Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

Рӕстдзийнадӕ амонетӕ

Рӕстдзийнадӕ амонетӕ

«О Йеговӕ... дӕ дзурд ӕнӕгъӕнӕйдӕр ӕй ӕцӕгдзийнадӕ» (ПС. 119:159, 160).

ЗАРТӔ: 29, 53

1, 2. а) Киристейӕн ӕ царди тӕккӕ сӕйрагдӕр ци адтӕй ӕма цӕмӕн? б) Махӕн, куд «Хуцауи ӕмкосгутӕн», уотӕ, ци банхус кӕндзӕй, цӕмӕй нӕ лӕггади ӕнтӕстгундӕр уӕн?

ЙЕСО КИРИСТЕ гъӕдиндзаумӕуттӕгӕнӕг адтӕй, уой фӕсте ба иссӕй хуарз хабар игъосунгӕнӕг (Мар. 6:3; Ром. 15:8). Дууӕ гъуддагеми дӕр хъӕбӕр дӕсни адтӕй. Куд гъӕдиндзаумӕуттӕгӕнӕг, уотӕ аллихузи косӕндзаумӕуттӕй пайда кӕнун зудта ӕма ӕ бон адтӕй гъӕдӕй ести хуарз дзаума искӕнун. Куд хуарз хабар игъосунгӕнӕг, уотӕ ба Финстадӕй ци базонидӕ, уомӕй пайда кодта ӕма адӕнӕн Хуцауи Дзурди рӕстдзийнадӕ амудта (Матф. 7:28; Лук. 24:32, 45). Киристебӕл 30 анзи ку исӕнхӕст ӕй, уӕд гъӕдиндзаумӕуттӕгӕнӕги куст ниууагъта ӕма иссӕй хуарз хабар игъосунгӕнӕг, уомӕн ӕма ’й зудта, еци куст кӕнун цӕйбӕрцӕбӕл ӕхсидзгӕдӕр ӕй, уой. Ӕхуӕдӕг куд зӕгъидӕ, уомӕ гӕсгӕ Паддзахади хабар игъосун кӕнун адтӕй, Йеговӕ ин ке баихӕс кодта, еци гъуддӕгтӕй сӕ еу (Матф. 20:28; Лук. 3:23; 4:43). Йесойӕн еци куст кӕнунӕй ӕхсидзгӕдӕр ӕ царди неци адтӕй, ӕма ’й фӕндадтӕй, цӕмӕй имӕ иннетӕ дӕр ӕрбайеу адтайуонцӕ (Матф. 9:35–38).

2 Нӕ астӕу гъӕдиндзаумӕуттӕгӕнгутӕ берӕ нӕййес, фал ни хуарз хабар ба алкедӕр игъосун кӕнуй. Е хъӕбӕр ӕхсидзгӕ куст ке ӕй, уомӕ гӕсгӕ ин разамунд Хуцау  ӕхуӕдӕг дӕттуй, ӕма нӕ Библи дӕр «Хуцауи ӕмкосгутӕ» уой туххӕй хонуй (1 Кор. 3:9; 2 Кор. 6:4). Мах ӕй зонӕн, Хуцауи «дзурд ӕнӕгъӕнӕйдӕр ӕй ӕцӕгдзийнадӕ» (Пс. 119:159, 160). Уомӕ гӕсгӕ нӕ фӕндуй, цӕмӕй уӕн, «рӕстдзийнади дзурд раст ка амонуй ӕма ’й раст ка лӕдӕрун кӕнуй», уӕхӕн игъосунгӕнгутӕ. (Бакӕсӕ 2 Тимофеймӕ 2:15.) Мадта гъӕуама архайӕн, цӕмӕй Библийӕй никки арӕхстгундӕрӕй пайда кӕнӕн. Библи ӕй нӕ сӕйраг косӕндзаума. Уой фӕрци адӕнӕн амонӕн рӕстдзийнадӕ Йегови, Йесо Киристей ӕма Паддзахади туххӕй. Цӕмӕй нӕ лӕггади ӕнтӕстгундӕр уӕн, уой туххӕй нин Йегови организаци ӕрцӕттӕ кодта ӕндӕр косӕндзаумӕуттӕ дӕр, ӕма си гъӕуама пайда кӕнун зонӕн. Етӕ ӕнцӕ адӕнӕн рӕстдзийнадӕ амонунмӕ косӕндзаумӕуттӕ.

