун ма нӕ цӕмӕн фӕндуй? Еске нин нӕ хуарздзийнади туххӕй ку райарфӕ кӕнуй, уӕд махӕн ӕхцӕуӕн фӕууй. Мадта мах дӕр иннетӕн ку арфӕ кӕнӕн, уӕд уонӕн дӕр уодзӕй ӕхцӕуӕн, уомӕн ӕма ’й зондзӕнцӕ, ци хуарздзийнадӕ нин искодтонцӕ, е дзӕгъӕли ке н’ адтӕй. Ма уотемӕй кӕрӕдземӕ хӕстӕгдӕр кӕндзиан.

6. Арфи дзурдтӕ ӕвзестӕ къоси сугъзӕрийнӕ фӕткъути хӕццӕ цӕмӕн ес рабарӕн?

6 Боззӕрдӕ адӕймагӕн аргъ дӕр нӕййес. Библи зӕгъуй: «Сугъзӕрийнӕ фӕткъутӕ ӕвзестӕй конд къости медӕг куд федаунцӕ, уотӕ федауй, ӕ афони ке зӕгъай, уӕхӕн дзурд» (Ӕмб. 25:11). Расагъӕс кӕнӕ сугъзӕрийнӕ фӕткъутӕ ӕвзестӕ къоси куд рӕсугъд уодзӕнцӕ! Уомӕй уӕлдай ба ма уӕхӕн дзаума кунӕг хъазар нӕ уодзӕй. Еске дин уӕхӕн лӕвар ку искодтайдӕ, уӕд, ӕвӕдзи, хъӕбӕр бацийнӕ кодтайсӕ. Уотӕ, гӕнӕн ес, ӕма нин нӕ арфи дзурдтӕ дӕр еске ӕ зӕрди ниввӕра ӕма ин нифси хуасӕ уонцӕ.

ЕТӔ АДТӔНЦӔ БОЗЗӔРДӔ

7. Псалом 27:4 куд финст ӕй, уомӕ гӕсгӕ Давид, удта иннӕ псаломзаргӕнгутӕ Йеговӕй боз ке адтӕнцӕ, уой куд ӕвдистонцӕ?

7 Рагидзаманти Хуцауи лӕггадгӕнгутӕй боззӕрдӕ беретӕ адтӕнцӕ. Сӕ еу адтӕй Давид. (Бакӕсӕ Псалом 27:4.) Хуцауӕн  лӕггадӕ кӕнун ӕ бон ке адтӕй, уомӕн хъӕбӕр устур аргъ кодта, ӕма уой гъуддӕгтӕй дӕр ӕвдиста. Цидӕриддӕр мулк имӕ адтӕй, уомӕн ӕ устурдӕр хай Хуцауи ковӕндонӕ кӕнунмӕ нисайнагӕн равардта. Асафи байзӕддӕгтӕ Йеговӕн арфӕ кодтонцӕ, псаломтӕ, кенӕ кади зартӕ, ке финстонцӕ, уомӕй. Еци зартӕй еуеми Йеговӕн арфӕ кодтонцӕ ӕ «дессаги гъуддӕгти туххӕй» (Пс. 75:1). Бӕрӕг ӕй, Давиди дӕр, удта Асафи байзӕддӕгти дӕр фӕндадтӕй бавдесун, Йеговӕй ӕ еугур арфӕдзийнӕдти туххӕй дӕр куд боз ӕнцӕ, уой. Дӕу бон ба куд адтайдӕ уони фӕнзун?

Павел ромӕгтӕмӕ ци финстӕг ниффинста, уомӕй арфӕ кӕнуни туххӕй ци ес базонӕн? (кӕсӕ 8 ӕма 9 абзацтӕ) *

8, 9. Апостол Павел ӕй куд бавдиста, хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕн аргъ ке кӕнуй, уой, ӕма сӕбӕл е куд фӕббӕрӕг адтайдӕ?

