Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

Рӕдудтитӕмӕ раст цӕстӕй кӕсӕ

Рӕдудтитӕмӕ раст цӕстӕй кӕсӕ

Ден ӕма Маргаретмӕ * иуазӕгуати ӕрбацудӕнцӕ сӕ кизгӕ ӕма сӕ сиахс сӕ дууӕ биццеуей хӕццӕ. Маргарет раздӕр пъовӕрӕй куста. Ӕ иуазгути ӕрбацуд ин хъӕбӕр ӕхцӕуӕн адтӕй ӕма исфӕндӕ кодта макъаронтӕ цигъди соуси хӕццӕ искӕнун, уомӕн ӕма ӕ кизги сувӕллӕнттӕ еци хуӕруйнаг хъӕбӕр уарзтонцӕ.

Еугурӕйдӕр фингӕбӕл ку ӕрбадтӕнцӕ, уӕд Маргарет хуӕруйнаг рахаста ӕма ’й стъолӕбӕл ӕрӕвардта. Аги сӕр ку байгон кодта, уӕд хуарзау нӕбал фӕцӕй – аги цигъди соусӕй ӕндӕр неци адтӕй. Маргарет феронх ӕй, сӕйрагидӕр ци гъудӕй, уой – макъаронтӕ!

Цийфӕнди кари кенӕ цийфӕнди фӕлтӕрдгун ма уӕн, уӕддӕр ни алкедӕр рӕдуйгӕ кӕнуй. Нӕ нӕ фӕффӕндуй, уотемӕй ни цидӕр ӕнӕргъуди дзурд исхауй кенӕ ба цидӕр раст нӕ бакӕнӕн. Хатгай ба фӕррӕдуйӕн, цидӕр ни ке райронх уй, уой туххӕй. Цума цӕмӕн фӕррӕдуйӕн? Нӕхуӕдтӕ кенӕ ӕндӕр еске ку фӕррӕдуйа, уӕд нӕхе куд гъӕуама дарӕн? Рӕдудтитӕй Нӕхе куд багъӕуай кӕндзиан? Аци фарстатӕн сӕ дзуапп баст ӕй, нӕ рӕдудтитӕмӕ раст цӕстӕй кӕсӕн ӕви нӕ, уой хӕццӕ.

НӔ РӔДУДТИТӔМӔ МАХ ЦИ ЦӔСТӔЙ КӔСӔН ӔМА СӔМӔ ХУЦАУ ЦИ ЦӔСТӔЙ КӔСУЙ?

Естӕй туххӕй нӕ ку растаунцӕ, уӕд нин ӕхцӕуӕн фӕууй, уомӕн ӕма ’й фӕллӕдӕрӕн, еци гъуддаг нин хуарз ке рауадӕй. Ӕма кӕд уой фӕллӕдӕрӕн, уӕд гъӕуама нӕ рӕдуд дӕр балӕдӕрӕн, кӕд ӕй ӕнӕргъудийӕй бакодтан кенӕ ’й неке базудта, уӕддӕр. Ӕма уомӕн ба гъӕуй сӕрниллӕгдзийнадӕ.

Сӕрбӕрзонд ку уӕн, уӕд, ка ’й зонуй, нӕхе рӕститӕ кӕнӕн, уӕхӕн устур рӕдуд дӕр ку нӕй, зӕгъгӕ, кенӕ иннети фудгин кӕнун райдайӕн кенӕ ба нӕ рӕдудбӕл сӕтгӕ дӕр ма бакӕнӕн. Уӕхӕн зундахаст адӕймаги хуарзӕй нецӕмӕ ӕркӕндзӕй. Гъуддаг дӕр нӕ ниллух уодзӕй ӕма ма иннетӕ дӕр, ка ’й зонуй, ӕнӕфудӕй ӕфхуӕрд баййафонцӕ. Ӕма, рӕдуд ци лӕгъуз фӕстеугутӕмӕ ӕркӕнуй, уонӕй абони нӕхе ку багъӕуай кӕнӕн, уӕддӕр ни гъӕуама иронх ма уа, фӕстагмӕ «ни алкедӕр Хуцауи рази дзуапп [ке] ратдзӕй» (Ромӕгтӕмӕ 14:12).

Хуцау адӕни рӕдудтитӕмӕ раст цӕстӕй кӕсуй. Псаломти киунуги финст ес, Хуцау «фӕлмӕнзӕрдӕ ӕма тӕрегъӕдгӕнагӕ» ке ӕй. Е нин «нӕ рӕдудтитӕ... ӕдзох нӕ дардзӕй нӕ цӕстӕмӕ, ӕносмӕ нӕ мӕстгун кӕндзӕй». «Сикъит ке ан, е си иронх нӕй», зонуй ӕй, ӕнӕнхӕст ке ан ӕма рӕдуйгӕ ке кӕнӕн (Псалом 103:8, 9, 14).