3. Нӕ хъауритӕ цӕмӕ гъӕуама исаразӕн ӕма нин Гъуддӕгти 13:48 финст дзурдтӕ куд банхус кӕндзӕнцӕ?

3 Еци косӕндзаумӕуттӕ нин айдагъ игъосун кӕнунмӕ лӕвӕрд нӕ ’нцӕ, фал ма цӕмӕй адӕнӕн рӕстдзийнадӕ дӕр амонӕн. Игъосунгӕнӕг ӕрмӕстдӕр игъосун фӕккӕнуй, рӕстдзийнадӕ амонун ба нисан кӕнуй, ци хабар игъосун кӕнӕн, уой адӕймагӕн лӕдӕрун кӕнун, цӕмӕй ӕ зӕрдӕмӕ багъара ӕма, ци базудта, уомӕ гӕсгӕ архайун райдайа. Цалинмӕ аци цардӕвӕрди кӕрон нӕма ӕрцудӕй, уӕдмӕ гъӕуама не ’гас хъауритӕй архайӕн, цӕмӕй адӕни хӕццӕ Библи ахур кӕнун райдайӕн ӕма син рӕстдзийнадӕ амонӕн. Уой туххӕй ба гъӕуама зингзӕрдӕй агорӕн, «ӕносон царди надбӕл цӕун ке фӕндуй», уони ӕма син ӕнхус кӕнӕн, цӕмӕй етӕ дӕр Йегови лӕггадгӕнгутӕ исуонцӕ. (Бакӕсӕ Гъуддӕгтӕ 13:44–48.)

4. Адӕймаги ӕносон царди надбӕл цӕун фӕндуй ӕви нӕ, уой нӕ бон куд ӕй базонун?

4 Фал адӕймаги ӕносон царди надбӕл цӕун фӕндуй ӕви нӕ, уой нӕ бон куд ӕй базонун? Уомӕн ӕрмӕстдӕр еунӕг мадзал ес – хуарз хабар ин радзорун, фиццаг ӕноси киристӕнттӕ куд кодтонцӕ, уотӕ. Киристе син дзурдта: «Цийфӕнди горӕт кенӕ гъӕумӕ ма бацӕуайтӕ, иссеретӕ си аккаг адӕймаг» (Матф. 10:11). Мах дӕр абони гъӕуама уотӕ архайӕн. Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, мах не ’нгъӕлмӕ кӕсӕн, сӕрбӕрзонд ка ӕй ӕма Хуцауи ка нӕ агоруй, етӕ хуарз хабармӕ ке байгъосдзӕнцӕ. Мах агорӕн кӕдзосзӕрдӕ, сӕрниллӕг ӕма ӕцӕгӕйдӕр рӕстдзийнадӕ ка агоруй, еци адӕни. Адӕни куд агорӕн, уой ӕнгъезуй рабарун, Йесо гъӕдин дзаумӕуттӕ куд кодта, уой хӕццӕ. Фиццаг бал иссеридӕ хуарз гъӕдӕрмӕг, удта ӕ косӕндзаумӕуттӕ ӕрцӕттӕ кӕнидӕ ӕма архайун райдайидӕ, цӕмӕй си стъолӕ, къела, дуар, ӕфсойнӕ кенӕ ӕндӕр уӕхӕн ести дзаума рауадайдӕ. Уотӕ мах дӕр абони фиццаг иссерӕн кӕдзосзӕрдӕ адӕймаги, уой фӕсте ба ин нӕ косӕндзаумӕуттӕ ӕма нӕ зонундзийнӕдти фӕрци ӕнхус кӕнун райдайӕн, цӕмӕй Киристей фӕдбӕлдзӕуӕг исуа (Матф. 28:19, 20).

5. Адӕнӕн рӕстдзийнадӕ амонунмӕ нин ци косӕндзаумӕуттӕ ес, уонӕй алкӕций туххӕй дӕр ци гъӕуама зонӕн? Ӕрхӕссӕ цӕветтон. (Кӕсӕ хузтӕмӕ статьяй райдайӕни.)

