Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Khana

Ena Baibol I Dap Tɔgɛ Ani

 LOP LE O’OO EKOBEE

Kaka Sīdee E Taāŋabah Bari

Kaka Sīdee E Taāŋabah Bari

1. Mɛɛ̄ na e kɔ i nɛ kaka sīdee e taāŋabah Bari ani?

GBƐNƐ-EDO sīdee yigabari kɔ ba gaa tɔgɛe kaka ue akiiloo Bari. Mɛ lo ama naa le doo wo, nyɔnɛbee gbɛnɛ-edo sīdee yigabari tɔgɛ nu alu kaāna kee aaloo nɛɛ Bari lu le sīdee i taāŋa ye bah. Bu mɛ sīdee na i dap suā kaka sīdee e taāŋabah Bari ani? Aba Jɛhova na a i dap kɔ nɛ kɛ̄ i taāŋae ye bah doo a.

2. Bu mɛ sīdee na o dap nɔ kɛ̄ e taāŋabah Jɛhova bu kaka sīdee doo ani?

2 Jɛhova e nɛa i Baibol lokwa i dap nɔ kaka sīdee etaāŋa ye bah. Nyɔɔwo nɔ Baibol, e Jɛhova eyerebah a nɛ lo e ɛrɛ biī aāloo pya ye tɔgɛnu. Nyɔnɛbee a kuū a dɛɛ̄ loo kaāna.​—Aisaia 48:17.

3. Ena Bari gbī kɔ i doo ani?

Pio nɛɛ kɔ Bari su dɛ̄dɛɛ̄ sīdee taāŋabah, mɛ a naale nu Jizɔs bee i tɔgɛ lo. Alɛ bee kɔ “Naale ɛrɛgeba nɛɛ a mɛ kɔ nɛ ‘Nɛɛ-a-i-ɛrɛ, Nɛɛ-a-i-ɛrɛ,’ na a e yii bu Buɛ̄-mɛnɛ bunyɔɔ a, mɛ nɛɛ a doo nu na Tɛ lo a le li bunyɔɔ gbī.” Nyɔɔwo alu ebɛɛ̄ kɔ i nɔ nu Bari gbī sa i doo. Lo ama lu nu akuī nyɔnɛbee Jizɔs bee su pya a naa doo nu Bari gbī doloo pya bag dogo, “pya doo pɔrɔ.”​—Matiu 7:21-23.

4. Ena Jizɔs bee kɔ kumaloo doo nu Bari gbī ani?

4 Jizɔs bee i zuurabahtɔ̄ kɔ sɔ̄ i gbī edoo nu Bari gbī, i kpesī gbɛnɛ-edo etɛɛrɛloo. Alɛ bee kɔ: “Tɛ̄naa  nudee alu biibii sī yii, nyɔnɛbee nudee a bɛɛasī, e a waɛ etɛɛ̄ lo a ture nɛɛ bu pepe, e pya a yii lu booboo. Nyɔnɛbee nudee a biiya sī sa dee a aga lo a ture nɛɛ bu dum, e pya a ye gbī muɛ̄ lu nwī epoo.” (Matiu 7:13, 14) Lo dee a aga a, ale kaka sīdee taāŋabah Bari, ture nɛɛ mmɛ loo dum a naa tah. Lo dee a bɛɛasī, ale ekwɔ sīdee taāŋabah Bari, ture nɛɛ mmɛ loo luh. Mɛ Jɛhova naa gbī kɔ lɔgɔ nɛɛ a u. A nɛ dee dɛ̄dɛɛ̄ nɛɛ kɔ ba a nɔ nu a ye kiiloo.​—2 Pita 3:9.

