Nanaandog gidaa-ondinaanan ini mazinaʼiganan gaye mazinaʼiganensan ji-wiijiʼigoyan ji-gikinoʼamaagoyan Gichi-Mazinaʼigan. Bizinjigewin mazinaʼiganan gaye ininage-izhigiizhwewin mazinaatesijiganan atewan niibiwa izhigiizhwewinan.

Gagiiginan izhigiizhwewin imaa onji izhigiizhwewin makak, gaye maagonan Andone’an ji-waabandaman ini mazinaʼiganan gaa-ayaamagakin iwe izhigiizhwewining. Ozhibiiʼan aanind ozhibiiʼiganan gaa-izhinikaadeg iwe mazinaʼigan gaa-gagwe-andoneʼaman ji-waabandaman bezhigwan mazinaʼiganan.