Nkhani ya Josiya: Funani Yahova, Muciwenga Comwe n’Cakuipa

Thangwe ra kufuna Yahova Mulungu, Mambo Josiya adayamba kumalisa kunamata kwense kwa kunama. Kodi iye adakwanisa kucita bzimwebzi napo akhatsutsidwa?

Nkhani ya Josiya: Funani Yahova, Muciwenga Comwe n’Cakuipa—Mbali 1

Mulumbwana Josiya adakulira pakati pa wanthu omwe akhanamata Baala. Kodi Josiya adacita bzabwino pa maso pa Yahova?

Nkhani ya Josiya: Funani Yahova, Muciwenga Comwe n’Cakuipa—Mbali 2

Mambo Josiya adatsimikiza kumalisa kunamata kwa Baala komwe kukhalipo m’dzikomo ndipo adathandizambo wanthu kuti afune Yahova na kucita bzinthu bzabwino. Kodi iye adakwanisa?