5 Нӕ косӕндзаумӕуттӕй алкӕцимӕндӕр сӕрмагонд нисан ес. Расагъӕс кӕнӕ Киристемӕ цӕхуӕн косӕндзаумӕуттӕ адтайдӕ *. Етӕ ’й гъудӕнцӕ барунмӕ, ханхӕ кӕнунмӕ, лух кӕнунмӕ, цъасӕ  кӕнунмӕ, амайунмӕ, федар кӕнунмӕ ӕма ӕррӕстӕ кӕнунмӕ. Гъе уотӕ мах дӕр ци косӕндзаумӕуттӕй пайда кӕнӕн, уонӕн дӕр ес сӕхе нисан. Гъӕйдӕ ӕркӕсӕн, куд си пайда кӕнгӕ ’й, уомӕ.

КА АН, УОЙ БАЛӔДӔРУН КӔНУНМӔ КА ӔНХУС КӔНУЙ, ЕЦИ КОСӔНДЗАУМӔУТТӔ

6, 7. а) Нӕ бон куд ӕй визиткитӕй пайда кӕнун? б) Фембӕлдтӕмӕ хунди гӕгъӕдитӕй цӕмӕн фӕппайда кӕнӕн?

6 Визиткитӕ. Минкъий визитки фӕрци ӕй адӕймаг балӕдӕруй, ка ан, уой, удта ин ӕвдесуй, нӕ сайтмӕ бацӕун куд ӕнгъезуй, уой дӕр. Нӕ сайти ӕ бон ӕй мах туххӕй фулдӕр базонун ӕма си Библи ахур кӕнуни туххӕй курдиадӕ байдзаг кӕнун. Уӕхӕн курдиӕдтӕ нӕмӕ абони уӕнгӕ ӕрбацудӕй 400 000 фулдӕр. Ӕма нӕмӕ алли бон дӕр ӕрбацӕуй цалдӕр сӕдӕ нӕуӕг курдиади! Нӕ бон ӕй алкӕддӕр нӕ хӕццӕ еу цалдӕр визитки дарун, цӕмӕй си, ести уӕд, испайда кӕнӕн.

7 Хунди гӕгъӕдитӕ. Ӕмбурдтӕмӕ хунди гӕгъӕдий финст ӕй: «Хонӕн дӕ Йегови Ӕвдесӕнти хӕццӕ Библи ахур кӕнунмӕ». Финст ма си ес, адӕймаги бон ке ӕй нӕ фембӕлдмӕ ӕрбацӕун кенӕ зӕгъун, цӕмӕй ӕ хӕццӕ хецӕнӕй Библи ахур кӕнун райдайонцӕ. Мадта хунди гӕгъӕдий фӕрци, Хуцауи ка агоруй, уӕхӕн адӕймаг базондзӕй, ка ан, уой, удта ма ӕ бон Библи ахур кӕнун куд ӕй, уой дӕр (Матф. 5:3). Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, нӕ фембӕлдмӕ кефӕнди бон дӕр ӕй ӕрбацӕун. Уӕлдай нӕй, Библи ахур кӕнун сӕ фӕндуй ӕви нӕ, е. Ӕмбурдмӕ ку ӕрбацӕуонцӕ, уӕд ӕй сӕхуӕдтӕ фӕууиндзӕнцӕ, Библийӕй сӕ бон цӕйбӕрцӕ цидӕртӕ ӕй базонун, уой.

8. Ӕхсидзгӕ цӕмӕн ӕй, цӕмӕй адӕн уӕддӕр еу хатт ӕмбурдмӕ ӕрбацӕуонцӕ? Ӕрхӕссӕ цӕветтон.

