Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

 СӔЙРАГ ТЕМӔ | УӔЛӔРВТИ КА ЦӔРУЙ?

Уӕлӕрвти ка цӕруй, етӕ цӕстӕбӕлуайӕнти

Уӕлӕрвти ка цӕруй, етӕ цӕстӕбӕлуайӕнти

Библий ци дессаги цӕстӕбӕлуайӕнтӕ финст ес, уони фӕрци, зӕгъӕн ес, ӕма нӕ бон ӕй уӕлӕрвтӕ фӕууинун. Мадта сӕмӕ лӕмбунӕгдӕр ӕркӕсӕн. Аци цӕстӕбӕлуайӕнти ци финст ес, етӕ еугурӕй комкоммӕ лӕдӕргӕ нӕ ’нцӕ. Фал дин уӕддӕр банхус кӕндзӕнцӕ, цӕмӕй уӕлӕрвти ка цӕруй, уони дӕ цӕститӕбӕл рауайун кӕнай ӕма, дӕ цардбӕл куд бӕрӕг кӕнунцӕ, уой базонай.

ЙЕГОВӔ ӔЙ ЕУНӔГ УСТУР ХУЦАУ

«Уӕлӕрвти лӕууй паддзахбадӕн, ӕма паддзахбадӕнбӕл кадӕр бадуй. Ка ибӕл бадтӕй, уомӕн ӕ хузӕ адтӕй яшми ӕма хъазар сурх дори хузӕн, паддзахбадӕни алливарс ба адтӕй арвӕрдунӕ, изумруди хузӕн» (Раргомадӕ 4:2, 3).

«Ӕ алливарс адтӕй ирд рохс. Сӕх-сӕх уарун ку рацӕуй, уӕд мегъти астӕу арвӕрдунӕ куд фӕззиннуй, уотӕ адтӕй, ӕ алливарс ка адтӕй, еци рохс. Е адтӕй Йегови кади хузӕн» (Йезекил 1:27, 28).

Апостол Иоанн ӕма пахампар Йезекил ци цӕстӕбӕлуайӕнтӕ фӕууидтонцӕ, уоми хуарз ӕвдист цӕуй Еунӕг Устур Хуцау Йегови кадӕ ӕма намус. Етӕ фӕууидтонцӕ, цӕхӕртӕ ка калдта, уӕхӕн хъазар дортӕ, арвӕрдунӕ ӕма кадгин паддзахбадӕн, ӕма сӕ махӕн дӕр нӕ цӕститӕбӕл рауайун кӕнун зин нӕй. Еци цӕстӕбӕлуайӕнтӕй бӕрӕг ӕй, Йеговӕ кӕми цӕруй, уоми алцидӕр куд хъӕбӕр рӕсугъд ӕй ӕма си куд рохс ӕй, е.

Аци цӕстӕбӕлуайӕнти Хуцауи туххӕй ци финст ес, уой ку фӕккӕсӕн, уӕд нӕ зӕрдӕбӕл ӕрлӕуунцӕ псаломзаргӕнӕги дзурдтӕ: «Йеговӕ ӕй устур Хуцау, е ӕй ’стур кади аккаг. Е адӕймагбӕл иннӕ хуцӕуттӕй еугуремӕй хъӕбӕрдӕр ӕфтауй тас. Адӕнти хуцӕуттӕ еугурӕйдӕр ӕнцӕ нецӕййаг хуцӕуттӕ, Йеговӕ ба сфӕлдиста уӕлӕрвтӕ. Ӕ рази – кадӕ ӕма намус, ӕ ковӕндони – хъаурӕ ӕма рӕсугъддзийнадӕ» (Псалом 96:4–6).

Кӕд Йеговӕ Дун-дуйней Хецау ӕй, уӕддӕр нӕ разӕнгард кӕнуй, цӕмӕй имӕ ковӕн ӕма имӕ хӕстӕг кӕнӕн, удта нин зӕрдӕ ӕвӕруй, нӕ кувдтитӕ нин ке игъосуй (Псалом 65:2). Хуцау нӕ хъӕбӕр ке уарзуй ӕма нӕбӕл хъӕбӕр ке тухсуй, уомӕ гӕсгӕ апостол Иоанн загъта: «Хуцау ӕй уарзондзийнадӕ» (1 Иоанни 4:8).

