Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

Ка исӕнхӕст ӕнцӕ, еци пахампарӕдтӕ

Ка исӕнхӕст ӕнцӕ, еци пахампарӕдтӕ

Фиццаг статьяй дзурдтан, горӕт Дельфий оракули фудӕй паддзах Крёзбӕл сайт куд рауадӕй ӕма ибӕл Персий паддзах куд фӕууӕлахез ӕй, еци таурӕхъбӕл. Персий паддзахи туххӕй ма финст ӕрцудӕй Библий дӕр. Фал еци пахампарадӕ листӕг хабӕртти уӕнгӕ дӕр исӕнхӕст ӕй.

Еци паддзах ку райгурдӕй, уомӕй еу 200 анзи раздӕр дзиуиттаг пахампар Исай ниффинста, федар горӕт Вавилон паддзах Кир ке ниппурхӕ кӕндзӕй ӕма ’й куд ниппурхӕ кӕндзӕй, уой дӕр.

Исай 44:24, 27, 28: «Уотӕ зӕгъуй Йеговӕ... [...] „Арф донӕн зӕгъун: „Дӕ дон байсусӕд. Ӕз дин дӕ цӕугӕдӕнттӕ еугурейдӕр басор кӕндзӕн“. Кирӕй зӕгъун: „Е ӕй мӕ фиййау, ӕма мӕн цидӕриддӕр фӕндуй – ӕгасейдӕр сӕ исӕнхӕст кӕндзӕй“. Е исӕнхӕст кӕндзӕй, Йерусалими туххӕй ке загътон, еци дзурд дӕр: „Нӕуӕгӕй арӕзт ӕрцӕудзӕй“; ӕма ковӕндони туххӕй ци загътон, уой дӕр: „Дӕ бундор ӕвӕрд ӕрцӕудзӕй“».

Грекъаг историк Геродот куд ниффинста, уомӕ гӕсгӕ Вавилони рӕзти ка цудӕй, еци цӕугӕдон Евфрат, зӕгъгӕ, Кири ӕфсӕддонтӕ ӕндӕрӕрдӕмӕ раздахтонцӕ. Дон уотӕ нимминкъий ӕй, ӕма Кири ӕфсадӕн ӕ бон иссӕй горӕтмӕ бацӕун. Горӕт ку байахӕстонцӕ, уӕд Кир исуӕгъдӕ кодта, Вавилони уацари ка адтӕй, еци дзиуиттӕгти ӕма син барӕ равардта, цӕмӕй фӕстӕмӕ раздахтайуонцӕ Йерусалиммӕ – 70 анзей размӕ вавилойнӕгтӕ ке ниппурхӕ кодтонцӕ, еци горӕтмӕ,– ӕма ’й нӕуӕгӕй исаразтайуонцӕ.

Исай 45:1: «Уотӕ зӕгъуй Йеговӕ ӕ исӕрст лӕггадгӕнӕг Кирӕн,– ӕ рахес къохбӕл кӕмӕн хуӕцун, цӕмӕй ин адӕнти ӕ дӕлбарӕ бакӕнон ӕма паддзӕхтӕн сӕ астӕутӕй сӕ рӕнттӕ раласон, цӕмӕй ин ӕ размӕ дуӕрттӕ райгон кӕнон ӕма цӕмӕй горӕти колдуар ӕхгӕд ма ’рцӕуа».

Горӕти фарсбӕл ци устур дуӕрттӕ адтӕй, етӕ ӕнӕргъудийӕй игонӕй байзадӕнцӕ, ӕма уой фӕрци персайнӕгтӕ горӕтмӕ бацудӕнцӕ. Кирӕн ӕ зӕрди ци адтӕй, уой вавилойнӕгтӕ ку зудтайуонцӕ, уӕд горӕти еугур колдуӕрттӕ дӕр нихгӕдтайуонцӕ. Фал уотӕ нӕ бакодтонцӕ ӕма горӕт персайнӕгти къохмӕ бахаудтӕй.