8 Апостол Павел хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕн аргъ кодта, ӕма е бӕрӕг ӕй, сӕ хуарзи кой син ке кодта, уомӕй. Уони туххӕй ма Хуцаумӕ дӕр кувта. Ӕ финстӕгути дӕр ниффинсидӕ, хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕй куд боз адтӕй, уой. Ромӕгтӕмӕ финстӕги 16 сӕри, 1–15 стихмӕ хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕй 27 сӕ нӕмттӕй ранимадта. Уонӕй уӕлдай хъӕбӕрдӕр е ’ргом раздахта Прискӕ ӕма Акилӕмӕ, «етӕ мӕн туххӕй минкъийтӕбӕл сӕ цардӕй дӕр нӕ фенӕхай ӕнцӕ», зӕгъгӕ. Фивӕй ба загъта: «Берети фарсмӕ балӕудтӕй, балӕудтӕй мӕ фарсмӕ дӕр». Павел растудта, берӕ ке уарзта, еци зингзӕрдӕ хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕрти (Ром. 16:1–15).

9 Павел ӕй зудта, еци хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕ дӕр ӕнӕнхӕст ке адтӕнцӕ, фал ӕ финстӕги кӕрон ӕрмӕстдӕр сӕ хуарз менеугути кой искодта. Расагъӕс кӕнӕ, еци хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕн куд ӕхцӕуӕн адтӕй, Павели финстӕг се ’мбурди ку кастӕнцӕ, уӕд! Павел син уотӕ зӕрдиагӕй ке райарфӕ кодта, уой фӕрци ӕ хӕццӕ никки хуӕздӕр ӕмбӕлттӕ иссӕнцӕ. Ду ба де ’мбурди хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕн сӕ фӕлмӕн дзурд ӕма сӕ хуарз гъуддӕгти туххӕй алкӕддӕр райарфӕ кӕнис?

10. Йесо ӕ фӕдбӕлдзӕугутӕн, боз си ке адтӕй, уой ке дзурдта, уомӕй цӕбӕл ахур кӕнӕн?

10 Йесо дӕр Минкъий Азий ӕмбурдтӕн райарфӕ кодта, сӕ хуарз гъуддӕгти туххӕй. Зӕгъӕн, Фиатири ӕмбурдӕн загъта: «Зонун дин дӕ гъуддӕгтӕ, дӕ уарзондзийнадӕ, де ’ууӕндундзийнадӕ, дӕ лӕггадӕ ӕма дӕ федардзийнадӕ, удта, дӕ фӕстаг гъуддӕгтӕ фиццӕгтӕй фулдӕр ке ’нцӕ, уой дӕр» (Рарг. 2:19). Игъосун кӕнуни гъуддаги фулдӕр архайун ке райдӕдтонцӕ, айдагъ уой туххӕй син нӕ загъта, фал мӕ сӕ сӕ хуарз менеугути туххӕй дӕр растудта. Кӕд Фиатири ӕмбурдӕн унаффӕ раттун дӕр багъудӕй, уӕддӕр сӕ Йесо ӕ дзубандий райдайӕни дӕр ӕма кӕрони дӕр растудта (Рарг. 2:25–28). Расагъӕс кӕнӕ, Йесо,– ӕгас ӕмбурдти Хестӕр,– ихӕсгин нӕй, цӕмӕй нӕ нӕ хуарз гъуддӕгти туххӕй ӕстауа. Фал уой уӕддӕр хъӕбӕр ӕхсидзгӕ гъуддагбӕл нимайуй. Ӕма уомӕй хестӕр нӕлгоймӕгтӕн фӕнзуйнаг ӕй.

БОЗЗӔРДӔ НӔ РАЗИНДТӔНЦӔ

11. Дзиуиттӕгтӕмӕ 12:16 куд финст ӕй, уомӕ гӕсгӕ Исав Хуцауи гъуддӕгтӕмӕ цӕхуӕн цӕстӕй кастӕй?

