Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tithamange Mpaka Kuphampha

Tithamange Mpaka Kuphampha

Cosani:

 1. 1. Tsapano

  Tiri kuphampha.

  Leka kunyang’ana

  Bzinthu bza m’mbuyo.

  Leka kupumpsidwa

  Na bza m’dzikoli.

  Siya bzinthu bzentsene

  Bzakulemera.

  (KORO)

  Ndipo

  Thamanga; thamanga.

  Leka kuima.

  Uthamange; Uthamange.

  Thamangira moyo.

  Thamangadi; thamanga.

  Ukatambire moyo,

  Thamanga na nyongo.

  Uthamange.

  Uthamange.

 2. 2. Tsapanopa

  Mulungu an’tisimba.

  Tin’dzatambiradi

  Bzinthu bzabwino.

  (KORO)

  Ndipo

  Thamanga; thamanga.

  Leka kuima.

  Uthamange; uthamange.

  Thamangira moyo.

  Thamangadi; thamanga.

  Ukatambire moyo

  Thamanga na nyongo.

  Uthamange.

  Uthamange.

  Leka kuneta.

  (MBALI YAKUDEKESERA)

  Dziko lin’funa kuti uluze

  Uleke kuthamanga

  Kukatambira moyo.

  Tsono

  Thamanga; thamanga.

  Thamanga; thamanga.

  (KORO)

  Ndipo

  Thamanga; thamanga.

  Leka kuima.

  Uthamange; Uthamange.

  Thamangira moyo.

  Thamangadi; thamanga.

  Ukatambire moyo,

  Thamanga na nyongo.

  Uthamange.

  Uthamange.

  Leka kuneta.

  Leka kuneta.

  Bwerani tithamange.

  Tentse tithamange,

  Thamanga.

  Tithamange,

  Thamanga,

  Mpaka kuphampha.