Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Khana

Ture loo 10 ebip pya zege bip

 EBIP 9

M Yirage Kɔ Nu Bee Bugia Le Ni?

M Yirage Kɔ Nu Bee Bugia Le Ni?

NU ANUĀ ALU EBƐƐ̄

Lo alu kaka kɔ nu bee bugia le, dum naale ebee ɛrɛ lɔgɔ biakɛ̄ nu a kura. E lo alu kaka kɔ Bari bee dɛm dɛ̄dɛɛ̄ nu, i dap gbī kaāna ture pya ebip akiiloo dum le mmsī li muɛ̄.

ENA O DOO ANI?

Naa kɛɛrɛ kɛ̄tɔɔ̄ ama: Alex kwɔa. A yira kɔ Bari le, le kɔ alɛ na a bee dɛm dɛ̄dɛɛ̄ nu a. Mɛ nii’ee, bie tɔkpa, ye nɛɛ tɔgɛnu bee su bah ekpo kɔā kɔ a lu kaka kɔ nu bee bugia le, nyɔnɛbee a dɛɛa nyɔɔ nu pya gbɛnɛ nɔnu egbiātɛ̄. Alex naa gbī kɔ abee kɔ alue nɛɛ ezu. ‘A kɔ bu nyiɛ ye kɔ: Lo pya gbɛnɛ nɔnu ekɔa agɛrɛ kɔ alu kaka kɔ nu bee bugia le, mda lu mɛɛ̄ loe anna?’

Lo o bee le Alex, o bee yiga ge kɔ nu bee bugia le aba nyɔbee alu e’ɛm bu kpa kɔ alu kaka doo wo ni?

YIRA KINA SA KƐƐRƐ!

Pya nɛɛ a yiga kɔ nu bugia le, le pya a naa yiga nwaāba kɔ nu ba yira gbɛnɛkpo sɔ̄, sɔ̄ ba naa suā leere nu anua ba yira doo wo.

  • Pio nɛɛ yira kɔ nu bee lu edɛm, aba nyɔbee a bee lu etɔgɛ wa doo wo bie wa tɔ-bari.

  • Pio nɛɛ yira kɔ nu bee bugia le, aba nyɔbee alu etɔgɛ wa doo wo bie tɔkpa.

 INI’Ī EBIP ABƆLOO EKƐƐRƐ BU LOO

Kpa Baibol kɔ: “Nyɔnɛbee ɛrɛgeba tɔ ɛrɛ nɛɛ a ye wu, mɛ nɛɛ a wu dɛ̄dɛɛ̄ nu na Bari.” (Pya Hibru 3:4) Luge nu suānu le loo, loe yira doo wo ni?

Sɔ̄ alu eyiga kɔ lɔgɔ nɛɛ naa bee dɛm nu lu ezu, bee sɔ̄ alu eyiga kɔ tɔ dap le kere lɔgɔ nɛɛ naa bee wu

NU PYA NƐƐ KƆ: Dɛ̄dɛɛ̄ nu a le bu nyɔuwe aadee bugia pɔm sira.

1. Mɛɛ̄ ale e na a doo kɔ a pɔm sira a?

2. Amunu na suānu le bu a—kɔ dɛ̄dɛɛ̄ nu bugia le ale kɔ, dɛ̄dɛɛ̄ nu aaba ziī nɛɛ ni?

NU PYA NƐƐ KƆ: Nɛɛ tɛɛ̄ aaloo nam.

3. Lo alu kɔ nɛɛ tɛɛ̄ aaloo nam, bu edoba doodoo nwīnī—e na anuā gbɛnɛ kee le yɛɛ suānu nɛɛ le lo nwīnī a?

4. Ena anuā kunɛ “pya nu ale dum a tera” aga edā beeloo a?

NU PYA NƐƐ KƆ: Lu kaka kɔ nu bee bugia le.

