NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Fevereiro 2018

Revistayi ina nkhani zomwe zin’dzapfunzidwa kuyambira pa mdzinga wa 2-29 Abril, 2018.

Khalani Wakukhulupirika na Wakubvera Ninga Nowe, Danyeri na Djobi

Amuna wakukhulupirikawa adagumana na mabvuto mabodzi-bodzi na yomwe tinkugumanambo nsiku zino. Kodi n’ciyani comwe cidawathandiza kuti apitirize kukhala wakukhulupirika?

Kodi Mumbadziwa Yahova Ninga Momwe Nowe, Danyeri na Djobi Akhamudziwira?

Kodi amunawa adafika tani pakudziwa Mulungu wamphanvu zense? Kodi kudziwa kwawo Mulungu kudawathandiza tani pa moyo wawo? Kodi tingatewezerembo tani cikhulupiro cawo?

Kodi Kukhala Munthu Wauzimu Kumbathandauza Ciyani?

Bibliya limbafotokoza bza makhalidwe yomwe munthu wauzimu anayo ndipo iro limbalatiza momwe tingasiyanisire ‘munthu wauzimu’ na ‘munthu wakuthupi.’

Pitirizani Kukula Mwauzimu!

Kundokhala na cidziwiso ca m’Bibliya kungakucitiseni lini kukhala munthu wauzimu. Tsono n’ciyani cinango comwe mun’funika kucita?

Cikondweso—Khalidwe Lakucokera kwa Mulungu

Penu mabvuto yanu ya nsiku na nsiku yankukucoserani cikondweso canu, kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mukhale pomwe wakukondwa?

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Kodi munthu akhafunika kukhala mwana wakuyamba kubadwa kuti acite mbali ya mzere omwe Mesiya angadadzabadwira?