11 Гъигагӕн, боззӕрдӕ ка н’ адтӕй, уӕхӕн адӕни хабӕрттӕ дӕр Библий ес. Сӕ еу адтӕй Исав. Ӕ ниййергутӕ аллихузи дӕр архайдтонцӕ, цӕмӕй Йегови нимадтайдӕ ӕма ’й уарзтайдӕ, фал Исав «Хуцауи гъуддӕгтӕн... нӕ аргъ кодта». (Бакӕсӕ Дзиуиттӕгтӕмӕ 12:16.) Цума е кӕд рабӕрӕг ӕй? Ӕнӕ расагъӕсӕй хестӕр фурти бартӕ ӕ кӕстӕр ӕнсувӕр Иаковӕн цумуйнаги къосбӕл ку ’рбауӕйӕ кодта, уӕд (Райд. 25:30–34). Уой фӕсте ма ибӕл бӕргӕ рафӕсмон кодта, фал боззӕрдӕ ке н’ адтӕй ӕма Хуцауи гъуддӕгтӕн ке не ’саргъ кодта, уомӕ гӕсгӕ ин гъаст кӕнуни барӕ н’ адтӕй.

12, 13. Израилӕгтӕ хуарздзийнадӕн аргъ кӕнун ке нӕ зудтонцӕ, е цӕмӕй бӕрӕг адтӕй ӕма сӕ е цӕмӕ ’ркодта?

 12 Израилӕгтӕ Йеговӕй берӕ цӕйдӕрти туххӕй боз гъӕуама адтайуонцӕ. Зӕгъӕн, Египетбӕл дӕс бӕллӕхи ӕруагъта ӕма сӕ цагъайрадӕй исуӕгъдӕ кодта. Уой фӕсте ба сӕ Сурх денгизи рази мӕлӕтӕй фӕййервӕзун кодта, Египети ӕфсад дони буни ку фӕккодта, уӕд. Уой туххӕй израилӕгтӕ Хуцауӕй хъӕбӕр боз адтӕнцӕ ӕма ’й зарти кадгин кӕнун райдӕдтонцӕ. Фал син цума е цӕйбӕрцӕ рахаста?

13 Нӕуӕг зиндзийнӕдтӕбӕл ку исӕмбалдӕнцӕ, уӕд феронх ӕнцӕ, Йеговӕ син цӕйбӕрцӕ хуарздзийнӕдтӕ искодта, уони. Ӕма е хъӕбӕр тагъд рабӕрӕг ӕй (Пс. 106:7). Кутемӕй? Библий финст ӕй: «Ӕдзӕрӕг будури Израили фурттӕ еугурӕйдӕр Моисей ӕма Ааронбӕл хъур-хъур кӕнун райдӕдтонцӕ». Зӕгъӕн ес, ӕма израилӕгтӕ Йеговӕбӕл хъур-хъур кодтонцӕ (Рац. 16:2, 8). Хуцауӕн е гъулӕг куд н’ адтӕй. Фӕстӕдӕр фегъосун кодта, еци фӕлтӕр, Халев ӕма Йесо Навинӕй уӕлдай, ӕдзӕрӕг будури ке рамӕлдзӕнцӕ (Ним. 14:22–24; 26:65). Цума аци хабӕрттӕй цӕбӕл ахур кӕнӕн?

БОЗЗӔРДӔ УОТӔ

14, 15. а) Лӕг ӕма уоси бон куд ӕй ӕвдесун, кӕрӕдземӕн ке аргъ кӕнунцӕ, уой? б) Ниййергути бон куд ӕй сӕ сувӕллӕнтти ахур кӕнун, цӕмӕй боззӕрдӕ уонцӕ?

