Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Khana

E Nia A Ge Lo E Sua Kaka Ni?

E Nia A Ge Lo E Sua Kaka Ni?

KAKA a kiiloo e ni? A kiiloo pio pya ebip a kui lo pya nɛɛ wee bip. Pio sɔ a wee a mma dɛɛ a kiiloo pio pya ebip ale doowo ama:

  • Ekɔ bu kaka Bari kuu-i-ge dɛɛ̄loo ni?

  • E kɔ nɔ̄ le mɔ̄nā tāāŋā e ina ge kuma ni?

  • Ena ai siralo sɔ i ua ni?

  • Ɛrɛge zii bɛabu ale nɛ pya ae ua ni?

  • Bu sidee ale doodoo wa na m yere kara sa Bari dā ani?

  • M dap doodoo wa gbi ɛɛbu muɛ bu dum ni?

Mɛ kɛ na o gbi ture pya lo ebip ama āā ani? Lo o bee sikɛ ba wee sere gi kee kee bee kpa ale tɔ zɔ oo kpa, o dap gbi booboo kee kee bee kpa lo a bee kɔ a ture pya lo ebip. Kerewo, bu gbɛnɛ edo sidee, zii zii ka kpa ama be zii. Pya lo dɔɔna bee kɔ a lee taɛ taɛ lo sɔ̄ mɛ sɔ sɔ naa biniā a tɛɛ aa sa alu esikɛ ye ɛm nyāānā ale bee alu esikɛ ɛm lo dɔɔna sere ye dɔ.

Kerewo, kɛ ale doo a ɛrɛ zii kpa lo a aara pya ture abɔloo edɛrɛ nyiɛ nyɔɔ. Ɛɛ ye na kpa kaka ue a. Jisus Kraist bee kɔ bu kara nɛ Bari: “O ue lu kaka.” (Jɔn 17:17) Nii’ee I suā loo lo bee ue kɔ ɛɛ na Kpa Baɛbɛl ale kaɛ a. Nyɔɔ pya lo naɛsi kpa ae nyɔnɛ ama, o gaa le bagara mūɛ̄, kaka ture a lera āā bu Baɛbɛl kiiloo pya lo ebip.

 Ekɔ Bu Kaka Bari Kuu-i-ge Dɛɛ̄loo Ni?

NU A NUA LO EBIP LU EBIP: I tɔɔ bu nyɔuwe kɛ bag dogo le pɔrɔ biaɛ mma bu. Gbɛnɛ edo sidee tāāŋāba tɔgɛ kɔ mɔna tāāŋā i tɛɛ bu lu nia Bari.

NU KPA BAƐBƐL TƆGƐ: Bari naa wee si bag. “A tɔɔ̄ binia lo kɛ Bari le lo edoo bag dogo, e aa loo Nɛɛ a dap doo dɛdɛɛ̄ nu kɔ aa doo piya nu!” kɛ Job 34:10 kɔ doolo. Bari bu wereloo ɛrɛ lebura kuma loo ga nɛɛ. Nu anua lo Jisus bee i tɔgɛ kɔ i yere kara kɔ: “I lii Tɛ a le li bunyɔɔ, Doolo . . . o buɛ mɛnɛ lu. Doolo nu o gbi alu edoo, dookɛ̄ ale doo li bunyɔɔ, a le nage a kɛnɛkɛ.” (Matiu 6:9, 10) Bari kuu idɛɛ̄ loo gbɛnɛ mmɛ lo dɔ a doo dɛdɛɛ̄ nu adap lo kɔ taɛ taɛ ye bura lu edoo mmɛɛ.—Jɔn 3:16.

Buū nage kpa Jɛnɛsis 1:26-28; Jemes 1:13; le 1 Pita 5:6, 7.

E kɔ Nɔ̄ le Mɔ̄nā Tāāŋā e Ina ge Kuma Ni?

NU A NUA LO EBIP LU EBIP: Nɔ̄ gaa kii ge si lo esu dum booboo nɛɛ lo anaa lu esua buā. Mɔ̄nā tāāŋā loo ga nɛɛ tɔa loo dɛdɛɛ ii.

NU KPA BAƐBƐL TƆGƐ: Bari bagara kɔ siā sɔ alɛ enua efɛɛloo bu yube loo nyɔuwe. Kɛɛ ye bɛbɛɛ Buɛmɛnɛ li bunyɔɔ, pya nɛɛ naale sinakɛ “nɔ̄ be nɔ̄ lɔgɔ sɔ̄.” Taa alu wo ba esikɛ “dɛm wa gɛ̄ nɔ̄ nuā ploughshare.” (Aisaia 2:4) Bari esu kuma mmɛ loo dɛdɛɛ̄ pɔrɔ biaɛ le mɔ̄nā tāāŋā. Pya yii Baɛbɛl kɔ: “[Bari] esiŋānā dɛdɛɛ maa-to wa lɛɛ dɛɛ̄, e luh naale elena, ale ekiɛnu, ale to, ale yɔ yɔ. Nyɔnɛ bee pya lo tuatua nu [gbaaloo pya pɔrɔ biaɛ le mɔna tāāŋā ale anii’ee] etɛna aa.”—Mumuuna 21:3, 4.

