Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Khana

Ture loo 10 ebip pya zege bip

 EBIP 1

M Lu Mɛ̄ Dua Nɛɛ?

M Lu Mɛ̄ Dua Nɛɛ?

NU ANUĀ ALU EBƐƐ̄

Sɔ̄ o suā nɛɛ o lu le nu o yira e yerebah anɛ kɔ o biaɛfii leere sɔ̄ o le bu taāŋa.

ENA O DOO ANI?

Naa kɛɛrɛ kɛ̄tɔɔ̄ ama: Karen bee le ziī pati, sɔ̄ ae tɔɔ̄na nu adap lu lop minit a dā muɛ̄ ziī nɛɛ a suāloo a ye kɔ ue nɛ aā dumɛ kɔ:

“Ena o gaa yira akɛ̄ama loo a?”

Karen kiiya sa muɛ̄ ye gbo Jessica a aara baɛ elolo miī elua ekpaāna bah ye. Karen suā kɔ lo miī dap būmɛ̄ nɛɛ. Jessica su ziī elolo nɛ Karen sa kɔ, “Oo lena nwiī loe de kinā dum a, sɛh o lege?”

Karen gbī ekiī, mɛ bee Jessica lu ye gbo a, a naa gbī kɔ bu ye a biira ye loo. Karen bee kɔ bu nyiɛ ye kɔ: Jessica ɛɛ le nwiī, elo ale a gaa ɔ̄ miī, naa aadee bee piya. ‘Ɛɛ kunɛ̄ ɔ̄ miī a, naale doodoo ɔ̄ pɔrɔ eyuu pie awee būmɛ̄ nɛɛ.’

Lo olo na o bee le bu kɛ̄tɔɔ̄ Karen a, ena o doo ani?

YIRA KINA SA KƐƐRƐ!

Loe biaɛfii leere bu dua kɛ̄tɔɔ̄ ama, lu e bɛɛ̄ kɔ o ɛrɛ ekɛɛrɛ alee. Ekɛɛrɛ a lee e doo kɔ o suā dua nɛɛ o lu le nu o yira. Tɛ̄maloo lo suānu, o dap biaɛfii nu nɛ oloo, sa oo lɛɛ baloo pya dɔɔ̄na kɔ ba a biaɛfii nu o doo anɛ.—1 Pya Kɔrint 9:26, 27.

Bu mɛ sīdee na o dap ɛrɛ dua e’agaloo ama ani? Lee e bɔātɛ̄ tɛ̄maloo e’agara pya ebip a gaa le nyɔnɛ ama.

 1 PYA E NA M DAP DOO ANI?

Sɔ̄ o suā pya nu o dap doo le le elap o ɛrɛ, e nyimɛ kɛ̄ o dɛrɛ nyiɛ nyɔɔ o loo doo.

EDOBA A AABU BAIBOL: Nɛɛ lɛɛratam Pɔɔl bee ɛm kɔ: “Kere Mm ɛrɛ kari bu ekɔa ue Mm le doo wo bu buābee.” (2  Pya Kɔrint 11:6, NW ) Tɛ̄maloo ye togatɛ̄ edaā beeloo Kpa Kaɛ, Pɔɔl bee dap yira agara sɔ̄ pya dɔɔ̄na bee ye doā-ɛp. Naa bee iye kɔ wa kɔ gbɛ a ɔɛ loo ye yira agara.—2 Pya Kɔrint 10:10; 11:5.

ƐP O LOO LEERE: Ɛm kari ale tam o para kɛɛ̄ kɛ̄ ama.

Nyawo, kɔ baatɛ̄ le elap o ɛrɛ. (Bu edoba, o luge nɛɛ a para ɛp pya dɔɔ̄na? para dɔɔ̄nu? dap lu edɛrɛ nyiɛ̄ nyɔɔ? kiā nyɔɔ sɔ̄ ni?)

2 PYA MƐ KƐ̄ NA M Ɔ LOO ANI?

Dookɛ̄ maālo dap nyim sa bɛm sɔ̄ oo ɛŋɛ lu doo, kɛ̄ o dogo dap nage bɛm doolo sɔ̄ o lɛɛ baloo kɔ o e’ɔaloo a baɛloo o dum.