14 Бийнонти. Бийнонти медӕг алкедӕр боззӕрдӕ ку уа, уӕд е ӕгасемӕндӕр пайда хӕсдзӕй. Зӕгъӕн, лӕг ӕма уосӕ кӕрӕдземӕн арӕхдӕр ку арфӕ кӕнонцӕ, уӕд кӕрӕдземӕ хӕстӕгдӕр кӕндзӕнцӕ ӕма рӕдудтитӕ дӕр ӕнцондӕрӕй хатир кӕндзӕнцӕ. Боззӕрдӕ лӕг ӕ бийнойнаги фӕлмӕн дзурд ӕма хӕларзӕрдӕдзийнадӕн аргъ кӕнуй, удта ’й уой туххӕй алкӕддӕр ӕстаугӕ дӕр фӕккӕнуй (Ӕмб. 31:10, 28). Зундгин силгоймаг ба алкӕддӕр ӕ сӕрихецауӕн дзордзӕй, цӕй туххӕй ин аргъ кӕнуй, уой.

15 Ниййергутӕ, сумах бон ба куд ӕй уӕ сувӕллӕнтти ахур кӕнун, цӕмӕй боззӕрдӕ уонцӕ? Иронх уи ма уӕд, сувӕллӕнттӕ алкӕддӕр, сӕ ниййергутӕ ци дзорунцӕ ӕма куд кӕнунцӕ, уомӕ фӕккӕсунцӕ ӕма сӕ фӕнзунцӕ. Мадта син фӕнзуйнаг уотӕ. Ци хуарз уин ракӕнунцӕ, уой туххӕй син арфӕ кӕнтӕ. Уомӕй уӕлдай ма сӕ иннетӕн арфӕ кӕнунбӕл дӕр ахур кӕнтӕ. Ӕнхус син кӕнтӕ, цӕмӕй ӕй лӕдӕронцӕ, арфӕ кӕнун  зӕрдӕй ке гъӕуй ӕма фӕлмӕн дзурдӕн устур хъаурӕ ке ес. Зӕгъӕн, еу ӕригон силгоймаг Клари загъта: «Мӕ мадӕбӕл 32 анзи ку цудӕй, уӕд ӕртӕ сувӕллоней хӕццӕ еунӕгӕй байзадӕй. Ӕма мӕнбӕл дӕр уойбӕрцӕ ку исӕнхӕст ӕй, уӕд расагъӕс кодтон, еци кари ин куд зин адтайдӕ, уобӕл. Гъема имӕ бацудтӕн ӕма ин ӕй загътон, мӕн, удта ме ’нсувӕрти исгъомбӕл кӕнуни туххӕй куд берӕ хъиамӕт кодта, е ми иронх ке нӕй. Ӕрӕги ба мин еци дзубанди мӕ зӕрдӕбӕл ӕрлӕуун кодта ӕма мин загъта, дӕ дзурдтӕ, дан, дин арӕх ӕргъуди кӕнун ӕма, дан, мин мӕ зӕрдӕ батавунцӕ».

Уӕ сувӕллӕнтти ахур кӕнтӕ арфӕ кӕнун (кӕсӕ 15 абзац) *

16. Арфи дзурдтӕ адӕймаги куд бафедар кӕнунцӕ, уомӕн цӕветтон ӕрхӕссӕ.

16 Ӕмбурди. Нӕ хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕн сӕ хуарз гъуддӕгти туххӕй ку арфӕ кӕнӕн, уӕд син уомӕй сӕ нифс федар кӕндзиан. Еу 28-анздзуд хестӕр нӕлгоймаг, Хорхе, еухатт хъӕбӕр фӕссӕйгӕ ’й, ӕма уой туххӕй еу мӕйи бӕрцӕ ӕмбурдтӕмӕ нӕ цудӕй. Фал нӕуӕгӕй цӕун ку райдӕдта, уӕддӕр цӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕг ӕ бон ӕмбурдтӕ уадзун н’ адтӕй. Хорхе зӕгъуй: «Мӕхемӕ хъӕбӕр нецӕййаг кастӕн. Ме ’нӕнездзийнадӕ хуӕрзтӕй ке н’ адтӕй, уой туххӕй ӕмбурди ихӕстӕ ӕнхӕст кӕнун дӕр мӕ бон н’ адтӕй. Фал мӕмӕ еухатт ӕмбурди фӕсте еу ӕнсувӕр ӕрбацудӕй ӕма мин загъта: „Хъӕбӕр устур арфӕ дин кӕнун, мӕ бийнонтӕн фӕнзуйнаг ке адтӕ, уой туххӕй. Зонгӕ дӕр ӕй нӕ кӕнис, фӕстаг ӕнзти дин ци радзубандитӕ адтӕй, етӕ нӕ зӕрдӕмӕ куд хъӕбӕр цудӕнцӕ, уой. Дӕу фӕрци не ’ууӕндундзийнадӕ федардӕр кодта“. Гъема мӕ зӕрдӕ исхъурмӕ ’й ӕма мӕ цӕститӕ радон ӕнцӕ. Еци дзурдтӕ мӕ еци рӕстӕг хъӕбӕр гъудӕнцӕ!»

