Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

Ӕнсувӕр Рутерфорд конгресси Сидар-Пойнти (штат Огайо), 1919 анз

1919. Сӕдӕ анзей разӕй

1919. Сӕдӕ анзей разӕй

1919 анзи кӕрон фӕцӕй Устур тугъд (фӕстӕдӕр ӕй хонун райдӕдтонцӕ Фиццаг дуйнеуон тугъд). Еци тугъд рахаста 4 анземӕй фулдӕр. Ӕма 1919 анзи 18 январи Парижи райдӕдта Сабурдзийнади конференци. Еци конференций ци бадзурдтӕ арӕзт ӕрцудӕй, уонӕй еу адтӕй Версали сабурдзийнади бадзурд. 1919 анзи 28 июни Германий ӕма, ӕ хӕццӕ ка тухта, еци бӕститӕ еци бадзурдбӕл сӕ къохтӕ ниввардтонцӕ ӕма уотемӕй бавдистонцӕ, тугъдӕн кӕрон ке искодтонцӕ.

Еци бадзурдмӕ гӕсгӕ ма фӕззиндтӕй нӕуӕг организаци дӕр – Нацити Лигӕ. Ӕ нисан адтӕй «ӕгас дуйней бӕститӕн дӕр ӕнхус кӕнун, цӕмӕй кӕрӕдзей хӕццӕ ӕмгуст кӕнонцӕ ӕма ӕгас зӕнхӕбӕл дӕр уа сабур ӕма ӕдас цард». Киристон динтӕй беретӕ арази адтӕнцӕ Нацити Лигӕй. Зӕгъӕн, Америки Еугонд Штатти Киристей аргъауӕнти федералон совети загътонцӕ, Нацити Лигӕ, дан, ӕй, «зӕнхӕбӕл Хуцауи Паддзахади номӕй ка архайуй, еци политикон организаци». Еци совет Нацити Лиги фарс ке адтӕй, уой бавдиста, Парижмӕ сабурдзийнади конференцимӕ минӕвӕрттӕ ке рарвиста, уомӕй. Ӕма ӕ минӕвӕрттӕй еу загъта, аци конференцийӕй, дан, «райдӕдта дуйней историй нӕуӕг догӕ».

Нӕуӕг догӕ ӕцӕгӕйдӕр райдӕдта, фал е, сабурдзийнади конференций ка архайдта, уони фӕрци н’ адтӕй. 1919 анзи игъосун кӕнуни гъуддаги райдӕдта нӕуӕг догӕ. Еци анз Йеговӕ ӕ адӕнмӕ хъауритӕ бауагъта ӕма игъосун кӕнун райдӕдтонцӕ, уой разӕй куд некӕдма игъосун кодтонцӕ, уотӕ. Фал бал фиццаг Библиртасгути гъудӕй цӕхуӕндӕр ӕхсидзгӕ гъуддӕгти цидӕртӕ раййевун.

ГЪУДӔЙ ЗИН ФАРСТА НИЛЛУХ КӔНУН

Джозеф Рутерфорд

1919 анзи 4 январи Гъӕуайгӕнӕн мӕсуги, Библи ӕма трактатти ӕхсӕнадӕ рауагъта, директортӕ кӕми равзариуонцӕ, уӕхӕн фембӕлд. Еци рӕстӕг Джозеф Рутерфорд, Йегови адӕнӕн разамунд ка лӕвардта, еци ӕнсувӕр, ӕма ма никкидӕр авд ӕнсувӕри бадтӕнцӕ Атланти ахӕстдони (штат Джорджи, АЕШ). Ӕма еци фембӕлди гъудӕй ниллух кӕнун, ахӕст ӕнсувӕрти равзаронцӕ нӕуӕгӕй директортӕй ӕви ӕндӕр еске.