KAKA SĪDEE E TAĀŊABAH BARI

5. O dap doodoo wa suāloo pya a gaa taāŋabah Bari bu kaka sīdee ni?

5 Jizɔs bee kɔ i dap suāloo pya a gaa taāŋabah Bari bu kaka sīdee. I doo wo tɛ̄maloo e’ɛma ɛp nu ba yira le nu ba doo. Alɛ bee kɔ “Aāloo wa bee-te na bui suā wa loo a.” A bee kɔnage, “Ɛrɛgeba kaāna te wee mum le bee.” (Matiu 7:16, 17) Lo ama naa kura kɔ pya nɛɛ a gaa taāŋabah Bari mma. Mɛ pya zooro Bari wee piiga lo edoo nu a lee dɛ̄dɛɛ̄ sɔ̄. Nyaawo, i gaa le muɛ̄ nu edap i yerebah nɛ kɔ i suāloo pya nɛɛ a gaa taāŋabah Bari bu kaka sīdee.

6, 7. Ena anua kaka taāŋabah dɛɛa nyɔɔ Baibol a? Ena edoba Jizɔs i tɔgɛ a?

6 I taāŋabah ɛrɛ e dɛɛa nyɔɔ nu a le bu Baibol. Baibol kɔ: “Dɛ̄dɛɛ̄ nu a bee lu e’ɛm bu kpa kaɛ tɛɛ̄ aabu ekɛɛrɛ Bari, sa ɛrɛ biī lo e tɔgɛ nu, lo esu pɔrɔ pya doo gbee wa kɔ sī, lo edoo kɔ ekɛɛrɛ nɛɛ a lera, le lo kpɔā a le bu kaāna dogo; lokwa nɛɛ Bari ɛrɛ e’mma sa mma lo esi dɛ̄dɛɛ̄ le tam.” (2 Timɔti 3:16, 17) Nɛɛ-lɛɛratam Pɔɔl bee ɛm ma pya Nɛɛ Kraist kɔ: “Sɔ̄ bui  bee su ue Bari lo bui bee i dā aā nu, bui bee ye su, naale doodoo ue pya nɛɛ, mɛ doodoo kɛ̄ a le doo bu kaka, lo a le ue Bari.” (1 Pya Tɛsalɔnaika 2:13) Kaka taāŋabah dɛɛa nyɔɔ aba Muɛ̄ Ue Bari lo a le Baibol. Naa dɛɛa nyɔɔ ekɛɛrɛ miɔŋɔ nɛɛ, sīdee doonu ale dɔɔ̄na nu.

7 Dɛ̄dɛɛ̄ nu Jizɔs bee tɔgɛ dɛɛa nyɔɔ Muɛ̄ Ue Bari. (Buū Jɔn 17:17.) Gbɛnɛ-edo sɔ̄ a wee kɔ ue aābu Kpa Kaɛ. (Matiu 4:4, 7, 10) Pya a gaa taāŋabah Bari bu kaka sīdee nyɔɔnɛ edoba Jizɔs sa doo kɔ dɛ̄dɛɛ̄ wa tɔgɛnu a dɛɛa nyɔɔ Baibol.

8. Ena Jizɔs bee tɔgɛ akiiloo taāŋabah Jɛhova ani?

8 I ɛrɛ e taāŋabah aba Jɛhova. Le-yɔɔ 83:18 kɔ: “Olo nɛɛ o bee kura Jɛhova, na o Eenyɔɔ Dɛ̄dɛɛ̄ Nu a le bu nyɔuwe a.” Jizɔs bee gbī kɔ pya nɛɛ a suā taɛtaɛ nɛɛ alu kaka Bari, sa a bee doo kɔ ba a suā bee Bari. (Buū Jɔn 17:6.) Jizɔs bee kɔ: “[Jɛhova] o Bari na o tuabah kɛ̄ nɛ a, e aba alɛ na o gaa le sitam nɛ a.” (Matiu 4:10) Nyɔɔwo, doodoo pya zooro Bari i nyɔɔnɛ edoba Jizɔs. I taāŋabah aba Jɛhova, i su ye bee daānu, i doo kɔ pya dɔɔ̄na a suā bee Bari sa wa kɔ nɛ nu a gaa le doo i nɛ.

9, 10. Bu mɛ sīdee na i tɔgɛ wereloo kumaloo ɛnia ii ani?