Уомӕй уӕлдай ма Хуцауи фӕндуй, цӕмӕй мах дӕр фӕлмӕнзӕрдӕ уӕн ӕма нӕхе, удта иннети рӕдудтитӕмӕ уой цӕстӕй кӕсӕн (Псалом 130:3). Ӕма нин уомӕ гӕсгӕ ӕ Дзурди дӕттуй аллихузи унаффитӕ ӕма разамунд.

НӔХУӔДТӔ КЕНӔ ӔНДӔР ЕСКЕ КУ ФӔРРӔДУЙА, УӔД ЦИ ГЪӔУАМА КӔНӔН?

Адӕймаг дзурдӕй кенӕ гъуддагӕй ку фӕррӕдуйуй, уӕд арӕх, ӕхе куд исраст кӕна кенӕ иннети куд фӕффудгин кӕна, уобӕл исуй. Фал кӕд дзурдӕй еске зӕрдӕ фӕрресун кодтай, уӕд берӕ  хуӕздӕр уодзӕй, хатир си ракорун, дӕ рӕдуд исраст кӕнун ӕма еци адӕймаги хӕццӕ бафедаунбӕл байархайун. Кенӕ ба, зӕгъӕн, уӕхӕн цидӕр бакодтай, ӕма уой туххӕй дӕхуӕдӕг кенӕ иннетӕ зиндзийнӕдтӕ кенӕ, уомӕй фуддӕр, масти хай бацӕнцӕ. Уӕдта ци кӕнгӕ ’й? Дӕхе хуӕруни бӕсти кенӕ еске фудгин кӕнуни бӕсти хуӕздӕр уодзӕй, уавӕр фӕххуӕздӕр кӕнунбӕл байархайун. Дӕ рӕдудбӕл уайтагъд ку нӕ басӕттай, уӕд фулдӕр рӕстӕг тухсдзӕнӕ ӕма ма уавӕр, ка ’й зонуй, никки фуддӕр фӕууодзӕй. Мадта дӕ рӕдудтитӕбӕл ахур кӕнӕ ӕма сӕ исраст кӕнунбӕл байархайӕ.

Ӕндӕр еске ку фӕррӕдуйа, уӕдта? Уӕхӕн уавӕри нӕ фӕффӕндуй, адӕймагӕн ӕ рӕдудмӕ ниййамонун. Фал зундбӕл дзорӕг уодзӕй, Йесо Киристей унаффӕмӕ байгъосун: «Мадта уӕ алли гъуддаги дӕр куд фӕндуй, цӕмӕй уин адӕн уонцӕ, уотӕ син уотӕ уӕхуӕдтӕ дӕр» (Матфеййи 7:12). Нӕхуӕдтӕ цийфӕнди минкъий рӕдуд ку искӕнӕн, уӕддӕр нӕ фӕффӕндуй, цӕмӕй нӕ иннетӕ балӕдӕронцӕ ӕма нин нӕ рӕдуд мацӕмӕ ӕрдаронцӕ. Ӕма кӕд иннетӕмӕ уомӕ ӕнгъӕлмӕ кӕсӕн, уӕд нӕхуӕдтӕ дӕр иннетӕн уотӕ куд гъӕуама ма уӕн? (Ефесӕгтӕмӕ 4:32).

БИБЛИЙӔЙ ДИН ЦӔХУӔН УАГӔВӔРДТӔ БАНХУС КӔНДЗӔНЦӔ?

Еу дзурдуатмӕ гӕсгӕ адӕймаг фӕррӕдуйуй, «цидӕр раст ке нӕ балӕдӕруй, алци бӕлвурд ке нӕ фӕззонуй кенӕ лӕмбунӕг ке нӕ фӕууй, уой туххӕй». Ӕма гъӕуама лӕдӕрӕн, уӕхӕн гъуддӕгтӕй ни хизт ке неке ӕй. Фал Библий уагӕвӕрдтӕмӕ гӕсгӕ ку архайӕн, уӕд минкъийдӕр рӕдуйдзиан.

Еци уагӕвӕрдтӕй еу ӕй уӕхӕн: «Адӕймагмӕ ку нӕ байгъосай, уотемӕй дзуапп ку раттай, уӕд е ӕй ӕнӕзунд миуӕ ӕма ходуйнаг» (Ӕмбесӕндтӕ 18:13). Адӕймагмӕ кӕронмӕ ку байгъосӕн ӕма дзуапп раттуни разӕй ку расагъӕс кӕнӕн, уӕд ӕнӕргъуди дзурд не ’скӕндзиан кенӕ ӕвваст нӕ рамӕстгун уодзиан. Мадта лӕмбунӕг ку уӕн, уӕд хабар бӕлвурдӕй зондзиан ӕма алцидӕр раст балӕдӕрдзиан. Ӕма уой фӕрци рӕдудтитӕй нӕхе багъӕуай кӕндзиан.