8 Идарддӕр дӕр адӕни нӕ фембӕлдтӕмӕ хонун хъӕбӕр ӕхсидзгӕ ӕй. Цума цӕмӕн? Уомӕн ӕма уӕддӕр еу хатт ку ’рбацӕуонцӕ, уӕд ӕй фӕууиндзӕнцӕ, Йегови Ӕвдесӕнтӕ мӕнгӕ динтӕй уӕлдай, ӕцӕгӕйдӕр Библий рӕстдзийнадӕ ке амонунцӕ ӕма адӕнӕн Хуцауи базонунмӕ ке ӕнхус кӕнунцӕ (Ис. 65:13). Еугонд Штаттӕй еу лӕг ӕма уосӕ, Рэй ӕма Линдӕ, цалдӕр анзей размӕ уой сӕхе цӕститӕй фӕууидтонцӕ. Етӕ Хуцаубӕл ӕууӕндтӕнцӕ ӕма сӕ фӕндадтӕй Хуцауи туххӕй фулдӕр базонун. Уомӕ гӕсгӕ исфӕндӕ кодтонцӕ сӕ горӕти алли аргъауӕн дӕр бабӕрӕг кӕнун, ӕма си ескӕци равзарун. Ӕвзаргӕ ба кодтонцӕ дууӕ гъуддагемӕ гӕсгӕ. Фиццаг: гъӕуама си нӕуӕг ести базудтайуонцӕ. Ӕма дуккаг: гъӕуама аргъауӕни ӕрбацӕугутӕбӕл бӕрӕг адтайдӕ, Хуцауӕн ковӕг адӕн ке ’нцӕ. Цалдӕр анземӕ сӕ горӕти цидӕриддӕр аргъауӕнтӕ адтӕй, уонӕбӕл ӕрзилдӕнцӕ, фал хъӕбӕр фӕффудӕнгъӕл ӕнцӕ. Нӕуӕгӕй дӕр си неци базудтонцӕ, удта ӕрбацӕугути ӕндаг бакаст дӕр ӕфсӕрмӕбӕл дзорӕг н’ адтӕй. Фӕстаг аргъауӕнӕй ку рацудӕнцӕ, уӕд Линдӕ кустмӕ рандӕ ’й, Рэй ба – хӕдзарӕмӕ. Йегови Ӕвдесӕнти зали рӕзти цӕугӕй Рэй расагъӕс кодта: «Анӕмӕ дӕр ку бакӕсинӕ, цума си ци фӕккосунцӕ?» Гъема ку бацудӕй, уӕд си ӕ зӕрдӕмӕ хъӕбӕр фӕццудӕй. Еугурӕйдӕр адтӕнцӕ хӕларзӕрдӕ, се ’ндаг бакаст ба – Хуцауи лӕггадгӕнгутӕн куд ӕмбӕлуй, уотӕ. Рэй разӕй исбадтӕй ӕма си цӕбӕл дзурдтонцӕ, е дӕр ӕ зӕрдӕмӕ хъӕбӕр фӕццудӕй. Апостол Павел куд загъта, уомӕ гӕсгӕ адӕймаг  фиццаг хатт ӕмбурдмӕ ку ’рбацӕуа, уӕд си, ка ’й зонуй, уотӕ ӕ зӕрдӕмӕ фӕццӕудзӕй ӕма зӕгъдзӕй: «Ӕцӕгӕйдӕр, Хуцау уӕ хӕццӕ ӕй» (1 Кор. 14:23–25). Уой фӕсте Рэй алли хуцаубони дӕр ӕмбурдтӕмӕ цӕун райдӕдта, фӕстӕдӕр ба къуӕрей астӕу ка фӕууй, еци ӕмбурдмӕ дӕр. Ӕ бийнойнаг Линдӕ дӕр ӕ хӕццӕ цӕун райдӕдта. Ӕма кӕд сӕ дууебӕл дӕр 70 анземӕй фулдӕр цудӕй, уӕддӕр Библи ахур кӕнун райдӕдтонцӕ ӕма донаргъуд райстонцӕ.

ДЗУБАНДИ РАЙДАЙУНМӔ НИН КА ӔНХУС КӔНУЙ, ЕЦИ КОСӔНДЗАУМӔУТТӔ

9, 10. а) Буклеттӕй ӕнцон пайда кӕнун цӕмӕн ӕй? б) Дӕ бон куд ӕй буклетӕй, «Хуцауи Паддзахадӕ ци ӕй?», зӕгъгӕ, пайда кӕнун?

9 Буклеттӕ. Нӕ косӕндзаумӕутти астӕу ес аст буклети. Уони фӕрци нӕ бон ӕй адӕймаги хӕццӕ ӕнцонтӕй дзубанди райдайун. Еци буклеттӕй фиццаг уагъд ӕрцудӕй 2013 анзи ӕма си мухургонд ӕрцудӕй 5 миллиарди бӕрцӕ! Буклеттӕ уомӕй хуарз ӕнцӕ, ӕма си еуемӕй пайда кӕнун ку исахур уай, уӕд иннетӕй дӕр базондзӕнӕ, уомӕн ӕма еухузи конд ӕнцӕ. Цума си нӕ бон куд ӕй пайда кӕнун, цӕмӕй адӕймаги хӕццӕ дзубанди райдайӕн?

