Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Khana

Leyere Ue A Aaba Bari!

Ena alu lo leyere ue a aaba Bari ani? Ena anua i dap ye yira a?Lo nwīekpo kpa ama ture pya ebip ale bu Baibol.

Kɛ̄ e ɛrɛ biī aāloo nwīekpo kpa ama doo

Lo nwīekpo kpa ama eyere ba anɛ kɔ o nɔ̄ nu aābu Muɛ Ue Bari, kpa Baibol. Ɛp kɛ̄ o dap su o Baibol gbīā pya dɔ Kpa Kaɛ̄ alu etubo baloo doo.

Ena Alu Lo Leyere Ue Ani?

Nɔ̄ nu yere ue a aaba Bari kura, nu anua alu kiri kiri, ele nu o doo.

Mɛɛ̄ Na Bari a?

Bari ɛrɛge bee esa a kuū i ge dɛɛ̄ loo ni?

Ekɔ Lo Leyere Ue Aage bah Bari Ni?

I tɛɛ̄ doodoo wa suā kɔ yere ue ale bu Baibol lu kaka ni?

Mɛɛ̄ Na Jizɔs Kraist Ani?

Nɔ̄ loe suā nu anuā Jizɔs bee u, nu lo nu a agara kura, le nu Jizɔs gaa doo anyawo.

Ena alu ekɛɛrɛ Bari kiiloo kɛnɛkɛ̄ ani?

Baibol kɔ kpaānā nu anuā Bari bee dɛm kɛnɛkɛ̄, sɔ̄ tɔga e’ina kuma, le nu deesī aara sɛɛ pya ba etɔɔ̄ a kɛnɛkɛ̄.

Ena Alu Bɛābu Ale Nɛ Pya Ae Ua Ani?

Ena ai sira loo sɔ̄ i ua ni? I sigekɛ̄ muɛ̄ pya i bee wereloo ba e ua ni?

Ena Akura Buɛ̄-mɛnɛ Bari Ani?

Mɛɛ̄ na Mɛnɛ Buɛ̄-mɛnɛ Bari a, sa ena lo Buɛ̄-mɛnɛ edoo mmɛnɛ a?

Ena Anuā Bari Lɛɛ Baloo Pɔrɔ Le Tɔga Ani?

Pɔrɔ bee bɔātɛ̄ doodoo wa, e ena anuā Bari lɛɛ baloo kɔ a kiisī a? Ekɔ kuma e’ina ge loo tɔga ni?

o butɔ etɛɛ̄ doodoo wa le bu ɛɛbu ni?

Jɛhova lo Bari ɛɛbu, gbī kɔ dɛ̄dɛɛ̄ butɔ ale bu ɛɛbu. Gbī muɛ̄ zuurabahtɔ̄ ale bu Baibol ae dɔbiī nɛ pya dam wa, tɛ, ka ele pya gbomiɔ̄ŋɔ.

O Tɛɛ̄ Doodoo Wa Suā Loo Kaka Taāŋaba Ni?

Ekɔ a ɛrɛge aba ziī kaka sīdee yira Bari ale ni? Kɛɛrɛ o’oo pya nu a yere nukuādɛɛ̄ loo kaka taāŋaba.

Bu Mɛ Sīdee Na Pya Zuurabahtɔ̄ Ale Bu Baibol i Dɔbiī Nɛ A?

Jizɔs bee kɔ kpaānā nu anua i gbī baɛloo le baɛ nu Bari i gbī aāba ale bu baibol alu gbɛnɛ.

Bu Mɛ Sīdee Na O Dap Tɔɔ̄ Waɛloo Bari Ani?

Gbitɛ̄ sa suā sɛh Bari gbaɛ̄-ge-tɔ̄loo dɛ̄dɛɛ̄ kara, kɛ̄ i yere kara doo, le dɔɔ̄na nu i dap doo loe tɔɔ̄ waɛloo Bari.

Ena Alu Leyere Ue Akiiloo Sīdee Taāŋaba Ani?

Ekɔ a ɛrɛge ziī sɔ̄ dɛ̄dɛɛ̄ nɛɛ̄ e gbaa taāŋaba aba lo kaka Bari ni?

Ena Anua Bari ɛrɛ Ziī Bɔŋanaloo Ani?

Baibol kɔ nu anua le sīdee pya kaka Nɛɛ̄Kraist lu ebɔŋɛnɛ wa loo.

Ena Anua O Kiisī Loe Nɔ̄ Baibol Ani?

O suānu Bari le ye Muɛ̄ Ue edɔbiī a nɛ le pya dɔɔ̄na doodoo wa ni? Amunu gbanialoo kiikɛ̄ Bari le na o dap ɛrɛ ɛɛbu loo ani?