Buū nage kpa Leyɔɔ 37:10, 11; 46:9; le Maika 4:1-4.

Ena ai Siraloo Sɔ i Ua Ni?

NU A NUA LO EBIP LU EBIP: Gbɛnɛ-edo sidee taāŋābā ale bu nyɔuwe tɔgɛ kɔ a ɛrɛ nu ale bu nɛɛ a kiige si lo etɔɔ̄dum sɔ̄ nɛɛ e ua. Pio nɛɛ yiga kɔ pya ae ua dap yere mūū loo pya ale dum ale bee Bari wee tuɔŋ pya bagdogo bu bānā miā mmɛ dedee.

NU KPA BAƐBEL TƆGƐ: Sɔ nɛɛ u a naa sinakɛ le dum. “Pya a e ua . . . naa suā lɔgɔ nu,” kɛ Eklisiatis 9:5 kɔ doolo. Kuma sɔ pya ae ua naa dap na suanu, kɛɛrɛ nu, ale bee suā zii nu a gaa sira, ba naale dapnage yere mūū loo ale yerebah nɛ pya ale dum.—Leyɔɔ 146:3, 4.

Buū nage Jɛnɛsis 3:19 le Eklisiastis 9:6, 10.

 Ɛrɛge Zii Bɛabu ale Nɛ Pya ae Ua Ni?

NU A NUA LO EBIP LU EBIP: I gbi e tɔɔ̄ dum, sa I gbina ge e yɔ pya i wereloo ɛrɛ ekpeloo bu dum. A lu taɛ taɛ nu a bɔloo kɔ a taɛ i loo esikɛ muɛ pya i wereloo ba e ua dɔɔna sɔ̄.

NU KPA BAƐBƐL TƆGƐ: Gbɛnɛ-edo pya ba e ua e lu elɛɛ wa kɛ bu luh. Jisus bee yira yii kɔ “dɛdɛɛ̄ pya ale bu li . . . e aa bu luh.” (Jɔn 5:28, 29) Nyɔnɛ lo tuatua ekɛɛrɛ Bari, pya nɛɛ alu e lɛɛ kɛ bu luh e ɛrɛ dee lo etɔɔ bu paradais a nyɔɔ̄ kɛnɛkɛ. (Luk 23:43) Lo deesi Bari yira yii loo ama nu ale bu na dum nwanaloo a mma le dum anaata nɛ pya nɛɛ ba dā sa doo. Kpa Baɛbɛl kɔ: “Pya kaānā dogo e ɛrɛ kɛnɛkɛ sa tɔɔ̄ bu ina deedee.”—Leyɔɔ 37:29.

Buū nage Job 14:14, 15; Luk 7:11-17; le kpa Doonu 24:15.

Bu Sidee ale Doodoo Wa Na m Yere Kara Sa Bari Dā Ani?

NU A NUA LO EBIP LU EBIP: Pya nɛɛ ba le bu dɛdɛɛ̄ side taāŋāba wee yere kara. Kerewo, gbɛnɛ-edo kɛɛrɛ kɔ wa kara naa lu e agara.

NU KPA BAƐBƐL TƆGƐ: Jisus bee i tɔgɛ kɔ i ɔbɛ ekɔ zii nu tɛɛ nyɔɔ̄ gbɛnɛedo sɔ̄ bu pya i kara. Alɛ bee kɔ: “Sɔ̄ bui tāaŋā bui aa su yɔrɔ ue dɛrɛ nyɔɔ̄ zii.” (Matiu 6:7) Loadoo i gbi kɔ Bari a dā pya kara i yere, i ɛrɛ eyere ye bu sidee alɛ yere kpotɛ. Lo edoowo, I ɛrɛ enɔ̄ nu Bari gbi esa i yere kara sue loo. Tua kpa Jɔn 5:14 baatɛ kɔ: “Lo ale i bara ɛrɛgeba nu dookɛ̄ [Bari] gbi doo, alɛ edā.”

Buū na ge Leyɔɔ̄ 65:2; Jɔn 14:6, 14; le 1 Jɔn 3:22.

M Dap Doodoo Wa Gbi Ɛɛbu Muɛ Bu Dum Ni?

NU A NUA LO EBIP LU EBIP: Gbɛnɛ-edo nɛɛ yiga kɔ kpugi, bee, ale ekpedɛɛ bu mɛā edoo kɔ ba a ɛrɛ ɛɛbu. Nyɔwo ba kponiā pya lo nu aba lo egbi muɛ kɔ ɛɛbu biniā wa aaloo.

