Samila mu nongwa

Samila mu menye ija kibili

Baketi ba Jihoba

Kinyakyusa

Ndaga, ubukulasa ubu gwalondaga ukwigula gukabagila ukwiguka kukabalilo aka.

Ubagile ukwigula pabungi mu tovuti jitu ukwendela kufilungisi ifi filipasi apa.