9 I ɛrɛ e ɛrɛ kaāna wereloo loo pya nɛɛ. Jizɔs bee tɔgɛ pya awee ye nyɔɔnɛ dumɛ kɔ ba a wereloo ɛnia aba. (Buū Jɔn 13:35.) A naa ɛrɛ nu edoo kiiloo kɛ̄ i aa, i sīdee tɔɔ̄dum, ale i lu kporo ale mɛnɛ. Wereloo i ɛrɛ loo ɛniā ii a doo kɔ i gbaa loo ziī doodoo pya wuga nɛɛdam le nɛɛwa. (Pya Kɔlɔsi 3:14) Nyɔɔwo, ii wee be nɔ̄ sa fɛ nɛɛ. Baibol kɔ: “Bu lo ba ama na  miɔŋɔ Bari bee lu emuɛ̄ leere, le miɔŋɔ Pɔrɔ-edɔɔ̄. Ɛrɛgeba nɛɛ a naa doo kaāna dogo naa aaloo Bari, ale nɛɛ a naa wereloo ye wuga.” A bee kɔ nage kɔ: “I ɛrɛ e wereloo ɛnia ii, naale doodoo Ken, nɛɛ a bee aaloo pɔrɔ nɛɛ a, sa fɛ ye wuga.”​—1 Jɔn 3:10-12; 4:20, 21.

10 I su i sɔ̄, ekpo, le pya nu i ɛrɛ yeābah nɛ pya dɔɔ̄na sa yeā mɛm loo ɛnia ii. (Pya Hibru 10:24, 25) “I sitam a lee kumaloo dɛ̄dɛɛ̄ nɛɛ.”​—Pya Galetia 6:10.

11. Ena anua i su Jizɔs nua dee i tɛɛ̄ ina loo Bari ani?

11 I ɛrɛ e gbaɛ̄tɔ̄loo Jizɔs nyɔnɛbee alɛ na i tɛ̄maloo ina loo Bari a. Baibol kɔ: “Kpɔā naa lena bu lɔgɔ dɔɔ̄na nɛɛ, nyɔnɛbee lɔgɔ dɔɔ̄na bee a le kɛɛ̄ bunyɔɔ alu enɛ yɛɛ pya nɛɛ lo i ɛrɛ e’ɛrɛ kpɔā naa lena.” (Doonu pya Nɛɛ-lɛɛratam 4:12) Bu 5 Ekobee ue bu kpa ama, i bee nɔ kɔ Jɛhova bee yere Jizɔs kɔ a nɛ ye dum doodoo nu a’agara nɛ pya miɔŋɔ nɛɛ a ye gbaɛ̄tɔ̄loo. (Matiu 20:28) Jɛhova e tubo baloo Jizɔs kɔ a bɛɛ doodoo Mɛnɛ bee nyɔuwe. Nu anua lo Baibol kɔ i nɛ kɔ i ɛrɛ e gbaɛ̄tɔ̄loo Jizɔs lo a le i gbī etɔɔ̄dum ina deedee.​—Buū Jɔn 3:36.

12. Ena anua ii le e sudɔ bu bira bɛbɛɛ ani?

12 Ii ɛrɛ e sudɔ bu bira bɛbɛɛ. Jizɔs naa bee sudɔ bu bira bɛbɛɛ. Sɔ̄ a gaa bee lu e biaɛ ye biaɛ loo, a bee kɔ nɛ Pailet mɛnɛ a bɛɛ Rom kɔ: “Mdaa Buɛ̄-mɛnɛ naa aabu lo nyɔuwe ama.” (Buū Jɔn 18:36.) Doodoo Jizɔs, i tɔɔ̄ nɛ Buɛ̄-mɛnɛ Bari, nu a nua kaɛlɛɛ ɛrɛgeba kɛ̄ i tɔɔ̄ ii le e sudɔ bu bira bɛbɛɛ lo. Kerewo, Baibol kɔ i tɔɔ̄ kɛɛ̄ “pya a ɛrɛ gbɛnɛ ekpo ebɛɛ.” Lo a le pya a gaa bɛɛ. (Pya Rom 13:1) I tɔɔ̄ kɛɛ̄ lok a bɛɛ edo i tɔɔ̄.  Kerewo sɔ̄ ziī lok be lok Bari, i nɔ pya nɛɛ-lɛɛratam a bee kɔ “I ɛrɛ e gbaɛ̄tɔ̄loo Bari ee pya nɛɛ.”​—Doonu pya Nɛɛ-lɛɛratam 5:29; Maak 12:17.

