Samila mu nongwa

Samila mu menye ija kibili

Baketi ba Jihoba

Kinyakyusa

Ifimanyilo ifya Baketi ba Jihoba

Fimanye kanunu ifimanyilo fyitu. Manya apa tukubombela fimanyilo kifuki na ugwe.

 

Manya Ikipanga Iki Kilikifuki na Ugwe

Tukubomba Bulebule Ifimanyilo Fyitu?

Baketi ba Jihoba bali ni fimanyilo ifya kwiputa ifi bikubomba kabili kukuti nndungu. (Abahibuli 10:24, 25) Mfimanyilo ifyo, mundu gwegwesa abagile kwingila, tukumanyila isi Ibangili likujoba kangi na muno tubagile ukisikonga isi likumanyisya.

Isi tukumanyila sikaja sya mundu jumo, tukubomba bo muno abasukulu mikumanyila mwidalasa. Ifimanyilo fikwanda nu kumalika ku nyimbo nu lwiputo.

Mundu gwegwesa abagile kubuka mfimanyilo ifyo komma ukuti mpaka uje Nketi gwa Jihoba. Tukubapala abandu bosa. Palipo pa kwitugala. Linga gwisile utikuhombela pamo kusosya na makemo.