ЙЕСО БАДУЙ ХУЦАУИ РАХЕС ФАРС

«[Киристей фӕдбӕлдзӕуӕг Стефан] Хуцауи сугъдӕг хъаурӕй исхайгин ӕй, искастӕй арвмӕ ӕма фӕууидта Хуцауи кадӕ ӕма Йесой Хуцауи рахес фарс лӕугӕ, ӕма загъта: „Уӕлӕ уинун арв игонӕй ӕма Адӕймаги Фурти Хуцауи рахес фарс лӕугӕ“» (Гъуддӕгтӕ 7:55, 56).

Стефан еци дзурдтӕ загъта, Киристей ка рамарун кодта, уонӕн – дзиуиттаг дини разамонгутӕн. Киристей ба рамардтонцӕ, Стефан цӕстӕбӕлуайӕн ку фӕууидта, уомӕй минкъий раздӕр. Еци цӕстӕбӕлуайӕнӕй бӕрӕг адтӕй, Хуцау Йесой ке райгас кодта ӕма ’й ке искадгин кодта. Уой туххӕй апостол Павел ниффинста: «[Йеговӕ] Киристей мӕрдтӕй... райгас кодта ӕма ’й уӕлӕрвти ӕ рахес фарс... ӕрбадун кодта, цидӕриддӕр хецауадӕ, хецаудзийнадӕ, баргинтӕ, сӕргълӕугутӕ ӕма ном ес, уонӕй ӕй сӕ еугуремӕй дӕр уӕлдӕр ку исӕвардта, уӕд, ӕма айдагъ аци цардӕвӕрди нӕ, фал, ка ’рцӕуа, уоми дӕр» (Ефесӕгтӕмӕ 1:20, 21).

Йесойӕн кадгин бунат ке ес, уомӕй уӕлдай ма Библийӕй базонӕн ес, е дӕр Йегови хузӕн, адӕни берӕ ке уарзуй. Зӕнхӕбӕл ку адтӕй, уӕд  сӕйгити дзӕбӕх кодта ӕма мӕрдтӕ игас кодта. Ӕ цард нивонди ке ӕрхаста, уомӕй ба бӕрӕг ӕй, Хуцауи ӕма адӕни куд хъӕбӕр уарзуй, е (Ефесӕгтӕмӕ 2:4, 5). Йесо бадуй Хуцауи рахес фарс ӕма тагъд ӕ бартӕй испайда кӕндзӕй ӕма коммӕгӕс адӕни устур арфӕдзийнӕдтӕй исхайгин кӕндзӕй.

ИЗӔДТӔ ЛӔГГАДӔ КӔНУНЦӔ ХУЦАУӔН

«Ӕз [пахампар Данел] кастӕн, цалинмӕ паддзахбадӕнтӕ не ’рӕвардтонцӕ ӕма, рагидзамантӕй фӕстӕмӕ Ка ӕй, е [Йеговӕ] не ’рбадтӕй, уӕдмӕ... Мин-минтӕ ин лӕггадӕ кодтонцӕ ӕма сӕдӕ милиуани лӕудтӕнцӕ ӕ рази. Тӕрхонгӕнӕг ӕрбадтӕй, ӕма киунугутӕ райгон ӕнцӕ» (Данел 7:9, 10).

Данел цӕстӕбӕлуайӕни уӕлӕрвтӕ ку фӕууидта, уӕд си хъӕбӕр берӕ изӕдтӕ адтӕй. Е ӕй, ӕвӕдзи, устур деси бафтудта. Изӕдтӕ ӕнцӕ хъӕбӕр зундгин ӕма хъаурӕгин. Уони астӕу ес серафимтӕ ӕма херувимтӕ дӕр. Библий изӕдти кой цӕуй 250 хаттӕй фулдӕр.

Беретӕ ӕууӕндунцӕ, ка рамардӕй, еци адӕн изӕдтӕ ке исунцӕ. Фал е раст гъуди нӕй. Хуцау изӕдти адӕнӕй берӕ раздӕр сфӕлдиста. Ӕма зӕнхӕн бундор ку ӕрӕвардта, уӕд изӕдтӕ дӕр уой уидтонцӕ ӕма «фур цийнӕй... гъӕр кодтонцӕ» (Иов 38:4–7).