Аци пахампарадӕй уӕлдай ма Библий берӕ ес, листӕг хабӕртти уӕнгӕ дӕр ка исӕнхӕст ӕнцӕ, уӕхӕн пахампарӕдтӕ *. Адӕн федӕни туххӕй ести ку фӕззӕгъиуонцӕ, уӕд арӕх дзурдтонцӕ сӕ мӕнгӕ хуцӕутти номӕй. Библий пахампарӕдтӕ ба загъд ӕрцудӕнцӕ, аци дзурдтӕ ка загъта, еци Хуцауи номӕй: «Ӕз райдайӕнӕй дзорун, фӕстагмӕ ци уодзӕй, уой, рагидзамантӕй, ци нӕма ӕрцудӕй, уой» (Исай 46:10).

 Уотӕ зӕгъун ӕ бон ӕй ӕрмӕстдӕр ӕцӕг Хуцауӕн – ӕ ном Йеговӕ кӕмӕн ӕй, еци Хуцауӕн. Ӕ ном нисан кӕнуй – «Е уотӕ бакӕнуй, ӕма исуй». Е уобӕл дзорӕг ӕй, ӕма Хуцау зонуй, федӕни ци уодзӕй, уой ӕма ӕ бон ӕй хабӕрттӕ ӕ фӕндонмӕ гӕсгӕ аразун. Махӕн нӕ бон ӕй федарӕй ӕууӕндун, Хуцау ӕ дзурд алкӕддӕр ке исӕнхӕст кӕнуй, уобӕл.

АБОНИ КА ӔНХӔСТ КӔНУНЦӔ, ЕЦИ ПАХАМПАРӔДТӔ

Фӕндуй дӕ базонун, Библий мах рӕстӕги туххӕй цӕхуӕн пахампарӕдтӕ финст ӕрцудӕй, уой? Еу 2 000 анзей размӕ Библий финст ӕрцудӕй, зӕгъгӕ, «фӕстаг бӕнтти» искӕндзӕй «хъӕбӕр уӕззау рӕстӕг». Цума си цӕхуӕн «фӕстаг бӕнтти» кой цӕуй? Етӕ зӕнхи кенӕ адӕни фӕстаг бӕнттӕ нӕ ’нцӕ, фал мингай ӕнзти дӕргъи адӕн ке туххӕй гъезӕмарӕ кӕнунцӕ, еци фудгъуддӕгти фӕстаг бӕнттӕ. Ӕркӕсӕн цалдӕр пахампарадемӕ фӕстаг бӕнтти туххӕй.

2 Тимофеймӕ 3:1–5: «Фӕстаг бӕнтти... адӕн уодзӕнцӕ хеуарзон, ӕхцауарзагӕ, хестауагӕ, сӕрбӕрзонд, Хуцауи фаудзӕнцӕ, сувӕллӕнттӕ сӕ ниййергутӕмӕ нӕ игъосдзӕнцӕ, хуарздзийнадӕн аргъ кӕнун нӕ зондзӕнцӕ, уодзӕнцӕ мӕнгард, бийнонти астӕу уарзондзийнадӕ нӕбал уодзӕй, уодзӕнцӕ зиндзурд, иннети фудкой кӕндзӕнцӕ, хебӕл хуӕцун нӕ зондзӕнцӕ, уодзӕнцӕ ӕнӕхатир, хуарздзийнадӕ нӕ уарздзӕнцӕ, кӕрӕдзебӕл гадзирахаттӕй цӕудзӕнцӕ, уодзӕнцӕ хевӕндӕ, сӕ сӕр бӕрзӕндти хӕсдзӕнцӕ, Хуцауи нӕ уарздзӕнцӕ, фал уарздзӕнцӕ ерхӕфсӕнтӕ, сӕхе уотӕ ӕвдесдзӕнцӕ, цума Хуцауӕн ковӕг адӕн ӕнцӕ, фал сӕ цардӕй ба е бӕрӕг нӕ уодзӕй».

Ӕвӕдзи, исарази уодзӕнӕ, аци дзурдтӕ мах рӕстӕгмӕ ке хаунцӕ. Адӕн ӕцӕгӕйдӕр ӕхцауарзагӕ ӕма сӕрбӕрзонд нӕ ’нцӕ? Уинис ӕй, адӕн зиндзурд ке иссӕнцӕ ӕма иннетӕй ӕгӕр берӕ ке агорунцӕ? Мадта сувӕллӕнттӕ сӕ ниййергутӕмӕ ке нӕ игъосунцӕ ӕма фулдӕр адӕн Хуцауи нӕ, фал ерхӕфсӕнтӕ ке уарзунцӕ, уой дӕр нӕхе цӕститӕй уинӕн. Ӕма цард бонӕй-бонмӕ фуддӕрӕй-фуддӕр кӕнуй.