Библий ма ес ӕндӕр уагӕвӕрд дӕр: «Уӕ бон ци ӕй, уой кӕнтӕ, цӕмӕй алке хӕццӕ дӕр лимӕнӕй цӕрайтӕ» (Ромӕгтӕмӕ 12:18). Дӕ бон ци ӕй, уой кӕнӕ, цӕмӕй алке хӕццӕ дӕр фӕрнӕй ӕма хӕларӕй цӕрай. Иннети хӕццӕ еумӕ ести гъуддаг ку кӕнай, уӕд уӕздан уо, растауисӕ сӕ ӕма си нифс бауадзисӕ. Уӕд ӕнцондӕр уодзӕй кӕрӕдземӕн ӕнӕргъуди дзубандитӕ ӕма миутӕ, удта ма сауӕнгӕ устур рӕдудтитӕ дӕр хатир кӕнун.

Ести рӕдуд ку искӕнай, уӕд расагъӕс кӕнӕ, дӕ бон си зундӕн райсун ци ӕй, уобӕл. Дӕхе рӕститӕ кӕнунбӕл ма фӕууо, фал дӕ рӕдудтитӕ нимайӕ, хуарз менеугутӕ дӕмӕ ке фӕрци фӕззиндзӕй, уӕхӕн фадуӕттӕбӕл. Ка ’й зонуй дӕ гъӕуй, фӕразондзийнадӕбӕл кенӕ хебӕлхуӕцундзийнадӕбӕл бакосун. Кенӕ ба дӕ, ка ’й зонуй, байархайун гъӕуй, цӕмӕй уай фӕлмӕнуодигъӕди хецау ӕма хӕларзӕрдӕ, иннети уарзай ӕма сӕ хӕццӕ фӕрнӕй цӕрай (Галатӕгтӕмӕ 5:22, 23). Кудфӕди ма уа, уӕддӕр иннӕ хатт еци рӕдудтитӕй дӕхе хездзӕнӕ. Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, гъӕуама дӕ рӕдудбӕл дзуапп дӕттун дӕр зонай, фал ибӕл ӕгӕр дӕр ма тухсисӕ. Уӕхӕн уавӕрти раходун дӕр ку зонай, уӕд е дӕр уавӕр фӕххуӕздӕр кӕнунмӕ банхус кӕндзӕй.

ГЪУДДАГМӔ РАСТ ЦӔСТӔЙ КӔСУН ПАЙДА ЦӔМӔН ӔЙ?

Рӕдудтитӕмӕ раст цӕстӕй ку кӕсӕн, уӕд нӕхе зӕрди фарнӕ дӕр багъуай кӕндзиан ӕма иннети хӕццӕ дӕр хӕларӕй цӕрдзиан. Нӕ рӕдудтитӕбӕл ку ахур кӕнӕн, уӕд лӕдӕргӕдӕр уодзиан ӕма иннетӕн дӕр нӕ хӕццӕ ӕнцондӕр уодзӕй. Удта нӕ нифс дӕр нӕ басӕтдзӕй ӕма нӕхемӕ лӕгъуз цӕстӕй нӕ кӕсдзиан. Иннетӕ дӕр сӕ рӕдудтитӕ исраст кӕнунбӕл ке фӕййархайунцӕ, уой ку лӕдӕрӕн, уӕд сӕмӕ хуарз зӕрдӕ дардзиан. Уомӕй ӕхсидзгӕдӕр ба ӕй, нӕ уарзӕгой Хуцауи ку фӕнзӕн ӕма уой хузӕн иннетӕн зӕрдӕй ку хатир кӕнӕн, уӕд ци устур хуарздзийнӕдтӕй исхайгин уодзиан, е (Колоссӕгтӕмӕ 3:13).

Статьяй райдайӕни ци Маргарети кой цудӕй, уомӕн цума ӕ бийнонтӕ уотӕ расагъӕс кодтонцӕ, ӕма ӕ рӕдуди туххӕй сӕ бадт фехалдӕй? Ӕппундӕр нӕ. Се ’гас дӕр, удта Маргарет ӕхуӕдӕг дӕр, зӕрдиагӕй фӕххудтӕнцӕ ӕма цигъди соус ӕнӕ макъаронтӕй бахуардтонцӕ! Кӕд еци хабарӕй берӕ ӕнзтӕ рацудӕй, уӕддӕр Маргаретӕн ӕ кизги биццеутӕй иронх нӕй. Ӕма ’й абони сӕхе сувӕллӕнттӕн дӕр ходӕгӕн радзорунцӕ ӕма сӕ нана ма бабай игъӕлдзӕгӕй ӕримисунцӕ!

^ 2 абз. Нӕмттӕ ӕййивд ӕнцӕ.