Эвандер Кауард

Ӕнсувӕр Рутерфорд ахӕстдони бадгӕй сагъӕс кодта организаций федӕнбӕл. Е ӕй зудта, ӕнсувӕртӕй кедӕрти уотӕ ке фӕндадтӕй, цӕмӕй президентӕй ӕндӕр еске равзурстайуонцӕ. Уомӕ гӕсгӕ еци фембӕлдмӕ пъисмо рарвиста, цӕмӕй Эвандер Кауардмӕ ӕркастайоунцӕ. Ӕнсувӕр Рутерфорд ӕнсувӕр Кауарди исхудта «сабур», «уӕззау зунди хецау», удта «Хецаубӕл еузӕрдон» ка ӕй, уӕхӕн адӕймаг. Фал ӕнсувӕртӕй берети фӕндадтӕй еци гъуддаг 6 мӕйи фӕсте ниллух кӕнун. Ахӕст ка адтӕй, еци ӕнсувӕрти адвокаттӕ дӕр уӕхӕн унаффи хӕццӕ арази адтӕнцӕ. Ӕма фембӕлди рӕстӕг еци фарста лух кӕнгӕй ма ӕнсувӕртӕ буцӕу кӕнун дӕр райдӕдтонцӕ.

Ричард Барбер

Уой фӕсте еци фембӕлди ӕнсувӕртӕй сӕ еу дзурди барӕ райста ӕма имӕ ӕнсувӕртӕ ку байгъустонцӕ, уӕд еугурӕйдӕр ӕрсабур ӕнцӕ.  Е загъта: «Ӕз юрист нӕ дӕн. Фал, закъон ци зӕгъуй, уой кой ку кӕнӕн, уӕдта еузӕрдондзийнади закъони туххӕй еу минкъий цидӕртӕ зонун. Хуцау нин зӕгъуй, цӕмӕй еузӕрдон уӕн. Ӕма мӕнмӕ гӕсгӕ, еузӕрдон ибӕл ке ан, уой тӕккӕ хуӕздӕр бавдесдзиан, абони ӕнсувӕр Рутерфорди нӕуӕгӕй президентӕй ку равзарӕн, уӕд» (Пс. 18:25).

Александр Макмиллан

Ахӕст ӕнсувӕртӕй сӕ еу адтӕй Александр Макмиллан. Ӕма е фӕстӕдӕр радзурдта, иннӕ бон ин ӕнсувӕр Рутерфорд ӕ камери фарс ке бахуаста ӕма имӕ телеграммӕ ке равардта. Макмиллан ӕй балӕдӕрдтӕй, цубуртӕй си ци дзурдтӕ финст адтӕй, уони гъуди. Директорти се ’гасей дӕр (Рутерфорди, Уайзи, ван Амбурги, Барбери, Андерсони, Боллий ӕма Спилли) нӕуӕгӕй директортӕй равзурстонцӕ. Джозеф Рутерфорди ба нӕуӕгӕй равзурстонцӕ президентӕй, Чарлз Уайзи – вице-президентӕй, Уильям ван Амбурги ба – секретарь-хӕзнадарӕй.

АХӔСТДОНӔЙ СӔ РАУАГЪТОНЦӔ!

Аст ӕнсувӕри ахӕст ку адтӕнцӕ, еци рӕстӕг еузӕрдон Библиртасгутӕ ӕнсувӕрти иссӕребарӕ кӕнуни номбӕл курдиадӕ ниффинстонцӕ. Ӕма еци курдиади хӕццӕ адӕнбӕл зилдӕнцӕ, цӕмӕй ибӕл сӕ къохтӕ ниввардтайуонцӕ. Еци нифсхаст хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕн берӕ бантӕстӕй: курдиадӕбӕл сӕ къохтӕ ниввардтонцӕ 700 000 адӕймагемӕй фулдӕр. 1919 анзи 26 мартъий, ӕртиккӕги, курдиадӕ ӕрветгӕ дӕр нӕма ракодтонцӕ, уотемӕй ӕнсувӕр Рутерфорди ӕма иннӕ бӕрнон ӕнсувӕрти дӕр ахӕстдонӕй рауагътонцӕ.

