NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Novembro 2016

Revistai ina nkhani zakupfunza kuyambira pa 26 Dezembro, 2016 mpaka pa 29 Jeneiro, 2017.

“Pitirizani Kulimbisa Winango Nsiku Zense”

N’thangwe ranyi kulimbisa nkwakufunika? Kodi tingapfunze ciyani na momwe Yahova, Jezu na mpostolo Paulo adalimbisira winango? Ndipo mungacite tani kuti mupereke cilimbiso comwe n’cakuthandiza?

Gulu Lakulinganizidwa Mwakubverana na Bukhu la Mulungu

Yahova Ngwakulinganizika omwe palibe wakundendemerana naye. Kodi tingadikhirire lini kuti anyakumunamata akhalembo wakulinganizika?

Kodi Mumbalemekeza Bukhu la Mulungu?

Wanthu wa Mulungu ambagumana bzakutewera bzabwino kwene-kwene akambatsungira kuphatisa basa malango ya m’Fala lace na kuthandizira gulu lace mwakukhulupirika.

Kucemeredwa Kucokera mu Mdima

Kodi ni mwa njira iponi wanthu wa Mulungu adapita mu mdima m’magole ya madzana mawiri yakuyambirira? Kodi ni mu njira iponi ndipo ni lini pomwe iwo adayamba kutambira pang’ono ceza?

Iwo Adalekana na Cipembedzo Cakunama

Kodi ni lini pomwe wanthu wa Mulungu adakhala wakutsudzukiratu pa ukapolo bwa Babulo?