5. Ekɔ nɛɛ a kɔ doo wo dagesī gbītɛ̄ suā nu anuā a yira doo wo ni?

6. Ku nɛɛ a yira kɔ nu bee bugia le aba nyɔbee abee lu e kɔ wa nɛ kɔ pya enɔā gbɛnɛ kpa yira doo wo ni?

“Lo o gaa kiā tɛɛ̄ bu kuɛ sa o muɛ̄ ziī ekpedɛɛ̄ tɔ, o kɛɛrɛ kɔ: ‘Ɛp kɛ̄ a kpeloo doo kɔ pya te ama dap wu dua ekpedɛɛ̄ tɔ ama a.’ Bu kaka, naale wo! Lɔgɔ suānu naale bu. Nyɔwo ena anuā i yira kɔ dɛ̄dɛɛ̄ nu ale bu nyɔuwe aadee bugia le ani?”—Kɛ̄ Julia kɔ doolo.

“Naa kɛɛrɛ kɔ ziī nɛɛ bee a kɔ nɛ kɔ ekɔp nɔɔ̄ pɔm bie kɛ̄ ba wee kwa kpa le kɔ lo nɔɔ̄ bee piā loo daɛ̄ le loo silin, sa lo nɔɔ̄ a bee piaā, obia lu gbɛnɛ ekpo kpa atɔgɛ nu ziī ziī bee ue beke kura. O yira ge ni?”—Kɛ̄ Gwen kɔ doolo.

 ENA ANUĀ I YIRA KƆ BARI LE A?

Kpa Baibol yere i mɛm loo kɔ i su “i ekpo buābee daānu.” (Pya Rom 12:1, NW ) Lo ama kura kɔ yira o ɛrɛ bu Bari aa dɛɛa nyɔɔ aba:

  • KƐ̄ NU A TƆƆ̄ LOO DOO (A tɔɔ̄ mɛ loo kɔ a ɛrɛ ziī gbɛnɛ ekpo a le)

  • NU PYA DƆƆ̄NA DOO (M tɔɔ̄ yɛɛ pya a yiga bari)

  • EZŪ (Na tɛ le na ka bee mɛ kpɔā kɔ m yira bu Bari—mm bee dap amana)

Taāwo, ebee lee kɔ o ɛrɛ kaāna nu anuā o ɛrɛ yira bu Bari.

“Sɔ̄ m le tɔkpa gaa gbaɛ̄tɔ̄ sɔ̄ i nɛɛ tɔgɛnu gaa baatɛ̄ kɛ̄ i ekpaloo sitam doo, mm ɛrɛ baɛbaɛ benyiɛ kɔ Bari le. Ziī ziī dɔ ai le loo ɛrɛ tam asi, kere lo a tera gbɛnɛ, dɛ̄dɛɛ̄ tam ba si kiā leere kere ii suā. Bu kaka, ekpaloo nɛɛ si gbɛnɛ-edo tam anaa waɛ esuā!”—Kɛ̄ Teresa kɔ doolo.

“Sɔ̄ m muɛ̄ gbɛnɛ benyɔɔ, gbɛnɛ fah maā, ale fah a teera nyɔɔ dee, m wee bip aba mm kɔ, ‘Mɛɛ̄ na a ye kwa a?’ Bu edoba, pya nɛɛ a ɛrɛ gbɛnɛ buābee na a dap kwa fah a, nyɔnɛbee a kura kɔ gbɛnɛ-edo nwiīgbagbara nu a ye le loo elu esodɛɛ̄ ziī lokwa adap teera leere. Lo ale aluge kɔ, ɛrɛ nɛɛ a kwa fah, ɛrɛnage nɛɛ a dɛm nɛɛ.”—Kɛ̄ Richard kɔ doolo.

“Kɛ̄ m kiisī loe gbītɛ̄ nu doo, kɛ̄ a mɛ tɔɔ̄nage loo kɔ suānu naa le bu tɔgɛnu kɔ nu bee bugia le doolo. . . . A aga mɛ bah loe ‘yira’ kɔ nu bee bugia le ee yira kɔ Bari bee dɛm nu.”—Kɛ̄ Anthony kɔ doolo.

NAA KƐƐRƐ

Kaɛlɛɛ gbɛnɛkpo zua ba esua gbiātɛ̄ nu, pya gbītɛ̄ nu sii dapge baatɛ̄ leere doo kɔ dɛ̄dɛɛ̄ aba a gbaa yira kɔ nu bee bugia le. Lo dɛ̄dɛɛ̄ pya gbītɛ̄ nu naa kuūnɛ muɛ̄ yira kɔ nu bee bugia le, e alaba na ba ebee suā a, ebee ge piya loe amana wa tɔgɛ nu ama ni?