13. Ena i zue akiiloo Buɛ̄-mɛnɛ Bari ani?

13 I yiga kɔ aba Buɛ̄-mɛnɛ Bari na elɛɛ taāŋa a le bu nyɔuwe a. Jizɔs bee kɔ “leyere ue loo Buɛ̄-mɛnɛ” elu ezue bu dɛ̄dɛɛ̄ nyɔuwe. (Buū Matiu 24:14.) Lɔgɔ bɛbɛɛ miɔŋɔ nɛɛ naale edap doo nu Buɛ̄-mɛnɛ Bari gaa le doo i nɛ. (Le-yɔɔ 146:3) Jizɔs bee i tɔgɛ kɔ i yere kara bara Buɛ̄-mɛnɛ Bari sɔ̄ a bee kɔ: “Doolo o Buɛ̄-mɛnɛ lu. Doolo nu o gbī alu edoo. Dookɛ̄ a le doo li bunyɔɔ a le nage a kɛnɛkɛ̄.” (Matiu 6:10) Baibol kɔ i nɛ kɔ Buɛ̄-mɛnɛ Bari gaa le gbeesī dɛ̄dɛɛ̄ bɛbɛɛ miɔŋɔ nɛɛ, sa “a gaa le yira mmɛ deedee.”​—Daniel 2:44.

14. Ba mɛɛ̄ na o yiga kɔ ba gaa taāŋabah Bari bu kaka sīdee ani?

14 Sɔ̄ o enɔā pya nu ama sah, bip aba ɔɔ kɔ: ‘Ba mɛɛ̄ na wa tɔgɛnu dɛɛa nyɔɔ Baibol ani? Ba mɛɛ̄ na a kɔ nu bee Bari kura nɛ pya nɛɛ ani? Ba mɛɛ̄ na ba ɛrɛ toga toga wereloo kumaloo ɛnia aba sa yiga kɔ Bari bee yere Jizɔs nua lo e kpɔā i ani? Ba mɛɛ̄ na ba naa sudɔ bu bira bɛbɛɛ ani? Ba mɛɛ̄ na ba zue kɔ aba Buɛ̄-mɛnɛ Bari na edap lɛɛ pya i taāŋa ani?’ Ɛɛ aba Pya Ekeebee Jɛhova.​—Aisaia 43:10-12.

ENA O DOO ANI?

15. Ena i ɛrɛ edoo lo i gbī kɔ Bari a su i taāŋabah a?

15 Naale aba e yiga kɔ Bari le na a gbɔmɛɛ̄ a. Kere pya gbo-yɔ yiga nage kɔ Bari le, mɛ ba naa yira ye nɛ. (Jemes 2:19) Lo a le i gbī kɔ Bari a su i taāŋabah naale aba nu i doo na e yiga kɔ a le, mɛ i doo nage nu a kɔ i doo.

16. Ena anua i kiī ekwɔ sīdee taāŋabah ani?

 16 Lokwa Bari su i taāŋabah, i ɛrɛ ekiī ekwɔ sīdee yigabari. Nɛɛ mɔmanudɛɛ̄ Aisaia bee ɛm kɔ: “Aaraa ye taɛ yɛɛ, ɛɛraa ɔŋia.” (Aisaia 52:11; 2 Pya Kɔrint 6:17) Nu anua i ɛrɛ ekiī ɛrɛgeba nu a ɛrɛ nu edoo kiiloo ekwɔ sīdee taāŋabah lo.

17, 18. Ena akura “Babilɔn lo Gbɛnɛ” a, e ena anua a lee kɔ i nwaabah aabu a?