Изӕдти лӕггадӕмӕ хауй, абони зӕнхӕбӕл тӕккӕ ӕхсидзгӕдӕр кусти ке архайунцӕ, е – ӕнхус кӕнунцӕ Хуцауи Паддзахади туххӕй хуарз хабар игъосун кӕнунмӕ (Матфеййи 24:14). Е ӕцӕгӕйдӕр уотӕ ке ӕй, уой апостол Иоанн цӕстӕбӕлуайӕни фӕууидта. Е ниффинста: «Фӕууидтон ӕндӕр изӕди арви бӕрзӕндти тӕхгӕ – уомӕ адтӕй ӕносон хуарз хабар, цӕмӕй зӕнхӕбӕл цӕргутӕн, гъома алли адӕнӕн, алли муггагӕн, алли ӕвзагӕн ӕма алли адӕнихаттӕн, игъосун кӕна цийни хабар» (Раргомадӕ 14:6). Рагидзаманти изӕдтӕ адӕни хӕццӕ куд дзурдтонцӕ, кӕд абони уотӕ нӕбал дзорунцӕ, уӕддӕр нин кӕдзосзӕрдӕ адӕни иссерунмӕ ӕнхус кӕнунцӕ, цӕмӕй син хуарз хабар фегъосун кӕнӕн.

САЙТАН МИЛИУАНТИ САЙУЙ

«Уӕлӕрвти райдӕдта тугъд: Михаил [Йесо Киристе] ӕма ӕ изӕдтӕ схуӕстӕнцӕ залиаг хелаги хӕццӕ, ӕма залиаг хелагӕ дӕр ӕ изӕдти хӕццӕ сӕ хӕццӕ хуӕстӕй, фал  сӕбӕл нӕ фӕхъхъӕбӕрдӕр ӕй, ӕма син уӕлӕрвти бунат нӕбал разиндтӕй. Гъема устур залиаг хелагӕ, Ибилис ӕма Сайтан ка хуннуй, зӕнхӕбӕл ӕгас адӕни дӕр ка сайуй, еци рагон хелагӕ, зӕнхӕмӕ гӕлст ӕрцудӕй. Ӕ хӕццӕ гӕлст ӕрцудӕнцӕ ӕ изӕдтӕ дӕр» (Раргомадӕ 12:7–9).

Абони уӕлӕрвти ес фарнӕ, фал алкӕд уотӕ н’ адтӕй. Фиццаг адӕн ку фӕззиндтӕнцӕ, уӕд еу изӕди бафӕндадтӕй, цӕмӕй уомӕн кувтайуонцӕ, ӕма Йегови нихмӕ рацудӕй. Уотемӕй иссӕй Сайтан, гъома «Нихмӕлӕууӕг». Фӕстӕдӕр ӕ фӕдбӕл рацудӕнцӕ ӕндӕр изӕдтӕ дӕр, ӕма иссӕнцӕ сайтӕнттӕ. Етӕ ӕнцӕ Йегови фуддӕр знӕгтӕ ӕма адӕнӕн сӕ фулдӕри уӕхӕн зундбӕл аразунцӕ, цӕмӕй сӕ уарзӕгой Сфӕлдесӕги разамундмӕ ма игъосонцӕ.

Сайтан ӕма ӕ фӕдбӕл ка рацудӕй, етӕ хъӕбӕр ихӕлд ӕма ӕнӕхатир ӕнцӕ. Етӕ ӕнцӕ адӕни знӕгтӕ, ӕма уони фудӕй зӕнхӕбӕл фуддзийнадӕ хъӕбӕр ниппурхӕ ’й. Зӕгъӕн, Хуцауи еузӕрдон адӕймагӕн, Иовӕн, Сайтан ӕ фонс ӕма ӕ лӕггадгӕнгути ниццагъта. Уой фӕсте ба «тухдунгӕ» исистун кодта ӕма Иови дӕс сувӕллони ци хӕдзари адтӕнцӕ, е никкалдӕй ӕма ин етӕ дӕр фӕммардӕнцӕ. Фӕстагмӕ ба ма Сайтан Иовбӕл «къахӕй сӕрмӕ лӕгъуз гъӕдгинтӕ бафтудта» (Иов 1:7–19; 2:7).

Фал тагъд рӕстӕги Сайтанӕн ӕ кӕрон ӕрцӕудзӕй. Зӕнхӕмӕ гӕлст ке ӕрцудӕй, уомӕ гӕсгӕ ’й зонуй, «рӕстӕг ин берӕ ке нӕбал байзадӕй» (Раргомадӕ 12:12). Сайтанӕн мӕлӕти тӕрхон хаст ӕрцудӕй, ӕма е хуарз хабар куд нӕй!

