Tukusekela ukupaala ugwe ukuti ubungane pamopene na nuswe pa kukumbuka ubufwe ubwa Jesu. Londa ikimanyilo iki kilikifuki na ugwe.