10 Цӕветтонӕн райсӕн буклет «Хуцауи Паддзахадӕ ци ӕй?». Адӕймагӕн ӕндаг цъарӕбӕл фарста бавдесӕ ӕма ’й бафӕрсӕ: «Ескӕд сагъӕс кодтай, Хуцауи Паддзахадӕ ци ӕй, уобӕл?» Уой фӕсте ба ин бакӕсӕ, ци ӕртӕ дзуаппи си финст ес, уони ӕма ин ӕ гъудимӕ байгъосӕ. Раст загъта ӕви нӕ, уой ин мабал зӕгъӕ, фал ин райгон кӕнӕ дӕлсӕргонд «Библий финст ес», зӕгъгӕ, ӕма ин бакӕсӕ, ци стихтӕ си ес, уони: Данел 2:44 ӕма Исай 9:6. Дӕ дзубандий кӕрон ба ин е ’ргом раздахӕ дӕлсӕргонди «Куд дӕмӕ кӕсуй?» ци фарста ес, уомӕ, «Зӕнхӕ Хуцауи Паддзахади дӕлбарӕ ку уа, уӕд адӕн куд цӕрдзӕнцӕ?», зӕгъгӕ. Уотемӕй дин фӕззиндзӕй фадуат адӕймагмӕ иннӕ хатт дӕр ӕрбацӕун ӕма ин аци фарстабӕл дзуапп раттун. Нӕуӕгӕй имӕ ку ’рбацӕуай, уӕд ин е ’ргом раздахӕ 7 урокмӕ брошюри «Хуарз хабар Хуцауӕй!». Еци брошюрӕ дӕр хауй, адӕни хӕццӕ Библи ахур кӕнун ке фӕрци райдайӕн, еци косӕндзаумӕуттӕй еуемӕ.

БИБЛИ ӔЦӔГӔЙДӔР ХУЦАУИ ДЗУРД КЕ ӔЙ, УОЙ КА ӔВДЕСУЙ, ЕЦИ КОСӔНДЗАУМӔУТТӔ

11. Нӕ журналти цӕхуӕн фарстатӕбӕл дзурд цӕудзӕй, уой куд февзарунцӕ? Нӕ журналти туххӕй ци гъӕуама зонӕн?

11 Журналтӕ. «Гъӕуайгӕнӕн мӕсуг» ӕма «Ӕригъал уотӕ!» хаунцӕ, дуйнебӕл тӕккӕ фулдӕр ӕвзӕгтӕмӕ тӕлмацгонд ка цӕуй ӕма тӕккӕ фулдӕр ке ниммухур кӕнунцӕ, уӕхӕн журналтӕмӕ! Аллихузи бӕститӕй адӕн сӕ ке кӕсунцӕ, уомӕ гӕсгӕ ӕндаг цъарӕбӕл алкӕддӕр уӕхӕн фарста фӕууй, цӕмӕй цийфӕнди адӕймаги дӕр, кӕмифӕнди ма цӕра, уӕддӕр, бафӕндӕуа базонун, ци дзуапп си лӕвӕрд цӕуй, уой. Аци журналти фӕрци нӕ бон ӕй адӕнӕн лӕдӕрун кӕнун, тӕккӕ ӕхсидзгӕдӕр ци ӕй, уой. Фал бал фиццагидӕр гъӕуама базонӕн, кӕмӕн уагъд цӕунцӕ, уой.

12. а) Журнал «Ӕригъал уотӕ!» кӕмӕн уагъд цӕуй ӕма ӕ нисан ци ӕй? б) Радзорӕ, ӕрӕги аци журналӕй куд испайда кодтай.