EDOBA A AABU BAIBOL: Pɔɔl bee suā pya kɛ̄ a ɔ loo. A bee ɛm kɔ: ‘Nyɔnɛbee lok Bari niā mɛ kaāna bu benyiɛ̄, mɛ m muɛ̄ dɔɔ̄na lok bu keekee kɛ̄ a mɛ le loo, a gaa be nɔ̄ loo lok amɛ le benyiɛ̄ sa mɛ bɔp nuā zooro loo lok pɔrɔ.’—Pya Rom 7:22, 23.

ƐP O LOO LEERE: Pya amunu e’ɔaloo na alu ebɛɛ̄ kɔ o be eeba ani?

 3 PYA E NA M SEEA SĪ ANI?

Ekɔ o yiige bu fah sa kɔ nɛ nɛɛ ɔp fah a kɔ a teera kiisī kii dumɛ mmɛ̄ sɔ̄ maā-fah eta bu ni? Doo wo elu ezu—sa e sah a kpugi bah!

Ena i nɔ̄ aāloo ani? Sɔ̄ o ɛrɛ nu o seea sī bu dum edoo kɔ oa kwɔa bu dum. O suā nu o gaa le doo, le kɛ̄ o doo ye doo.

EDOBA A AABU BAIBOL: Pɔɔl bee ɛm kɔ: “Mm teera doodoo nɛɛ anaa suā kɛ̄ agaa kii.” (1 Pya Kɔrint 9:26, NW) Taā a yɛɛ kiisī kii dumɛ bu dum, Pɔɔl bee seea nu sī sa tɔɔ̄dum a gbaaloo.—Pya Filipai 3:12-14.

ƐP O LOO LEERE: Kɛɛ̄ kɛ̄ ama, ɛm taa nu o gbī e seea sī kɔ o dooe bu ziī zua aā anyawo.

4 ENA ALU PYA NU M YIRA A?

Sɔ̄ o ekɛɛrɛ lele kaāna, o le doodoo te fii efɔp naa dap taāba tɛrɛ kɛ̄

Lo ale anaa ɛrɛ nu o yira oo lee dap biaɛ nu fii. Doodoo enɔɔni-ee-loo gbere, o nyaā doo nu pya o gbo kɔ ɛrɛgeba sɔ̄—wo etɔgɛ kɔ oo ɛrɛ nu o yira.

Bu ye kiiya sī, sɔ̄ o dogo dɛɛa nyɔɔ pya nu o yira, o tɔgɛ nu o lu kaɛlɛɛ nu pya dɔɔ̄na doo.

EDOBA A AABU BAIBOL: Naa daba, sɔ̄ nɛɛ mɔmanudɛɛ̄ Daniɛl bee lege zege a ‘bee biaɛfii aābu ye benyiɛ’ kɔ a gaa le gbaɛ̄-etɔ̄-loo lok Bari, kere sɔ̄ anaa le kpaɛ̄ pya ye butɔ ale pya le ɛɛ gbaa yira. (Daniel 1:8) Tɛ̄maloo edoo wo, a bee tɔɔ̄nɛ ye biaɛfii. Daniɛl bee tɔɔ̄dum dookɛ̄ abee biaɛfii doo.

ƐP O LOO LEERE: Ena alu pya nu o yira ani? Bu edoba: O yira ge kɔ Bari le ni? Lo ale wo, ena anuā ani? Ena anuā o yira kɔ Bari le ani?

O yira ge kɔ pya sīdee tɔɔ̄dum Bari a gbī aāba lu lo elee a loo ni? Lo ale wo, ena anuā a?

Bu kpɛdumɛ, amunu yɛɛ baɛ nu ama na o gbī ebee a— kagara epanya a dɔ sa efɔp fuuri kuma sī le dumɛ sɛh te fii naa dap taāba tɛrɛ kɛ̄? Agɛrɛtɛ̄ o yira, sa o le doodoo lo te. Elo ama e yerebah anɛ kɔ o agara lo ebip a kɔ, M lu mɛ̄ dua Nɛɛ ni?