17. Колоссӕгтӕмӕ 3:15 куд финст ӕй, уомӕ гӕсгӕ нӕ бон куд ӕй Йеговӕн бавдесун, боз си ке ан, уой?

17 Нӕ рӕдау Хуцауӕн. Йеговӕ нин рӕдауӕй дӕттуй ӕууӕндундзийнадӕ федаргӕнӕн хуӕруйнаг. Зӕгъӕн, ахур нӕ кӕнуй не ’мбурдти, нӕ литератури ӕма нӕ сайтти фӕрци. Ескӕд дӕмӕ уотӕ адтӕй, ӕма цӕхуӕндӕр радзубандимӕ байгъустай кенӕ цӕхуӕндӕр статья бакастӕ, кенӕ ба нӕ интернет-телеуинунади естӕмӕ бакастӕ, ӕма загътай: «Айӕ мӕнӕ, мӕн ци гъудӕй, е ку ӕй!» Нӕ бон куд ӕй Йеговӕн бавдесун, уой туххӕй си боз ке ан, уой? (Бакӕсӕ Колоссӕгтӕмӕ 3:15.) Нӕ бон имӕ ӕй ӕдзох ковун ӕма ин арфӕ кӕнун (Иак. 1:17).

Хуцауӕй боз ке ан, уой бавдесунмӕ нин хуарз фадуат ӕй нӕ зал бафснайун (кӕсӕ 18 абзац)

18. Ӕмбурдтӕ уадзунмӕ нин бунӕттӕ ке ес, уомӕн ке аргъ кӕнӕн, уой нӕ бон куд ӕй ӕвдесун?

18 Боззӕрдӕ ке ан, е ма бӕрӕг уодзӕй, не ’мбурдтӕ кӕми фӕууадзӕн, еци залтӕ кӕдзосӕй  ку дарӕн ӕма сӕмӕ ку зелӕн, уӕд. Ӕмбурди аппаратурӕбӕл дзуапп ка дӕттуй, етӕ си гъӕуама арӕхсгай пайда кӕнонцӕ. Нӕ залмӕ дзӕбӕх ку зелӕн, уӕд нин фулдӕр фӕццӕрдзӕй ӕма си рӕвдзӕ кӕнуйнӕгтӕ минкъийдӕр уодзӕй. Уотемӕй ӕгас дуйней залтӕ аразунбӕл ӕма сӕ рӕвдзӕ кӕнунбӕл ци ’хца цӕуй, уой дзӕгъӕл харз нӕ кӕндзиан.

19. Еу районон цӕстӕдарӕги ӕма ӕ бийнойнаги хабарӕй цӕбӕл ахур кӕнӕн?