NU KPA BAƐBƐL TƆGƐ: Jisus bee tɔgɛ siā taɛ nu a wee nɛ ɛɛbu sɔ a bee kɔ: “Ɛɛbu ale nɛ pya a ɛrɛ taɛ loo wa ebɛɛ bu edɔɔ̄.” (Matiu 5:3, New World Translation of the Holy Scriptures—With References) Kaana ɛɛbu dap lu egbi muɛ aba sɔ̄ i doo dogo lo e mmɛɛ i gbɛnɛ ebɛɛ̄, Io ale, ilii taɛ lo isuā loo Bari le nu a lu ye ekɛɛrɛ i kuma loo. Lo kaka a lu egbi muɛ li bu kpa Baɛbɛl. Lo esua lo kaka ama dap i yerebah nɛ lo edā bee loo taɛtaɛ nu alu gbɛnɛ ele nu a naa lu gbɛnɛ. Lɛɛ ba loo kaka lo Baɛbɛl kɔ a baɛ iloo bu i biaɛ fii ele pya i dogo e ture i mmɛ loo kaana nu dum kura.—Luk 11:28.

Buū nage Kam 3:5, 6, 13-18 le 1 Timɔti 6:9, 10.

 Pya nu ie tɛna nyɔɔ ama lu kunɛ nwiekpuru ɛp ɛp tɛɛ dɛɛ̄ ture lo kpa Baɛbɛl nɛ kiiloo pya lo ini’ii ebip. O gbi ge esua eewo ni? Loadoo o lege yɛɛ pya ba “ɛrɛ taɛ loo wa ebɛɛ bu edɔɔ̄,” lɔgɔ baɛ benyiɛ naa le loo kɔ ogbi esuā eewo. Dap nage a mma dɛɛ akiiloo pya dɔɔna ebip, pya lo ale doodoo: ‘Loadoo Bari kuū-i-ge dɛɛloo, ena anua ae lɛɛra baloo gbɛnɛ-edo pɔrɔ nu le mɔ̄nā tāāŋā bu nyɔɔnyɔɔ sɔ̄ bu elo ani? Bu mɛ sidee na m dap nyimɛ yereloo kaana sidee tɔɔdum butɔ ani?’ Kpa Baɛbɛl nɛ ture a mma le pya ture a sue loo nɛɛ kɛ nyɔɔ̄ pya lo ba ama ele booboo pya dɔɔna ebip.

Kerewo, gbɛnɛ edo pya nɛɛ anii’ ee naa gbi e buū Kpa Baɛbɛl. Ba ɛma ye dɛɛ̄ doodoo kpa a kui ekpo sa siga sɔ̄ a aga lo e dā bee loo, nu a kɔ. Eniā a ge Kɔ a lu eyerebah a nɛ kɔ o suā wa ture aā bu kpa Baɛbɛl ni? Pya Ekeebee Jɛhova nɛ baɛ nu siā tam lo a dap a yerebah nɛ.

Tautua, lo kpa Gbaɛtɔ̄loo Bari sa Tɔɔ̄dum Ina Deedee lu ekwa lo eyerebah nɛ pya nɛɛ nu edoo eeloo bah kɔ ba a gbi pya kaka ture lo kpa Baɛbɛl nɛ nyɔɔ gbɛnɛ gbɛnɛ ebip a kui. Lo eree baɛnu na nɔ̄ɔ̄nu yɔrɔ enɔā kpa Baɛbɛl bu obe, lo muɛ du naa le loo, zii yɛɛ pya Ekeebee Jɛhova a tɔɔ bui kɛ zɔ̄gɔ̄ a nyim tura lo e tɔgɛ Baɛbɛl dap lu bu obe ale ɛrɛgebah kɛ a bɔloo o sere lo epee kina sɔ̄ zii zii kaɛ sa a nyɔnɛ kɔniā ue nyɔɔ kpa Baɛbɛl. Ezi ezi milion pya nɛɛ tɛ̄mā ɛ̄ŋɛnɛ̄ yube loo nyɔuwe ba e ɛrɛ bii āā loo lo nɔ̄ɔ̄ nu ama. Gbɛnɛ-edo aba ekɔa bu ɛɛbu bu ye kpɛdumɛ kɔ: “M e gbiā kaka muɛ!”

Lɔgɔ dɔɔna gbɛnɛ zɔ ae dapna lu egbi muɛ naale. Kaka ue kpa Baɛbɛl yɔbara i lɛɛ bu ɛrɛ bɔɔ loo ekwɔ doonu kɛnɛkɛ̄, tɛɛ ekwɔ, ele ezu bɔɔ. A nɛ i bɛabu, suā nu dum kura, ele ekpeloo. Jisus bee kɔ: “E bui sua loo kaka ue, e kaka ue e doo kɔ bui aa bu zooro.”—Jɔn 8:32.