Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Nin’funika Kulekerera na Mtima Wentse

Nin’funika Kulekerera na Mtima Wentse

Cosani:

 1. 1. Ndalemedwa mu mtima mwangu

  Pakuti ndina cakumtima

  Comwe cikundinesadi.

  Nin’funika kulekerera,

  Tsono nyakuphonya ndine lini

  Ndipopa bzikundinesapa.

  (MBALI YAKUYAMBA YA KORO)

  Comwe nin’funika ni kupemba.

  M’lungu an’dziwa momwe ndikubvera,

  Akufuna ndicinje

  (KORO)

  Mu mtima mwangu.

  Nin’funikadi kupemba

  Kuti nimbalekerere

  Na mtima wentsene.

  Ndipo nin’funika

  Kutewezera Yahova M’lungu

  Kuti nimbalekerere

  Na mtima wentsene.

  Mtima wentse.

 2. 2. Ndikuyeza kucita nyongo

  Kuti nimbayebwe bzentse

  Bzomwe mwanzangu waphonyabzo.

  Kuti ine ndilekerere,

  Nin’funika lini kumbalewa

  Bzomwe mwanzangu waphonya.

  (MBALI YAKUYAMBA YA KORO)

  Comwe nin’funika ni kupemba.

  M’lungu an’dziwa momwe ndikubvera,

  Akufuna ndicinje

  (KORO)

  Mu mtima mwangu.

  Nin’funikadi kupemba

  Kuti nimbalekerere

  Na mtima wentsene.

  Ndipo nin’funika

  Kutewezera Yahova M’lungu

  Kuti nimbalekerere

  Na mtima wentsene.

  Mtima wentse.

  Mtima wentse.

  Mtima wentse.

  Mtima wentse.