19 Мах туххӕй ка хъиамӕт кӕнуй, уонӕн. Арфи дзурдтӕ ни ка фегъоса, е, гӕнӕн ес, ӕма ӕ зиндзийнӕдтӕмӕ ӕндӕр цӕстӕй кӕсун дӕр райдайа. Цӕветтонӕн ӕрхӕссӕн еу районон цӕстӕдарӕг ӕма ӕ бийнойнаги хабар. Еухатт зумӕги ӕгас бон ку фӕллӕггадӕ кодтонцӕ, уой фӕсте хӕдзарӕмӕ фӕлладӕй ӕрбацудӕнцӕ. Гъе уотӕ уазал адтӕй, ӕма хуӕрӕ ӕд хъӕппӕлтӕ ниххустӕй. Иннӕ сӕумӕ ба ӕ сӕрихецауӕн загъта, идарддӕр лӕггадӕ кӕнунмӕ мӕмӕ хъауритӕ нӕбал байзадӕй, зӕгъгӕ. Минкъий фӕстӕдӕр сӕмӕ филиалӕй финстӕг ӕрбацудӕй. Еци финстӕг адтӕй хуӕрӕмӕ. Ӕнсувӕртӕ ин арфӕ кодтонцӕ, Йеговӕн еузӕрдонӕй ке лӕггадӕ кӕнуй ӕма фӕразон ке ӕй, уой туххӕй. Финст ма си адтӕй, алли къуӕре дӕр цӕрӕнбунат ӕййевун ӕнцон ке нӕй, уой туххӕй. Ӕнсувӕр ба зӕгъуй: «Еци финстӕг ӕй гъе уотӕ бафедар кодта, ӕма мин нӕ лӕггадӕ ниууадзуни кой некӕдбал искодта. Цалдӕр хатти ба мӕн дӕр бафедар кӕнидӕ, цӕмӕй мӕ лӕггадӕ ма ниууагътайнӕ». Еци ӕнсувӕр ӕ бийнойнаги хӕццӕ районон цӕстӕдарӕгӕй фӕллӕггадӕ кодта 40 анзи.

20. Алли бон дӕр цӕбӕл гъӕуама архайӕн ӕма цӕмӕн?

20 Гъӕйдӕ мадта алли бон дӕр архайӕн, цӕмӕй нӕ дзурдтӕй ӕма нӕ гъуддӕгтӕй бӕрӕг уа, иннетӕй боз ке ан, е. Уотемӕй, ка ’й зонуй, банхус кӕндзиан, аци зин рӕстӕг алли бон дӕр зиндзийнӕдтӕбӕл ка ӕмбӕлуй, уонӕй ескӕмӕн. Уомӕй уӕлдай ба ма нӕхецӕн иссердзиан, ӕносмӕ дӕр лимӕнтӕ ке хӕццӕ уодзиан, уӕхӕн ӕмбӕлттӕ. Фал сӕйрагдӕр ба е ӕй, ӕма боззӕрдӕ ку уӕн, уӕд фӕнздзиан нӕ рӕдау ӕма боззӕрдӕ Фидӕ Йегови.

20 ЗАР Дӕ хъазар Фурти равардтай

^ 5 абз. Йеговӕ, Йесо ӕма, хъотурӕй ка исдзӕбӕх ӕй, еци самариаг лӕг нин фӕнзуйнаг ӕнцӕ, хуарздзийнадӕн аргъ кӕнун куд гъӕуй, уомӕй. Аци ӕма иннӕ цӕветтонтӕмӕ ӕркӕсдзиан аци статьяй, удта ма радзубанди кӕндзиан, боззӕрдӕ цӕмӕн гъӕуама уӕн ӕма, боз ке ан, уой нӕ бон куд ӕй ӕвдесун, уобӕл.

^ 54 абз. ХУЗӔ. Павели финстӕг Роми ӕмбурди кӕсунцӕ; Акилӕ, Прискиллӕ, Фивӕ ӕма иннетӕн ӕхцӕуӕн ӕй, сӕ нӕмттӕ си ке фегъустонцӕ, е.

^ 56 абз. ХУЗӔ. Мадӕ ӕ минкъий кизги ахур кӕнуй каргун хуӕрӕн ӕ хуарз менеугути туххӕй арфӕ кӕнун.