ЗӔНХӔЙ ИСТ КА ӔРЦУДӔНЦӔ, ЕТӔ

«Ду [Киристе] балхӕдтай адӕн алли муггагӕй, алли ӕвзагӕй, алли адӕнихаттӕй ӕма алли адӕнӕй ӕма сӕ искодтай нӕ Хуцауи паддзӕхтӕ ӕма саугинтӕ, ӕма етӕ зӕнхӕн уодзӕнцӕ паддзӕхтӕ» (Раргомадӕ 5:9, 10).

Йесо уӕларвон цардмӕ куд райгас ӕй, уотӕ ма райгас уодзӕнцӕ ӕндӕртӕ дӕр. Йесо ӕ еузӕрдон апостолтӕн загъта: «Ӕз цӕун, цӕмӕй уин бунат ӕрцӕттӕ кӕнон. Ӕма... нӕуӕгӕй ӕрцӕудзӕн ӕма уӕ мӕхемӕ ӕркӕндзӕн, цӕмӕй, ӕз кӕми дӕн, сумах дӕр уоми уайтӕ» (Иоанни 14:2, 3).

Уӕлӕрвтӕмӕ ка цӕуй, етӕ Киристей хӕццӕ уодзӕнцӕ уӕларвон Паддзахади паддзӕхтӕ ӕма зӕнхӕн разамунд дӕтдзӕнцӕ. Уой фӕрци адӕн берӕ арфӕдзийнӕдтӕй исхайгин уодзӕнцӕ. Йесо ӕ фӕдбӕлдзӕугути еци Паддзахади туххӕй ахур кодта ковун: «Нӕ уӕларвон Фидӕ, исрохс уӕд дӕ ном. Ӕрцӕуӕд дӕ паддзахадӕ. Дӕ фӕндон уӕлӕрвти куд ӕй, уотӕ уӕд зӕнхӕбӕл дӕр» (Матфеййи 6:9, 10).

УӔЛӔРВТИ КА ’НЦӔ, ЕТӔ ЦИ БАКӔНДЗӔНЦӔ

«[Апостол Иоанмӕ] паддзахбадӕнӕй райгъустӕй тухгин гъӕлӕс: „Ракӕсай! Хуцауи цатур ӕй адӕни астӕу, ӕма Хуцау цӕрдзӕй сӕ хӕццӕ, ӕма етӕ уодзӕнцӕ ӕ адӕн. Ӕма Хуцау ӕхуӕдӕг уодзӕй сӕ хӕццӕ. Ӕма син ниссӕрфдзӕй сӕ цӕстисугтӕ, ӕма нӕбал уодзӕй нӕдӕр мӕлӕт, нӕдӕр маст, нӕдӕр гъарӕнгӕ, нӕдӕр рист. Раздӕр ци адтӕй, е фӕййевгъудӕй“» (Раргомадӕ 21:3, 4).

Аци цӕстӕбӕлуайӕн амонуй, Хуцауи Паддзахадӕ, ӕ сӕргъи Йесо Киристе ӕма зӕнхӕй уӕлӕрвтӕмӕ ист ка ӕрцудӕй, етӕ Сайтани фуддуйне ку фесафонцӕ ӕма зӕнхӕй дзенет ку искӕнонцӕ, еци рӕстӕгмӕ. Еци Паддзахадӕ фӕд дӕр нӕбал ниууадздзӕй, адӕнӕн уойбӕрцӕ маст ӕма рист ка ӕвзарун кӕнуй, еци гъуддӕгтӕй. Сауӕнгӕ ма мӕлӕт дӕр нӕбал уодзӕй.

Фал уӕларвон цардмӕ ка нӕ райгас уа, еци милиуангай адӕни хабар ба куд уодзӕй? Етӕ дӕр райгас уодзӕнцӕ, цӕмӕй ӕносмӕ зӕнхӕбӕл дзенети цӕронцӕ (Лукай 23:43).

Еци цӕстӕбӕлуайӕнти фӕрци ни ирагӕс кӕнуй, Хуцау ӕма ӕ Фурт Йесо Киристе, удта Хуцауи еузӕрдон изӕдтӕ ӕма зӕнхӕй ӕлхӕд ка ӕрцудӕй, етӕ нӕ хъӕбӕр ке уарзунцӕ ӕма сӕ нӕ хуарз ке фӕндуй. Ци искӕндзӕнцӕ, уой туххӕй дӕ кӕд фулдӕр базонун фӕндуй, уӕд Йегови Ӕвдесӕнтӕй ескӕмӕн зӕгъӕ.