Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Izhaan imaa wegonen eteg

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Nagamotaw Jehovah—Oshki-Nagamonan

 Nagamon 149

Gigichi-inendaamin Jesus Obagidendamowin

Gigichi-inendaamin Jesus Obagidendamowin

Ondinan:

(Luke 22:20)

 1. Jehovah Manidoo

  gigichi-abiwin,

  Omaa gakina

  niniigaanigaabawimin.

  Aaniish wiinge sa

  gigichi-zaagi’inaam,

  GiGozis gigii-miininaam

  ji-bimaajiyaang.

  (CHORUS)

  Nigii-nibotamaagonaan.

  Gii-miigiwe sa omiskwiim.

  Nide’inaang sa,

  giga-igoo miigwech nasine.

 2. Wiin igo Jesus

  gii-bagidenindizo.

  Gaye gii-diba’ige

  obimaadiziwin.

  Niibiwa aaniish

  nigii-zaagi’igonaan,

  Nindaa-bagosendaamin

  ji-bimaadiziyaang.

  (CHORUS)

  Nigii-nibotamaagonaan.

  Gii-miigiwe sa omiskwiim.

  Nide’inaang sa,

  giga-igoo miigwech nasine.

(Waabandan gaye Heb. 9:13, 14; 1 Pet. 1:18, 19.)