Матфеййи 24:6, 7: «Игъосдзиайтӕ тугъдтити кой хӕстӕг ӕма идард рауӕнтӕй [...] Еу адӕн исистдзӕй иннӕ адӕни нихмӕ, ӕма еу паддзахадӕ иннӕ паддзахади нихмӕ».

Еуӕй-еу бӕрӕггӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ, 1914 анзӕй фӕстӕмӕ ци тугъдтитӕ ӕма змӕнститӕ адтӕй, уонӕми фӕммардӕй 100 милиуан адӕймагемӕй фулдӕр. Берӕ адӕнихӕттитӕмӕ уойбӕрцӕ адӕн уогӕ дӕр нӕййес. Расагъӕс кӕнӕ, тугъдтити туххӕй адӕн цӕйбӕрцӕ цӕстисуг фӕккалдтонцӕ, цӕйбӕрцӕ фӕгъгъезӕмарӕ кодтонцӕ ӕма цӕйбӕрцӕ зиндзийнӕдтӕ бавзурстонцӕ, уобӕл. Цума адӕн естӕбӕл исахур ӕнцӕ ӕма сӕ бон иссӕй тугъдтитӕн кӕрон искӕнун?

Матфеййи 24:7: «Адӕн уодзӕнцӕ хуӕруйнаг гъӕуагӕ».

Еу программи финст адтӕй: «Кӕд зӕнхӕбӕл хуӕруйнаг алке фагӕ дӕр ес, уӕддӕр 815 милиуан адӕймаги – алли фарӕстӕймаг адӕймаг дӕр – алли ӕхсӕвӕ дӕр стонгӕй ниххуссунцӕ. Уомӕй уӕлдай ма алли ӕртиккаг адӕймаг дӕр ӕрдӕгхуӕрд кӕнгӕй цӕруй» (The World Food Programme). Куд банимадтонцӕ, уомӕ гӕсгӕ алли анз дӕр стонгӕй рамӕлуй еу 3 милиуан сувӕллони.

Лукай 21:11: «Уодзӕй устур зӕнхинкъуститӕ».

Алли анз дӕр фӕууй еу 50 000 зӕнхинкъусти. Уонӕй еу 100 фӕуунцӕ, хӕдзӕрттӕ кӕмӕй никкӕлунцӕ, уӕхӕнттӕ. Удта, зӕгъӕн ес, ӕма алли анз дӕр фӕууй еу хъӕбӕр устур зӕнхинкъуст. Еу бӕрӕггӕнӕнмӕ гӕсгӕ 1975 анзӕй 2000 анзмӕ зӕнхинкъустити фӕммардӕй 471 000 адӕймаги.

Матфеййи 24:14: «Хуцауи Паддзахади туххӕй аци хуарз хабар игъустгонд ӕрцӕудзӕй ӕгас зӕнхи цъарӕбӕл дӕр, цӕмӕй ӕй еугур адӕнихӕттитӕ дӕр фегъосонцӕ. Ӕма уӕд ӕрцӕудзӕй кӕрон».

Йегови Ӕвдесӕнтӕ ӕнцӕ 8 милиуанемӕй фулдӕр ӕма Хуцауи Паддзахади туххӕй хуарз хабар игъосун кӕнунцӕ ӕнӕгъӕнӕ зӕнхӕбӕл, еу 240 бӕстеми. Етӕ игъосун кӕнунцӕ устур горӕтти, идард гъӕути, джунглити ӕма хуӕнхти. Пахампарадӕмӕ гӕсгӕ, аци куст фӕууодзӕй, Хуцауи ку бафӕндӕуа, уӕд, ӕма гъе уӕд «ӕрцӕудзӕй кӕрон». Е цӕбӕл дзорӕг уодзӕй? Адӕни хецаудзийнадӕн кӕрон ке ӕрцӕудзӕй ӕма адӕнӕн разамунд Хуцауи Паддзахадӕ ке дӕтдзӕй, уобӕл. Еци рӕстӕг цӕхуӕн зӕрдӕвӕрдтӕ исӕнхӕст уодзӕнцӕ? Уой ба базондзӕнӕ иннӕ статьяй.