Ӕнсувӕрти ку рауагътонцӕ, уӕд беретӕ ӕрӕмбурд ӕнцӕ, цӕмӕй сӕбӕл бацийнӕ кодтайуонцӕ. Ӕма син ӕнсувӕр Рутерфорд загъта: «Ӕз ӕй федарӕй зонун, не ’гас дӕр аци гъуддӕгтӕ уой туххӕй ке бавзурстан, цӕмӕй никки уӕззаудӕр рӕстӕгутӕмӕ цӕттӕ уӕн. [...] Уӕ тох уобӕл н’ адтӕй, цӕмӕй уе ’нсувӕрти ахӕстдонӕй рауадзун кодтайайтӕ. Е сӕйраг н’ адтӕй. [...] Уӕ тох адтӕй, цӕмӕй Рӕстдзийнади туххӕй ӕвдесӕн ниллӕудтайайтӕ. Ӕма, еци гъуддаги ка архайдта, етӕ устур арфӕдзийнӕдтӕй исхайгин ӕнцӕ».

Тӕрхони хӕццӕ баст хабӕртти фӕууинӕн адтӕй Йегови къох. 1919 анзи 14 маййи апеляцион тӕрхондонӕ рахаста уӕхӕн унаффӕ: «Тӕрхон кӕмӕн кӕнунцӕ, уонӕн сӕ гъуддаг раст ӕвзурст не ’рцудӕй, ӕма уотемӕй сӕ бартӕ ихӕлд ӕрцудӕнцӕ. Уомӕ гӕсгӕ, ци тӕрхон син ӕрцудӕй хаст, уомӕн хъаурӕ нӕййес». Ӕнсувӕрти фудгин кодтонцӕ устур фудракӕндти. Ӕма тӕрхондонӕ уотид уӕхӕн унаффӕ ку рахастайдӕ, сӕ фудракӕндтӕ хатиргонд цӕунцӕ, зӕгъгӕ, кенӕ ба син минкъидӕр ку равардтайуонцӕ, уӕддӕр сӕбӕл фудгӕнгути ном байзадайдӕ. Фал ӕнсувӕрти ӕнӕфудбӕл банимадтонцӕ. Уой фӕрци ӕнсувӕр Рутерфордӕн * ӕ бон адтӕй идарддӕр дӕр адвокати куст кӕнун ӕма Америки Еугонд Штатти Сӕйраг тӕрхондони Йегови адӕни сӕрбӕл дзорун.

ГЪӔУЙ ИГЪОСУН КӔНУН

Ӕнсувӕр Макмиллан радзурдта: «Мах нӕ фӕндадтӕй, Хецау нӕ уӕлӕрвтӕмӕ кӕд райсдзӕй, уомӕ ӕнгъӕлмӕ кӕсгӕй дзӕгъӕл бадӕ кӕнун.  Хуарз ӕй лӕдӕрдтан, Хецауи фӕндон цӕй медӕги ӕй, уой исбӕлвурд кӕнун ке гъӕуй, уой».

Фал сӕйраг хайади ӕнсувӕртӕн сӕ бон н’ адтӕй, берӕ ӕнзти дӕргъи ке кодтонцӕ, еци кустмӕ нӕуӕгӕй равналун. Цӕмӕннӕ? Уомӕн ӕма ӕнсувӕртӕ ахӕст ку адтӕнцӕ, уӕд, Библиӕртасгути нихмӕ ка цудӕй, етӕ литературӕ мухургӕнӕн станокти хӕйттӕй кӕцидӕртӕ ниппурхӕ кодтонцӕ. Уой туххӕй ӕнсувӕртӕ сагъӕси бафтудӕнцӕ ӕма еуӕй-еуетӕмӕ уотӕ кӕсун дӕр райдӕдта, ӕма игъосун кӕнуни гъуддагӕн ӕ кӕрон ӕрхъӕрдтӕй.