12 «Ӕригъал уотӕ!» уагъд цӕуй, Библий туххӕй минкъий ка зонуй кенӕ ӕппундӕр ка нӕ зонуй, уонӕн. Етӕ динтӕй идард фӕуунцӕ ӕма нӕ фӕззонунцӕ, киристон ахурӕдтӕ, удта син Библи сӕ царди куд банхус кӕндзӕй, уой дӕр.  Аци журналӕн ӕ сӕйраг нисан ӕй адӕймагӕн банхус кӕнун, цӕмӕй, Хуцау ке ес, уобӕл баууӕнда (Ром. 1:20; Дзиуит. 11:6). Уомӕй уӕлдай ма ӕ кӕсгутӕн ӕнхус кӕнуй, цӕмӕй балӕдӕронцӕ, Библи ӕцӕгӕйдӕр Хуцауи дзурд ке ӕй, уой (1 Фес. 2:13). Зӕгъӕн, 2018 анзи рауагътонцӕ ӕртӕ журнали: «Амондгун цардмӕ над», «Бийнонти амонд цӕмӕй кӕнгӕ ’й, 12 уӕхӕн гъуддаги» ӕма «Ӕнхус, маст ка кӕнуй, уонӕн».

13. а) «Гъӕуайгӕнӕн мӕсуг» иуарунмӕ кӕмӕн уагъд цӕуй ӕма ӕ нисан ци ӕй? б) Радзорӕ, ӕрӕги аци журналӕй куд испайда кодтай.

13 «Гъӕуайгӕнӕн мӕсуг» иуарунмӕ ба уагъд цӕуй, Хуцауи ӕма ин ӕ Дзурд ка нимайуй, уонӕн, уомӕн ӕма си фулдӕр дзурд цӕуй Библий ахурӕдтӕбӕл. Еци адӕн Библийӕй еу минкъий цидӕртӕ фӕззонунцӕ, фал сӕмӕ бӕлвурд зонундзийнӕдтӕ ба нӕ фӕууй (Ром. 10:2; 1 Тим. 2:3, 4). Зӕгъӕн, 2018 анзи рауагътонцӕ ӕртӕ журнали: «Библий унаффитӕ абони дӕр пайда ’нцӕ?», «Федӕни ци уодзӕй?» ӕма «Хуцау дӕбӕл ӕцӕгӕйдӕр тухсуй?».

РАЗӔНГАРД КА КӔНУЙ, УӔХӔН КОСӔНДЗАУМӔУТТӔ

14. а) Нӕ косӕндзаумӕутти астӕу ци цуппар видеороликки ес, уонӕн сӕ нисан ци ӕй? б) Аци видеороликтӕ ӕвдесгӕй дӕбӕл цӕхуӕн цаутӕ ӕрцудӕй?

14 Видеороликтӕ. Киристей рӕстӕгути гъӕдиндзаумӕуттӕ ка кодта, уонӕмӕ хумӕтӕг косӕндзаумӕуттӕ адтӕй. Мах рӕстӕги ба сӕмӕ ес дрель, удта лигъзгӕнӕн кенӕ лухгӕнӕн машинкӕ ӕма ӕндӕр уӕхӕн дзаумӕуттӕ. Уотӕ нӕмӕ абони мухургонд литературӕй уӕлдай ес, адӕнӕн ке февдесӕн, уӕхӕн видеороликтӕ. Аци цуппар си хаунцӕ нӕ косӕндзаумӕуттӕмӕ: «Библи ахур кӕнун цӕмӕн гъӕуй?», «Библи адӕни хӕццӕ куд фӕййахур кӕнӕн?», «Йегови Ӕвдесӕнти зали ци фӕууй?» ӕма «Йегови Ӕвдесӕнтӕ ка ’нцӕ?». Алли видеоролик дӕр цӕуй дууӕ минуттемӕй минкъийдӕр, ӕма адӕймаги хӕццӕ фиццаг хатт ку дзорӕн, уӕд си ӕнцон ӕй пайда кӕнун. Фулдӕр ка цӕуй, еци видеороликтӕй ба нӕ бон ӕй пайда кӕнун, адӕймагмӕ дуккаг хатт ку ’рбацӕуӕн ӕма ин фулдӕр рӕстӕг ку уа, уӕд. Видеороликтӕ дессаги «косӕндзаумӕуттӕ» ’нцӕ, уомӕн ӕма адӕймаги баразӕнгард кӕнунцӕ, Библи ахур кӕнунмӕ кенӕ не ’мбурдмӕ ӕрбацӕунмӕ.

15. Радзорӕ, адӕн сӕхе ӕвзагбӕл видеороликтӕ ку фегъосунцӕ, уӕд сӕ е цӕмӕ баразӕнгард кӕнуй, уой.

