Kpa Matiu 8 le 9 ekobee kɔ nu akiiloo esiatam Jizɔs bu barasī Galili. Sɔ̄ Jizɔs bo pya nɛɛ, a bee tɔgɛ kɔ a ɛrɛe ekpo, mɛ lo a kuī eera a bee tɔgɛ kɔ a ɛrɛe wereloo sa lu fɛgɛ loo pya dɔɔ̄na.

 1. Jizɔs bee bo nɛɛ ebiakpaŋ.​—Mat 8:1-3

 2. Jizɔs bee bo zooro ziī gbɛnɛ nɛɛ nɔ̄.​—Mat 8:5-13

  A bee bo ka-nwaā Pita.​—Mat 8:14, 15

  A bee lɛɛ pɔrɔ-edɔɔ̄ bu nɛɛ sa bo pya a gaa bee tɔga. ​—Mat 8:16, 17

 3. Jizɔs bee kpo ziī pɔrɔ-edɔɔ̄ a ɛrɛ ekpo lɛɛ bu nɛɛ, sa wa yere ture bu gbo zi.​—Mat 8:28-32

 4. Jizɔs bee bo nɛɛ ua baraloo.​—Mat 9:1-8

  A bee bo wa a bee daabaloo ye bɛloo, e a bee lɛɛ sira Jairus kɛ̄ bu luh.​—Mat 9:18-26

  A bee bo pya zima dɛɛ̄ le pya bɔnɔ.​—Mat 9:27-34

 5. Jizɔs bee kiaŋa dɛ̄dɛɛ̄ buɛ̄ le nwī esɔgɔ buɛ̄, sa bo dɛ̄dɛɛ̄ bee dumɛnu le eyɔloo.​—Mat 9:35, 36

Bu mɛ sīdee na m dap nyimɛ wereloo le fɛgɛ dogo m ɛrɛ loo pya dɔɔ̄na ani?

GALILI

Kapanaum

Magadan

Tiberias

Nazarɛt

Pɛnɛ Galili

Pɛnɛ Jɔdan