NU ANUA ALU EBƐƐ̄:

  • Yira lu ebɛɛ̄ lokwa i dap doo nu a nia Bari.​—Hib 11:6

  • Yira i ɛrɛ bu pya yii Bari e yerebah i nɛ lo e’egerebu tɛ̄ŋaloo.​—1Pit 1:6, 7

  • Sɔ̄ nɛɛ naa ɛrɛ yira dap doo kɔ a doo pɔrɔ.​—Hib 3:12, 13

KƐ̄ EDOO DOO:

  • Yere kara bara kɔ alu eyere o yira loo.​—Luk 11:9, 13; Gal 5:22

  • Buū Muɛ̄ Ue Bari sa ɛrɛ ekɛɛrɛ nyɔɔ.​—Rom 10:17; 1Tim 4:15

  • Su loo a gbaloo pya nɛɛ a ɛrɛ yira dɛ̄dɛɛ̄ sɔ̄.​—Rom 1:11, 12

Bu mɛ sīdee na m dap yere mɛm loo na yira le lo pya na butɔ ani?

SI EE VIDIO AKURA KPONIA PYA NU EDOO KƆ O TƆƆ̄ AGARA​—YIRA, SA BUI AGARA PYA EBIP A NYƆƆNƐ AMA:

  • E na alu “yira a naa lu baɛbaɛ” ani? (1 Tim 1:5)

  • Lo e’ɛrɛ e’agatɛ̄ yira, amunu pɔrɔ ezū na i ɛrɛ ekiī ani?

  • E na anua yira elu ebɛɛ̄ bu gbɛnɛ etɛɛrɛloo ani? (Hib 10:39)