Библиртасгути фӕндадтӕй балӕдӕрун, Хуцауи Паддзахади туххӕй ци хабар игъосун кодтонцӕ, уой ма еске фӕнддзӕй базонун ӕви нӕ. Еци фарстабӕл дзуапп базонуни туххӕй ӕнсувӕр Рутерфорд исфӕндӕ кодта радзубанди бацӕттӕ кӕнун. Ӕма имӕ гъӕуама адӕни фӕххудтайуонцӕ. Макмиллан загъта: «Еци фембӕлдмӕ ку неке ӕрбацудайдӕ, уӕд нин е уобӕл дзорӕг адтайдӕ, ӕма игъосун кӕнуни гъуддагӕн ӕ кӕрон ӕрхъӕрдтӕй».

Рутерфорди радзубандий туххӕй газзетти ка адтӕй, еци игъосуйнаг. Радзубанди хундтӕй «Нифс цардӕфхуӕрд адӕнӕн» (Лос-Анджелес, штат Калифорни), 1919 анз

Гъема 1919 анзи 4 маййи, хуцаубони, ӕнсувӕр Рутерфорд Лос-Анджелеси (штат Калифорни) радзубандий хӕццӕ рацудӕй, кӕд хъӕбӕр сӕйгӕ адтӕй, уӕддӕр. Ӕ радзубанди хундтӕй, «Нифс цардӕфхуӕрд адӕнӕн», зӕгъгӕ. Радзубандимӕ байгъосунмӕ ӕрбацудӕй еу 3 500 адӕймагей бӕрцӕ, ӕма си цалдӕр сӕдӕ адӕймагемӕн бунӕттӕ дӕр нӕ фагӕ кодта. Иннӕ бон ба ма никкидӕр ӕрбацудӕй 1 500 адӕймаги. Мадта ӕнсувӕрти фарстабӕл дзуапп бӕрӕг адтӕй: адӕни фӕндадтӕй фулдӕр базонун!

Уой фӕсте ӕнсувӕртӕ ци ӕййивддзийнӕдтӕ искодтонцӕ, уони фӕрци Йегови Ӕвдесӕнти гъуддаг абони дӕр размӕ цӕуй.

ИГЪОСУН КӔНУНИ ГЪУДДАГ РАЗМӔ КЕ ЦӔУДЗӔЙ, УОМӔ ЦӔТТӔ АДТӔНЦӔ

1919 анзи 1 августи «Гъӕуайгӕнӕн мӕсуги» адтӕй игъосуйнаг, зӕгъгӕ, сентябри райдайӕни Сидар-Пойнти (штат Огайо) уодзӕй еумӕйаг конгресс. Штат Мисурийӕй еу ӕригон Библиртасӕг, Кларенс Бити, загъта: «Алкедӕр гъуди кодта, еци конгресмӕ мин ӕнӕцӕуӕн нӕййес, зӕгъгӕ». Конгресмӕ ка ’рбацудӕй, еци хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕ адтӕнцӕ  6 минемӕй фулдӕр. Уойбӕрцӕ ке уодзӕнцӕ, уой ӕнгъӕл дӕр неке адтӕй. Адӕн ма цийнӕ кодтонцӕ, уордӕмӕ хӕстӕг Эрий цади донаргъуд 200 адӕймагемӕй фулдӕр ке райстонцӕ, уобӕл.