15 Зӕгъӕн, еу хуӕрӕ ӕрбацудӕй, Микронезийӕй ка адтӕй ӕма ӕхе ӕвзаг яп кӕмӕн адтӕй, уӕхӕн силгоймагмӕ. Хуӕрӕ ин еци ӕвзагбӕл бавдиста видеоролик «Библи ахур кӕнун цӕмӕн гъӕуй?». Видеоролик ку райдӕдта, уӕд силгоймаг загъта: «Мӕнӕ дессӕгтӕ! Мӕн ӕвзагбӕл дзоруй! Ӕ дзурдигъӕдӕмӕ гӕсгӕ, е дӕр, ӕз ци сакъадахӕй дӕн, уордигӕй ӕй». Уой фӕсте силгоймаг загъта, нӕ сайти е ’взагбӕл цидӕриддӕр ӕрмӕг ес, уой ке бакӕсдзӕй. (Рабарӕ Гъуддӕгтӕ 2:8, 11.) Иннӕ хабар ба ӕрцудӕй еу хуӕрӕбӕл Еугонд Штаттӕй. Е ’нсувӕри биццеу цӕруй ӕндӕр бӕсти ӕма си Йегови Ӕвдесӕнтӕн сӕребарӕй лӕггадӕ кӕнуни барӕ нӕййес. Нӕ хуӕрӕ имӕ рарвиста видеоролик уой ӕвзагбӕл. Биццеу дӕр имӕ бакастӕй ӕма имӕ рафинста: «Дуйне хъаурӕгин ӕма ӕнӕхатир хецауи къохи ке ӕй, еци гъуди мӕмӕ хъӕбӕр дессаг фӕккастӕй. Библи ахур кӕнунмӕ курдиадӕ байдзаг кодтон».

 РӔСТДЗИЙНАДӔ АМОНУНМӔ КА ӔНХУС КӔНУЙ, ЕЦИ КОСӔНДЗАУМӔУТТӔ

16. Балӕдӕрун кӕнӕ, сӕ нисан ци ӕй брошюритӕн: а) «Хуцаумӕ игъосӕ, ӕма ӕностӕмӕ цӕрай», б) «Хуарз хабар Хуцауӕй!», в) «Абони зӕнхӕбӕл Йегови фӕндон ка ӕнхӕст кӕнуй?».

16 Брошюритӕ. Дзӕбӕх кӕсун ка нӕ зонуй кенӕ е ’взагбӕл Библибӕл арӕзт литературӕ кӕмӕн нӕййес, уонӕн ба нӕ бон куд ӕй рӕстдзийнадӕ амонун? Нӕ бон ӕй пайда кӕнун брошюрӕй «Хуцаумӕ игъосӕ, ӕма ӕностӕмӕ цӕрай» *. Айӕ хуарз мадзал ӕй, цӕмӕй уой фӕсте рахезай брошюрӕмӕ «Хуарз хабар Хуцауӕй!». Дӕ бон ӕй адӕймагӕн бавдесун, сӕргӕндтӕ финст кӕми ’нцӕ, еци фарс ӕма ’й бафӕрсӕ, ци цуппӕрдӕс фарстай си ес, уонӕй ӕй хъӕбӕрдӕр кӕцибӕл фӕндадтайдӕ дзуапп базонун, уобӕл. Уой фӕсте ба еци темӕмӕ гӕсгӕ ӕ хӕццӕ Библи ахур кӕнун райдайӕ. Ескӕд дуккаг бацуд кӕнгӕй аци мадзалӕй испайда кодтай? Нӕ косӕндзаумӕуттӕй ӕртиккаг ӕй брошюрӕ «Абони зӕнхӕбӕл Йегови фӕндон ка ӕнхӕст кӕнуй?». Аци брошюри фӕрци адӕймаги бон ӕй базонун, нӕ организаци куд архайуй, уой. Куд си пайда кӕнун гъӕуй, уобӕл дзурд цӕуй 2017 анзи мартъий «Нӕ киристон цард ӕма лӕггадӕ. Косӕн тъетрад»-и.

17. а) Адӕни хӕццӕ Библи ке фӕрци фӕййахур кӕнӕн, еци киунугутӕн сӕ нисан ци ӕй? б) Адӕймаг донаргъуд ку райса, уӕддӕр ма ӕй ци гъӕуй ӕма цӕмӕн?