17 Ena alu ekwɔ sīdee taāŋabah ani? Ɛɛ na ɛrɛgeba sīdee taāŋabah a i tɔgɛ kɔ i taāŋabah Bari bu sīdee alu kiiya sī loo ye Muɛ̄ Ue. Baibol kure dɛ̄dɛɛ̄ ekwɔ sīdee taāŋabah “Babilɔn lo Gbɛnɛ.” (Mumuuna 17:5) Ena anua ani? Sɔ̄ yii maā dee Noa etɛ̄na, gbɛnɛ-edo ekwɔ tɔgɛnu bee bɔātɛ̄ aabu buɛ̄ Babilɔn. Pya lo ekwɔ tɔgɛnu bee yaara tɛɛ̄ ɛŋɛnɛ nyɔuwe. Bu edoba, pya nɛɛ a bee tɔɔ̄ bu buɛ̄ Babilɔn bee taāŋabah pya nwī-bari alu taa ka bu ziī. Nii’ee ama nage, gbɛnɛ-edo sīdee taāŋabah tɔgɛ kɔ Bari lu Taa ka bu ziī, mɛ Baibol tɔgɛ siā kɔ aba ziī kaka Bari a le, lo akura Jɛhova, e Jizɔs ɛɛ ye Nwiī. (Jɔn 17:3) Pya nɛɛ a bee tɔɔ̄ Babilɔn wee yiga nage kɔ a ɛrɛ nu a aaloo nɛɛ lo a tɔɔ̄dum sɔ̄ ye ekpaloo e ua sah, e lo nu dap tɔga bu bana miā hɛll. Lo ama naa lu kaka doo wo.​—Buū 14, 17, le 18 Ue ale dumɛ.

18 Bari ebee kɔ sere kɛ̄ kɔ, dɛ̄dɛɛ̄ ekwɔ sīdee taāŋabah elu e gbeesī sɔ̄ sɔ̄ naa binia. (Mumuuna 18:8) Ekɔ, o dāge beeloo nu a nua a lee kɔ o nwaabah aabu ekwɔ sīdee taāŋabah ni? Jɛhova Bari gbī kɔ o doo wo lɛɛ sɔ̄ gae tah loo.​—Mumuuna 18:4.

Tɛ̄maloo e gbaaloo pya nɛɛ Jɛhova sa ye sitam nɛ, o gaa le le yɛɛ pya ye butɔ a tɛɛ̄ ɛŋɛnɛ nyɔuwe

19. Sɔ̄ o biaɛfii lo e taāŋabah Jɛhova, bu mɛ sīdee na e kuū a dɛɛ̄ loo ani?

 19 Sɔ̄ o biaɛfii lo e aabu ekwɔ sīdee yigabari sa taāŋabah Jɛhova, pio pya o gbo ale pya o butɔ naale e dābeeloo o biaɛfii sa ba dap doo nage kɔ nu a aga a loo. Mɛ Jɛhova naale e aa a loo bie. O yii yɛɛ ziī eku pya nɛɛ ba lu gbɛnɛ-edo miliɔn sa wereloo ziī kaāna. Sa o ɛrɛ bɛābu lo etɔɔ̄dum a naa tah bu aā nyɔuwe Bari. (Maak 10:28-30) Naa daba, pio pya o gbo le pya o butɔ lo ba gaa bee gbanasī o biaɛfii lo e taāŋabah Jɛhova dap sikɛ̄ biaɛfii lo enɔ Baibol.

20. Ena anua alu nu akuī lo e taāŋabah Bari bu kaka sīdee ani?

20 Sɔ̄ sɔ̄ naa binia, Bari gaa le lɛɛ dɛ̄dɛɛ̄ bag dogo sa ye Buɛ̄-mɛnɛ gaa le bɛɛ yube nyɔuwe. (2 Pita 3:9, 13) Lo sɔ̄ ama elu nyɛŋia! Dɛ̄dɛɛ̄ nɛɛ e taāŋabah Jɛhova bu sīdee Jɛhova gbī kɔ i doo. Nyɔɔwo alu nu a kuī kɔ o doo nu suānu le loo anyaawo sa taāŋabah Bari bu kaka sīdee.