Журнал «Сугъзӕрийнӕ ӕнос»-и фиццаг номери ӕндаг цъарӕ, 1919 анзи 1 октябри уагъд» (Бруклин, Нью-Йорк)

1919 анзи 5 сентябри, конгрессӕн ӕ фӕндзӕймаг бон, ӕнсувӕр Рутерфорд ӕ радзубандий, «Не ’мкосгутӕмӕ седӕн!», зӕгъгӕ, фегъосун кодта, мухури цӕун ке райдайдзӕй нӕуӕг журнал – «Сугъзӕрийнӕ ӕнос» *. Еци журналӕн ӕ нисан адтӕй, «ци ӕхсидзгӕ хабӕрттӕ цӕуй, етӕ цӕмӕн цӕунцӕ, уой Финстадӕмӕ гӕсгӕ лӕдӕрун кӕнун».

Библиртасгутӕ гъӕуама еугурӕйдӕр еци нӕуӕг журнали хӕццӕ нифсгунӕй игъосун кодтайуонцӕ. Игъосун кӕнуни гъуддаги фӕдбӕл амундтӕ кӕми адтӕй, еци финстӕги финст адтӕй: «Ӕхе Хуцауӕн ка иснивонд кодта [донаргъуд ка райста], етӕ гъӕуама сӕ зӕрдӕбӕл даронцӕ, игъосун кӕнуни гъуддаги архайун устур кадӕ ке ӕй. Ӕма нур гъӕуама алкедӕр еци фадуатӕй испайда кӕна ӕма ӕгас дуйнейӕн игъосун кӕнуни гъуддаги байархайа». Еци дзурдтӕ сӕ зӕрдӕмӕ куд берӕ хуӕртӕ ӕма ӕнсувӕртӕ райстонцӕ, е дессаг адтӕй! Етӕ уотӕ зингзӕрдӕй игъосун кодтонцӕ, ӕма, нӕуӕг журнал ка рафинста, еци адӕни нимӕдзӕ декабрмӕ 50 минемӕй рахизтӕй.

Ӕнсувӕртӕ лӕуунцӕ минкъий уӕзласӕн машини рази, ласунцӕ си журнал «Сугъзӕрийнӕ ӕнос

1919 анзи кӕронмӕ Йеговӕ ӕ адӕнӕн банхус кодта, ци гъудӕй, уони раййевунмӕ ӕма сӕмӕ нӕуӕг хъауритӕ бауагъта. Уомӕй уӕлдай ма исӕнхӕст ӕнцӕ, фӕстаг бӕнтти кой кӕми цудӕй, цалдӕр уӕхӕн ӕхсидзгӕ пахампаради. Малахий 3:1–4 ци пахампарадӕ финст ес, уомӕ гӕсгӕ Хуцауи адӕн фӕлвӕрд ӕрцудӕнцӕ ӕма искӕдзос ӕнцӕ. Етӕ иссӕребарӕ ’нцӕ «Устур Вавилони» уацарӕй, удта Йесо Киристе исӕвардта «ӕууӕнкгун ӕма зундгин цагъари» (Рарг. 18:2, 4; Матф. 24:45) *. Мадта Библиртасгутӕ цӕттӕ адтӕнцӕ, Йеговӕ син ци куст ӕрцӕттӕ кодта, уой ӕнхӕст кӕнунмӕ.

^ 13 абз. Ӕнсувӕр Рутерфорд адвокат дӕр адтӕй ӕма тӕрхонгӕнӕг дӕр, ӕма ’й «тӕрхонгӕнӕг Рутерфорд» дӕр уомӕ гӕсгӕ худтонцӕ.

^ 22 абз. 1937 анзи журнал «Сугъзӕрийнӕ ӕнос»-ӕн ӕ ном раййивтонцӕ ӕма ӕй исхудтонцӕ «Уодӕнцойнӕ». 1946 анзи ба ӕй исхудтонцӕ «Ӕригъал уотӕ!».

^ 24 абз. Кӕсӕ 2013 анзи 15 июли «Гъӕуайгӕнӕн мӕсуг», 10–12 ӕма 21–23 фӕрстӕ, ӕма 2016 анзи мартъий «Гъӕуайгӕнӕн мӕсуг», 29–31 фӕрстӕ (ирон).