17 Киунугутӕ. Адӕймаги хӕццӕ брошюрӕбӕл Библи ахур кӕнун ку райдайай, уӕд еу афон дӕ бон уодзӕй рахезун киунугӕмӕ «Чему нас учит Библия?». Аци косӕндзаумай фӕрци адӕймагӕн банхус кӕндзиан Библий сӕйраг ахурӕдтӕ хуӕздӕр базонун. Аци киунугӕ ахур ку фӕууайтӕ ӕма адӕймаг ци базудта, уомӕй царди ку пайда кӕна, уӕд дӕ бон уодзӕй идарддӕр ӕ хӕццӕ ахур кӕнун киунугӕ «Сохраняйте себя в Божьей любви» *. Аци киунуги фӕрци ахуркӕнуйнаг балӕдӕрдзӕй, ӕ бон куд ӕй Библий уагӕвӕрдтӕй ӕ царди хуӕздӕр пайда кӕнун. Иронх ди ма уӕд, адӕймаг донаргъуд раздӕр ку райса, уӕддӕр ӕ хӕццӕ аци дууӕ киунуги кӕронмӕ ахур фӕуун ке гъӕуй. Уой фӕрци ин уодзӕй федар ӕууӕндундзийнадӕ ӕма ӕхе Хуцауи уарзтӕй ӕнӕхай нӕ фӕккӕндзӕй. (Бакӕсӕ Колоссӕгтӕмӕ 2:6, 7.)

18. а) 1 Тимофеймӕ 4:16 финст дзурдтӕ нӕ цӕмӕ разӕнгард кӕнунцӕ? б) Рӕстдзийнадӕ амонунмӕ косӕндзаумӕуттӕй пайда кӕнгӕй нӕ зӕрдӕбӕл ци гъӕуама дарӕн?

18 Мах Йегови Ӕвдесӕнтӕ ан ӕма нӕ ихӕс ӕй адӕнӕн «рӕстдзийнадӕ, гъома хуарз хабар» игъосун кӕнун, цӕмӕй син ӕносмӕ цӕруни нифс уа (Кол. 1:5; бакӕсӕ 1 Тимофеймӕ 4:16). Еци гъуддаги нин устур ӕнхус уодзӕнцӕ, рӕстдзийнадӕ амонунмӕ нин ка ӕнхус кӕнуй, еци косӕндзаумӕуттӕ. (Кӕсӕ рамкӕ « Косӕндзаумӕуттӕ рӕстдзийнадӕ амонунмӕ».) Мадта байархайӕн, цӕмӕй еци косӕндзаумӕуттӕй хуӕздӕр пайда кӕнун райдайӕн. Алли игъосунгӕнӕгӕн дӕр ӕхе барӕ ӕй, кӕци косӕндзаумауӕй испайда кӕндзӕй ӕма кӕд. Фал ма иронх кӕнӕ, нӕ публикацитӕ адӕнӕн иуарун ӕма сӕ кӕмӕнфӕнди дӕттун нӕ нисан нӕй. Нӕ нисан ӕй, Хуцауи базонун ӕма «ӕносон царди надбӕл цӕун ке фӕндуй», удта кӕдзосзӕрдӕ ӕма сӕрниллӕг ка ӕй, уӕхӕн адӕнӕн банхус кӕнун, цӕмӕй Киристей ахуркӕнуйнӕгтӕ исуонцӕ (Гъуд. 13:48; Матф. 28:19, 20).

^ 5 абз. Кӕсӕ брошюрӕ «Кӕрон ӕцӕгдӕр хӕстӕг у?» (bp103), статья «Чырыстӕтты цард фыццаг ӕнусы. Хъӕддӕсныйы куыст» ӕма рамкӕ «Хъӕддӕсныйы кусӕнгӕрзтӕ».

^ 16 абз. Адӕймаг кӕсун ку нӕ зона, уӕд дӕ бон ӕй испайда кӕнун брошюрӕй «Хуцаумӕ игъосӕ». Еци брошюри финститӕ минкъийдӕр ес.

^ 17 абз. Киунугӕ «Оставайтесь в любви Бога» ку рацӕуа, уӕд идарддӕр ахур уадзун гъӕудзӕй еци киунугӕбӕл.